Fitch: transfer środków z OFE do ZUS neutralny dla ratingu Polski

Niedawne zmiany w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i finansów publicznych są neutralne dla ratingu Polski - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 24.03.2014 r.) , powołując się na  Fitch Ratings. Zdaniem agencji ratingowej, kluczową  dla oceny kraju jest  polityka fiskalna - pisze dziennik.  I tak Fitch szacuje, że transfer środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy poziom długu publicznego Polski liczony według metodologii ESA 95 o 7,5 punktu procentowego Produktu Krajowego Brutto (PKB). W opinii Fitch,  transfer z OFE jest neutralny dla ratingu, ponieważ  " zmniejszeniu zadłużenia (i kosztów obsługi długu) towarzyszy wzrost długoterminowych zobowiązań emerytalnych", natomiast  nowa reguła wydatkowa ( weszła w życie w 2014 r.), ma sprawić, że wydatki budżetowe będą miały charakter kontrcykliczny. Fitch ostrzega jednak - podkreśla gazeta - iż " zawieszenie poprzedniego progu, by umożliwić rewizję budżetu w 2013 roku, a także ryzyko, że dług będzie nadal powyżej najniższego progu ostrożnościowego w kolejnych latach (...) stwarzają ryzyko niedotrzymania reguły fiskalnej w przyszłości" .

Najlepiej na świecie na emeryturze mają obywatele Norwegii

Polacy mają coraz większe szanse na wygodne życie na emeryturze - donosi "Puls Biznesu"(24.03.2014 r.), opierając się na  badaniu Global Retirement Index. , Zajęcie 30. miejsca na 150 sklasyfikowanych krajów -  pisze gazeta - daje nadzieję, że polscy emeryci nie będą już musieli zazdrościć emerytom z Zachodu. W rankingu pobiliśmy m.in. Portugalię, Grecję i Węgry.
Przeprowadzone już drugi rok z rzędu przez towarzystwo inwestycyjne Natixis oraz firmę badawczą CoreData  badanie bezpieczeństwa emerytalnego 150 krajów   wykazało, iż  "choć w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem wynik punktowy Polski się pogorszył, nie przeszkodziło to jej w awansie o sześć pozycji. Wyprzedziliśmy m.in. wychodzące z kryzysu Portugalię i Grecję, a także Urugwaj, Kostarykę i Panamę. Szybciej niż u nas perspektywy życia na emeryturze poprawiały się jednak w Irlandii, która awansowała z końca piątej dziesiątki sklasyfikowanych państw na 24. miejsce" - podaje dziennik.
Obliczany przez Natixis i CoreData indeks opiera się na wskaźnikach z czterech sfer, które wpływają na poziom życia na emeryturze, a więc "stan zdrowia i dostęp do zaawansowanej opieki medycznej, posiadanie wystarczających zasobów do zachowania komfortu życia, stabilność systemu finansowego (...) oraz czyste i bezpieczne środowisko" - informuje PB".
Według rankingu, . po zakończeniu kariery zawodowej najlepiej mają się Skandynawowie: Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Finowie, a także mieszkańcy krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga. W porównaniu z ubiegłym rokiem przebojem do pierwszej dziesiątki rankingu wdarły się Australia i Nowa Zelandia, co oba kraje zawdzięczają bezpieczeństwu finansów publicznych.
Największą zasobnością przyszłych i obecnych emerytów szczyci się Norwegia.

Pomostówki na deficycie


Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 25.03.2014 r.), w 2013 r.  pierwszy raz wydatki na emerytury pomostowe przekroczyły wpływy do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Jak podaje gazeta, z najnowszych danych ZUS , wynika  iż  w 2013 r.  wydatki na świadczenia pomostowe (237,9 mln zł) wypłacane 9,3 tys. osób przekroczyły o ponad 1  mln  zł  wpływy ze składek płaconych od wynagrodzeń  prawie 320 tys. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (236,3 mln zł). To, iż w  FEP w ub.r. zabrakło bowiem  1,5 mln zł jest - w  opinii dziennika -  dopiero początkiem  kłopotów, ponieważ  w bieżącym roku na pomostówki może  zabraknąć nawet i 100 mln zł. Dlaczego ? Ponieważ  pracodawcy chcą,  a by z FEP emerytury pobierali  górnicy. "Zmiana przepisów odciąży kasy ZUS, ale powiększy deficyt w systemie emerytur pomostowych" - zauważa "Rzeczpospolita".
ZUS ma wyliczyć, jakie byłyby skutki finansowe przeniesienia górników do systemu emerytur pomostowych. "Będzie to pierwszy krok w powrocie do prac nad zmianami w systemie emerytur górniczych. Rząd ich zaniechał po zeszłorocznych protestach na Śląsku." - pisze dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT