Gdzie najlepiej oszczędzać w IKE ?

Emerytura z ZUS i OFE wyniesie nie więcej niż 30-40 proc. ostatniej pensji.  Jeśli  więc zarabiasz np. 2,5 tys. zł na rękę, od państwa mógłbyś liczyć na 1 tys. zł - szacuje "Gazeta Wyborcza"(Nr  21.03.2012 r.). Potrzeba dodatkowego  oszczędzania w III filarze, na przykład w IKE.  Takie konto można otworzyć - radzi "Wyborcza" - na przykład  w banku, w biurze maklerskim, w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, firmie ubezpieczeniowej, a od stycznia br.  również w powszechnym towarzystwie emerytalnym  (taki produkt wprowadził np. PKO BP Bankowy PTE).   IKE może  więc wybrać praktycznie każdy, kto ukończył 16 lat - pisze "GW" -    czy to  w formie lokaty bankowej lub konta oszczędnościowego, rachunku maklerskiego, funduszu inwestycyjnego i polisy na życie. Zachętą jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Na IKE można  wpłacić nie więcej, niż wynosi roczny limit. W 2011 r. było to 10 077 zł, w 2012 r. można wpłacić o 500 zł więcej (10 578 zł), a więc ponad 880 zł miesięcznie - podaje dziennik.  Największe wpłaty są na IKE  prowadzone w biurze  maklerskim, gdzie średnia wpłata wynosiła aż 8 tys. zł.  Dla porównania na IKE prowadzone przez ubezpieczycieli wpłacono średnio 1,5 tys. zł, a przez TFI 1,8 tys. zł. Gazeta radzi: "im dłużej zamierzasz oszczędzać, tym bardziej ryzykownie możesz inwestować. Jeśli do emerytury zostało ci np. 30 lat, możesz podjąć większe ryzyko i zainwestować np. w fundusze inwestycyjne, które kupują akcje lub obligacje (funduszami zarządzają TFI, czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Możesz też otworzyć IKE w biurze maklerskim i samodzielnie inwestować na giełdzie".
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec ubiegłego roku IKE oferowało 12 firm ubezpieczeniowych, 15 TFI, sześć biur maklerskich i 12 banków. W tym roku oferta IKE wzbogaciła się m.in. o konto w Idea Banku (w formie konta oszczędnościowego) oraz Deutsche Banku PBC (w formie lokaty).

Zmiany zróżnicowania stawek składki wypadkowej
   
Do 3,86 proc. wzrośnie od kwietnia br. najwyższa składka wypadkowa. Wzrost  kategorii ryzyka, a w konsekwencji także składki, będzie dotyczył 14 grup działalności. Część pracodawców będzie płacić składki wypadkowe według nowych stawek - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 21.03.2012 r.). W opinii "PB", największe obciążenie dotknie firmy zajmujące  się wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego, dla których  podniesiono do 14 z 12 kategorię ryzyka z tytułu wypadków przy pracy. Stąd stopa procentowa składki wzrośnie tu  do  3,86 z 3,33 proc. Zdaniem dziennika, obecnie żaden przedsiębiorca nie płaci takiej stawki - najwyższą przypisaną kategorią ryzyka z 30 możliwych jest kategoria 12, a najniższą — 2 ze stawką 0,67 proc. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego maksymalnie 9 pracowników składka wypadkowa stanowi połowę najwyższej stopy ustalonej na dany rok składkowy (będzie to wzrost do 1,93 proc. z obecnych 1,67 proc.).
Obniżka składki  czeka natomiast 28 grup, np. dla produkcji wyrobów tekstylnych kategoria ryzyka spadnie z 5 do 4 ze składką 1,2 proc. zamiast obecnych 1,47 proc.  "Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2012 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków" - przypomina dziennik.

Kiedy można na wcześniejszą emeryturę, a kiedy  na pomostówkę ?

Dziś kobiety mogą odchodzić na emeryturę po skończeniu 60 lat, mężczyźni 65. Jest też duża grupa osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, pomostówkę czy świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak spełnić określone warunki - pisze "Gazeta Wyborcza" (Nr z 20.03.2012 r.).  Mężczyzna musi mieć ukończone 60 lat i 25 lat stażu pracy oraz zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - ukończone 60 lat i 35 lat stażu pracy (tzw. okresy składkowe i nieskładkowe - te ostatnie nie mogą przekroczyć jednej trzeciej składkowych). Dziennik ostrzega, iż na wcześniejszą emeryturę nie mają co liczyć mężczyźni urodzeni po 1948 r. Dlaczego ? Albowiem do końca 2008 r. nie skończyli 60 lat. Natomiast spełnić ten warunek mogą tylko kobiety urodzone w latach 1949-53, które będą miały 30 lat stażu pracy.
Na wcześniejszą emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).
Według "Wyborczej", jeśli bez względu na rządowe zmiany zachowuje się prawo do wcześniejszej emerytury,  można na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2012 r.  jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Natomiast    270 tys. osób pracujących w najtrudniejszych warunkach może przejść na tzw. emeryturę pomostową - podkreśla "Wyborcza".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT