IGTE proponuje rozwiązania problemu wypłaty świadczeń z OFE

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) przedstawiła dziennikarzom własny pomysł na wypłatę świadczeń, zakładający  dwa warianty świadczenia: w formie renty dożywotniej oraz w formie programowanej wypłaty,  czyli dożywotniej emerytury z gwarantowanym okresem płatności kapitałowej - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 12.12.2012 r.). I tak, Wojciech Nagel, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych stwierdził,  iż IGTE  proponuje rozwiązania, które "gwarantują waloryzację, opartą o wyniki inwestycyjne. Jeżeli zyski będą powyżej oczekiwanych, nadwyżka będzie dokładana do konta klienta. Proponujemy ponadto modyfikację możliwości inwestycyjnych OFE w taki sposób, by mogły np. 10 proc. aktywów inwestować w infrastrukturę, co również jest istotne z punktu widzenia naszej gospodarki"- podaje dziennik.
Zdaniem  Wojciecha  Nagela,  najbliższe dwa lata będą kluczowe dla kształtu systemu emerytalnego. W jego opinii ,  o kształcie systemu emerytalnego przesądzą przyjęte rozwiązania dotyczące wypłaty świadczeń z  jego części.  "Jeśli wygra pomysł,  by pieniądze klientów OFE na 12 czy 15 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego  były kierowane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to oznaczałoby, że nie za 30 czy 40 lat, ale za 15 lat będziemy wypłacać emerytury za poziomie minimalnym" – tłumaczył dziennikarzom .Natomiast jeśli  powstanie   fundusz bezpieczny zarządzany przez ZUS,  "to będzie to wbrew rekomendacjom Komisji Nadzoru Finansowego i rynku".
Wojciech  Nagel  uważa -  podkreśla "Rz" - iż  kolejnym problemem  po wypłacie emerytur z OFE,  którym  powinna zająć się Izba jest  "efektywność inwestycyjna OFE oraz powstanie subfuduszy o różnym profilu ryzyka". "Moim priorytetem jest to aby Izba skoncentrowała się na działaniach edukacyjnych" – twierdzi  Wojciech Nagel.

GUS: większość polskich seniorów zadowolonych  z  życia

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż prawie dwie trzecie  starszych Polaków deklaruje zadowolenie z życia, a tylko co 14. senior nie czuje satysfakcji - donosi  "Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 12.12.2012 r.). Badanie GUS wykazało, iż bieda w tej grupie wiekowej Polaków  jest mniejsza niż średnia dla kraju. I tak - podaje  dziennik – osoby po 65. roku życia na ogół nie pracują. Tylko 3,5 proc. z nich przyznaje, że pracuje zarobkowo, zaś pozostałe 96,5 proc. utrzymuje się z emerytury lub innych świadczeń. Według "DGP", ubóstwo dochodowe dotyka  12 proc. osób w starszym wieku, podczas gdy średnia krajowa wynosi około 15 proc. Przy tym,  80 proc. seniorów nie traci kontaktów z rodziną. Polscy seniorzy  rzadko chodzą  na koncerty czy zawody sportowe, a  sporadycznie korzystają  z kina czy , teatru . Emeryt w naszym kraju  siedzi  przede wszystkim w domu i ogląda telewizję - pisze gazeta za badaniem GUS. Aż  90  proc. osób powyżej 65. roku życia preferuje taki styl życia (oglądanie TV w domu), zaś 70 proc. osób starszych  słucha  radia. Polsce seniorzy najbardziej narzekają na zdrowie. Zdaniem "DGP",  na stan zdrowia skarży się  blisko  47,5 proc. ankietowanych Polaków, a  tylko 23,5 proc. było z niego zadowolonych.

Ile można oszczędzić w III filarze na kontach emerytalnych ? 

Od 2012 r. Polacy mają możliwość oszczędzania nie tylko  na jednym, ale i na dwóch kontach emerytalnych. Oprócz indywidualnego konta emerytalnego (IKE) rynek  finansowy proponuje  także indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - podaje  "Rzeczpospolita"(Nr z 11.12.2012 r.). Według gazety, o ile w przypadku IKE  limit wpłat został ustalony kwotowo (w 2012 r. jest to  10 578 zł), to w przypadku IKZE sytuacja nie wygląda już tak prosto. Dlaczego ?  Limit wpłat na to konto został bowiem ustalony procentowo i "jest uzależniony od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne za rok poprzedni". - wylicza dziennik  Ponadto, wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków (100 770 zł w 2011 r.), co daje w tym roku 4030,8 zł.  Jednak wiele  osób  nie potrafi prawidłowo wyliczyć  indywidualnego limitu wpłat. "Rzeczpospolita" radzi,  że  w przypadku  uzyskiwania  dochodów  z jednego źródła (np. z jednej umowy o pracę) "swój limit wpłat na IKZE można wyliczyć na podstawie raportu ZUS RMUA przekazywanego pracownikom przez pracodawcę często wraz z paskiem płacowym". Natomiast  osoby, które uzyskują dochody z  wielu źródeł, np. z kilku umów o pracę, mogą wyliczyć  swój limit wpłat  na IKZE poprzez  zsumowanie  "kwoty stanowiącej  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalonej  za rok poprzedni w oparciu o wynagrodzenie osiągane u każdego z pracodawców. I w tym przypadku mogą zwrócić się do każdego pracodawcy o informacje o podstawie wymiaru składki".
Osoby samozatrudnione muszą ustalić od jakiej podstawy płacą składki na ubezpieczenie emerytalne - wyjaśnia gazeta. I podpowiada, że wiele instytucji finansowych ma  na stronach internetowych specjalne kalkulatory , na których  można samodzielnie obliczyć limit wpłat na IKZE. A od tego, ile  wpłacimy na IKZE zależy korzyść podatkowa na jaką możemy liczyć.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT