IGTE: wypłaty z II filara w Polsce najwyższymi w regionie

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) prognozuje, że świadczenia z II filaru w Polsce będą najwyższe w Europie Środkowo-Wschodniej. W opinii IGTE, taka sytuacja będzie miała miejsce pomimo tego, że pobierane przez otwarte fundusze emerytalne opłaty są bardzo wysokie – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 01.07.2008 r.). Na bazie raportu firmy Allianz opisującego systemy emerytalne w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Węgrzech, Litwie, Rumunii, Słowacji i Słowenii IGTE dokonała porównania opłat i ich wpływu na wysokość oszczędności klienta funduszu emerytalnego po 30- oraz 40-letnim gromadzeniu pieniędzy. I tak, po analizie opłat w poszczególnych krajach naszego regionu widać, że Polska zajmuje drugie miejsce (po Litwie) pod względem wysokości pobieranych od składek opłat. Nieco niższe opłaty są w Słowenii i Bułgarii, zaś w Estonii fundusze emerytalne takiej opłaty w ogóle nie pobierają. Według „Rzeczpospolitej”, działające w naszym kraju OFE pobierają jedną z najniższych opłat za zarządzanie aktywami. Najwyższe z nich wciąż pochodzą z opłaty od składki, jednak z roku na rok ich udział maleje na rzecz opłaty za zarządzanie. IGTE dokonała hipotetycznych wyliczeń, które mają pokazać wpływ opłat na oszczędności pojedynczej osoby w ciągu 30 i 40 lat (przyjęto miesięczną składkę w wysokości 100 zł, wzrost wynagrodzenia nominalnego o 3,5 proc. w skali roku, natomiast stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 5 proc.). W opinii dziennika, w tym zestawieniu najlepiej wypada nasz kraj. Oszczędzający w OFE Polak za 30 lat będzie miał prawie 109 tys. zł, kolejny za nim, Słowak, ponad 107 tys., a Węgier ponad 104 tys. Najsłabiej wypadają gromadzący pieniądze w II filarze w Estonii i Chorwacji. W ich przypadku oszczędności wyniosą ponad 91 tys. zł. Z kolei po 40 latach gromadzenia pieniędzy na starość Polak będzie miał w II filarze już prawie 215 tys., a Słowak o prawie 6 tys. zł mniej (najsłabiej znów wypadły Estonia i Chorwacja).
Z przeprowadzonej symulacji wynika, iż znaczenie ma przede wszystkim wysokość opłaty za zarządzanie aktywami, która bezpośrednio wpływa na wysokość przyszłego świadczenia – pisze dziennik.

Inflacja spowoduje wyższe koszty indeksacji emerytur i rent

Skutki obniżenia składki rentowej będą mniejsze, niż przewidywano. Polacy więcej zarabiają, więc równocześnie płacą wyższe składki do FUS. Ogólne koszty zmian na 2009 r. to 27 mld zł – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 30.06.2008 r.), powołując się na Jacka Krzyślaka, dyrektora Departamentu Polityki Finansowej Ministerstwa Finansów. Według dziennika, o 8 mld zł mniej wpłynie do kasy państwa wskutek wprowadzenia dwóch niższych stawek PIT na poziomie 18 i 32 proc., kolejne 7 mld zabierze ulga prorodzinna, a na prawie 12 mld zł szacowane są skutki obniżenia składki rentowej. Jednak w opinii prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC i byłego wiceministra finansów, na całą sprawę należy spojrzeć pod innym kątem. Podkreśla on, że ważniejsze od wyliczeń kosztów jest jednak to, ile państwo tak naprawdę musi przeznaczyć na tzw. sztywne wydatki, choćby na emerytury i renty finansowane ze składek. Obecnie stanowią one w budżecie 75 proc. wszystkich wydatków i mimo zapowiedzi ich redukcji do 50 proc. na razie nic nie wskazuje na ich zmniejszenie. – W założeniach do budżetu na 2009 r. wydatki rosną o 4,9 proc., a same wydatki sztywne muszą wzrosnąć o 8 – 9 proc. – wylicza prof. Gomułka. W tej sytuacji – twierdzi były wiceminister finansów – rząd musi do końca roku zaproponować jakieś rozwiązania, które zmniejszą wydatki sztywne. Mogłaby to być inna reguła liczenia wzrostu rent i emerytur. Podobnie uważa Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Jego zdaniem, z powodu wyższej inflacji wyższe będą koszty indeksacji rent i emerytur. Z szacunków Jankowiaka wynika – pisze gazeta - że może to być nawet 4 – 5 mld zł więcej, które trzeba będzie dodatkowo zabezpieczyć w budżecie na ten cel.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) zainteresowane rynkiem emerytalnym

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zamierza przeprowadzić debatę na temat możliwości zakładania funduszy emerytalnych przez różne podmioty finansowe, np. banki czy ubezpieczycieli, a nie tylko powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), jak ma to miejsce obecnie – podaje „Parkiet" (Nr z 28.06.2008 r.). Zdaniem Stanisława Kluzy, przewodniczącego KNF, rynek potrzebuje otwarcia na nowych inwestorów. Dlatego należy sprawdzić, czy inne instytucje po spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących np. kapitału zakładowego i gwarancyjnego mogłyby prowadzić OFE.
Z kolei Marek Kwiatkowski, prezes TFI Opera, uważa, że rynek od dawna oczekiwał takiej propozycji. Według Kwiatkowskiego, PTE ponoszą rocznie koszty działalności w wysokości ok. 6 mln zł, a zrównanie tych kosztów z przychodami pojawia się zaś co najmniej po 10 latach, dlatego więc na rynku emerytalnym brakuje konkurencji.
Tymczasem Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy, twierdzi, że nowe OFE są na rynku zupełnie zbędne, a przekształcenie rynku emerytalnego powinno następować poprzez rozbudowę oferty OFE, czyli przez subfundusze i fundusze o różnym poziomie ryzyka.

Obniżenie prowizji od składki zwiększy koncentrację OFE?

Posłowie PiS i Lewicy domagają się obniżenia opłaty pobieranej od składki przez OFE. Może to jednak doprowadzić do wycofania się niektórych podmiotów z rynku – ostrzega „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 01.07.2008 r). Zdaniem Grzegorza Zatryba, wiceprezesa PTE Skarbiec-Emerytura, na którego powołuje się gazeta, taka sytuacja z kolei wpłynęłaby na zwiększenie koncentracji na rynku emerytalnym, poprzez zmniejszenie liczby funkcjonujących towarzystw emerytalnych. W opinii dziennika, obniżka opłaty pobieranej od składki najbardziej dotknęłaby małe fundusze. Dzisiaj opłata od składki wynosi 7 proc., ale stopniowo będzie ulegać zmniejszeniu, tak, żeby w 2014 r. zatrzymała się na poziomie 3,5 proc. Obecnie najniższą opłatę od składki – 4 proc., pobiera na rynku Allianz PTE. Jak twierdzi Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, prezes PTE Allianz, spółka może sobie na to pozwolić, ponieważ jej firma jest rentowna, a akcjonariusz zadowolony z wyników.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT