III filar wymaga zmian

Zarówno pracownicze programy emerytalne, jak indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego wymagają zmian – wynika  z debaty zorganizowanej przez resort pracy. Jak informuje "Parkiet"(Nr  z 25.07.2013 r.), "strona rządowa, jak i eksperci oraz przedstawiciele instytucji finansowych mówią jednym głosem" . Korekty wymagają zarówno dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę jak i  pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE), czy indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Większość uczestniczących w debacie była przekonana, że przede wszystkim "dobre zachęty podatkowe mogą skłonić Polaków do oszczędzania." - pisze dziennik. Natomiast  prof. Marek Góra z SGH, współautor koncepcji reformy emerytalnej,  przekonywał, że "zachęty są złem i redystrybucja od biednych do bogatych".
Wojciech Nagel z BCC uważa natomiast, że możemy wzorować się np. na Czechach. W tym kraju ok. 50 proc. obywateli oszczędza w III filarze. Powodem są dopłaty od rządu dla tych, którzy się na to zdecydują.
Zdaniem Dobiesława Tymoczko z NBP, potrzeba promować najlepszy z produktów emerytalnych, czyli PPE. W jego opinii,   w tych programach mają znaczenie koszty i  powinny być one jak najniższe. Za zmianami w PPE są także organizacje pracodawców oraz związki zawodowe - podaje gazeta - i jest to  według nich "najtańsza forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę". Piotr Kamiński z Pracodawców RP uważa m.in, że  administracja publiczna powinna móc tworzyć PPE. " By PPE były masowe, wystarczyłaby tylko ich szybka rejestracja. Można także umożliwić małym firmom dołączanie do dużych międzyzakładowych programów" – mówił Kamiński.
Natomiast Adam Sankowski z Komitetu Razem, który złożył w Sejmie obywatelski projekt zmian w IKZE podkreśla, iż  wpłaty na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania, ale podatek należy zapłacić, gdy wypłaca się pieniądze po osiągnięciu 65 lat. W jego opinii, "ważne jest, aby zagwarantować, iż podatek nie będzie wyższy niż wyniosła ulga. (...) rozwiązaniem jest przyjęcie podatku ryczałtowego na poziomie 5 lub 10 proc. "Proponuje też zmianę obecnego procentowego limitu wpłat na te konto na kwotę w wysokości 4 tys. zł. W podobnym kierunku idą propozycje resortu pracy. – Chcemy uprościć sposób odprowadzania podatków – mówił.

Minister finansów: wypłaty rent i emerytur nie są zagrożone

Zdaniem Jacka Rostowskiego,  ministra finansów,  wypłaty rent i emerytur nie są zagrożone. Rostowski pytany przez posłów opozycji  podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów, czy świadczenia emerytalne nie są zagrożone, stwierdził, iż  wypłata emerytur to "absolutnie jeden z najbardziej zasadniczych obowiązków państwa" - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 5.07.2013 r.). Według ministra Rostowskieg0, "nie ma żadnego zagrożenia wypłat emerytur lub rent. ZUS przez wszystkie lata, w demokratycznej Polsce po 1989 r., w okresie Polski komunistycznej i w okresie przedwojennym nigdy nie zaprzestał wypłat emerytur".
Wicepremier stwierdził, że sytuacja Polski jest m.in. wynikiem największego od 80 lat kryzysu gospodarczego na świecie, który bardzo odbił się na Europie - pisze dziennik. Wskazał, że system gospodarki światowej jest bardzo powiązany. Rostowski zaznaczył, że Polska przez cały ubiegły rok miała najwyższe realne stopy procentowe w Europie, a  nie ułatwiało to  rządowi prowadzenia polityki gospodarczej. Jego zdaniem - podkreśla "GW" -  RPP może nadal luzować politykę monetarną.  Wzrost PKB w I kwartale br. wyniósł tylko 0,5 proc.
"Wyborcza" podkreśla, powołują się na oświadczenie premiera Donalda Tuska, że deficyt budżetowy w 2013 r. będzie większy o 16 mld zł, a resorty mają obciąć wydatki o 8,5-8,6 mld zł. Natomiast w sierpniu br. ma być  przedstawiony projekt nowelizacji budżetu. Nowelizacja jest konieczna  - pisze "GW" - ponieważ   sumie brakuje około 24 mld zł. "Ubytek ten będzie można pokryć z oszczędności i przez zwiększenie deficytu. Zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego jest konieczne, aby rząd mógł zwiększyć tegoroczny deficyt budżetowy" - twierdzi dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT