IKE do emerytury - bez podatku Belki

Największą zaletą indywidualnych kont emerytalnych (IKE) jest możliwość uniknięcia podatku Belki, jeśli pieniądze z IKE podejmiemy dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast przy wypłacie całości lub części środków przed tym terminem, nie ominie  podatek od zysków - informuje   "Rzeczpospolita"(Nr z 17.12.2009 r.). Zdaniem Jacka Treumanna z zarządu Legg Mason TFI, na którego powołuje się dziennik, systematyczne  wykorzystywanie pełnego limitu wpłat na IKE to dla obecnego 35-latka możliwość uzbierania 1,5 mln zł do 60. roku życia (przy założeniu, że średnioroczna stopa zwrotu wyniesie 12 proc.). Korzyść podatkowa przy tym jest ogromna – 240 tys. zł . Jednak -  pisze gazeta -  większość posiadaczy IKE nie wyczerpywała limitów nawet wtedy, gdy były ponaddwukrotnie niższe niż obecnie (znacznie wzrosły od br.; w przyszłym limit będzie taki sam jak w 2009 r.). Wyjątkiem są klienci domów maklerskich.
Pieniądze na IKE można wpłacać co miesiąc, w kilku lub jednej racie, w dowolnym czasie, tyle, ile chcemy (do wyznaczonego limitu). Konto emerytalne można mieć tylko jedno. Jeśli uznamy, że dotychczasowy wybór był niewłaściwy, zgromadzone oszczędności – bez utraty prawa do zwolnienia podatkowego – możemy przenieść na IKE otworzonego w innej instytucji (np. z banku do towarzystwa ubezpieczeniowego lub na odwrót). Możemy też zmienić formę oszczędzania w ramach tej samej instytucji, np. wycofać pieniądze z funduszu obligacji i przenieść do funduszu akcyjnego prowadzonego przez to samo towarzystwo.

Nowe przeliczenie emerytury za okresy z dotychczasowa stawką zerową

Jak informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 17.12.2009 r.), kto do końca 2009 r.  złoży w ZUS wniosek o przeliczenie emerytury lub renty i zostanie on pozytywnie rozpatrzony, będzie mógł dostać wyrównanie za wszystkie miesiące bieżącego  roku. Natomiast kto się spóźni i wystąpi z wnioskiem w 2010 r., także otrzyma wyrównanie z ZUS, ale tylko od początku miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Tymczasem - pisze dziennik - dzięki przeliczeniu na nowo, wysokość świadczenia może wzrosnąć nawet o 100 zł miesięcznie. To propozycja dla osób, które już pobierają świadczenie, ale nie były w stanie udokumentować zarobków za część lat pracy. Okres ten został  wliczony do stażu pracy wymaganego do emerytury, ale nie podwyższał podstawy jej wymiaru, bo przyjmowano stawkę zerową. Tymczasem teraz do szacunków zostanie przyjęte wynagrodzenie minimalne - przypomina gazeta.

Coraz bliżej losowania do OFE

Osoby, które dostały pismo z ZUS, mają do 10 stycznia 2010 r.  czas na podpisanie umowy o prowadzenie konta emerytalnego. Jeśli tego nie zrobią, zostaną przypisane do OFE w wyniku losowania - przypomina "Rzeczpospolita"(Nr z 17.12.2009 r.). Każdy,  kto rozpoczyna pracę zawodową, ma obowiązek zawrzeć umowę z jednym z 14 funduszy emerytalnych w ciągu  siedmiu dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Obowiązek ten dotyczy też osób, które kiedyś przez jakiś czas podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu, bo na przykład pracowały na podstawie umowy-zlecenia, ale nie zgłosiły się do żadnego OFE. Jak podkreśla dziennik, do funduszu muszą przystąpić także studenci pracujący na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem  kiedy student, który nie ukończył 26. roku życia, zatrudniony jest na umowę-zlecenie, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług; wówczas nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, a zatem nie trzeba wybierać funduszu.
ZUS dwa razy w roku przypomina o konieczności zapisania się do OFE. W grudniu instytucja ta wysłała 197,9 tys. przypomnień. Osoby te mają teraz czas do 10 stycznia na podpisanie umowy z funduszem. Jeśli nie wybierzemy funduszu emerytalnego samodzielnie, decyzję za nas podejmie komputer. Pod koniec stycznia odbędzie się losowanie organizowane przez ZUS. Osoby biorące udział w losowaniu zostaną przydzielane do tych funduszy, które w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych osiągnęły wyższe stopy zwrotu niż średnia dla wszystkich OFE i zarządzają mniej niż jedną dziesiątą aktywów netto wszystkich funduszy. W najbliższym losowaniu będzie można trafić do OFE: Aegon, Allianz Polska, Amplico, Axa, Generali, Pekao, Pocztylion. Z losowania wyłączone są natomiast  ING, Aviva i PZU Złota Jesień - pisze gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT