IKE konieczne zachęty podatkowe

W  półroczu 2008 r. liczba IKE zmniejszyła się o 42 tys. do 873 tys., a wartość zgromadzonych środków na kontach spadła do 1,73 mld zł, czyli o 80 mln zł w porównaniu do grudnia 2007 r. - twierdzi dr Janusz Fiszer, partner w kancelarii prawnej White&Case, docent UW, powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego.  Zdaniem Janusza Fiszera - pisze "Gazeta Prawna"(Nr  z 27.10.2008 r.)  -  brak popularności III filara, w tym IKE, wynika z niedostatecznych zachęt podatkowych. Jako przykład takich zachęt podaje rozwiązania amerykańskie, gdzie oszczędzający w ramach IRA (Individual Retirement Account) mogą odliczyć wpłacane kwoty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Konieczne zmiany w systemie

Według Agnieszki Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej,  że resort  pracy przygotowuje kompleksowe  zmiany  całego systemu: od wprowadzenia wielofunduszowości, przez ustalenia wysokości opłat, aż po możliwość inwestowania OFE za granicą. Ważne są również gwarancje dla przyszłych emerytów, żeby ich oszczędności były bezpieczne. Jednak na razie resort nie będzie się zajmował sprawą obniżenia prowizji. Najważniejsze jest bowiem wprowadzenie bezpiecznych funduszy, w których oszczędzałyby osoby, którym niewiele czasu pozostało do emerytury. W opinii  Agnieszki  Chłoń-Domińczak, e konieczne są zmiany w zasadach regulujących przechodzenie klientów z jednego funduszu do drugiego.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT