IKE znowu mniej

Liczba indywidualnych kont emerytalnych zaczęła znów spadać. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 17.10.2012 r.), która powołuje się na  dane zebrane przez „Rz" w instytucjach finansowych, Polacy więcej rachunków likwidują, niż zakładają nowych IKE.  W 2012 r.  zostało już zlikwidowanych więcej kont emerytalnych niż przez dziewięć miesięcy 2011 r.(było to wówczas ponad 40 tys.). Mniejsze są także  wpłaty na IKE. Zdaniem ekspertów,  wpływ na to miały zmiany w systemie emerytalnym, a więc  obniżenie wysokości  składki, która jest przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych, a następnie podniesienie wieku emerytalnego - pisze dziennik. I zaznacza, iż  trend ten utrzymywał się jeszcze w pierwszych miesiącach 2012 r., zaś "trzeci kwartał już raczej tej tendencji nie potwierdza."
Od początku 2012 r. do końca września br.  Polacy otworzyli blisko  35 tys. nowych kont emerytalnych, gdy w analogicznym okresie 2011 r.  liczba IKE  przekraczała 50 tys. Z kolei liczba zlikwidowanych kont w ciągu trzech kwartałów 2012 r.  przewyższa liczbę otwieranych i wynosi ponad 48 tys. - donosi gazeta.
W opinii Marcina Iwucia  z ING TFI, "dane za trzeci kwartał pokazują, że zainteresowanie IKE w 2012 r. jest mniejsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (...) widać aż 16-proc. spadek wielkości średniej wpłaty na konto IKE" - . 
W opinii Krzysztofa Nowaka, członka zarządu Mercer Polska, spadająca liczba IKE może wynikać z tego, że cała uwaga sprzedawców jest skierowana obecnie na inne konto – indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego (IKZE), które jest oferowane od br. - podkreśla  "Rzeczpospolita".

Nowe przeliczanie kapitału początkowego dla kobiet na urlopach wychowawczych przed 1999 r.


ZUS będzie na nowo liczyć wysokość kapitału początkowego, i to wyłącznie z faktycznego czasu opłacania składek kobiet, które przed wejściem w życie reformy emerytalnej (czyli przez 1 stycznia 1999 r.) opiekowały się dziećmi. Zmiany dotyczą tych pań, które łącznie nie przepracowały całego roku, bo przez kilka miesięcy przebywały na urlopie wychowawczym - wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.10.2012 r.). Gazeta szacuje, iż ich przyszłe emerytury wzrosną  od 28 zł do 31 zł miesięcznie.  "Rządowy projekt nowelizacji zakłada, że ZUS przeliczy kapitał na podstawie nowych przepisów na wniosek osoby ubezpieczonej, a jeżeli dana osoba o to nie wystąpi, bo nie ma jeszcze prawa do emerytury, zrobi to przy ustalaniu wysokości świadczenia" - pisze dziennik. Ustawa ma wejść w życie 1 styczna 2013 r., ale zmienione zasady będą działać wstecz, ponieważ  kapitał początkowy zawsze jest liczony od 1 stycznia 1999 r Jak podaje "DGP",  gotowy dokument czeka na przyjęcie przez Komitet Stały Rady Ministrów.
W opinii Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej  OPZZ,  od 13 lat przy obliczaniu wysokości kapitału początkowego dyskryminuje się część matek.  ZUS, jeśli nie może ustalić kapitału początkowego z kolejnych 10 lat kalendarzowych z powodu korzystania z urlopu wychowawczego, pomija te okresy, gdy kobieta nie podlegała ubezpieczeniu pełny rok, uwzględniając te lata kalendarzowe, kiedy składki za nią były odprowadzane. Jak przyznaje w gazecie Anna Bańkowska, poseł SLD, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, " skoro został już poprawiony sposób ustalania wysokości kapitału początkowego młodym pracownikom mającym mniej niż sześć miesięcy stażu ubezpieczeniowego przed 1 stycznia 1999 roku (wcześniej takim osobom ZUS nie chciał obliczać kapitału początkowego wpisując zero), to teraz czas na nowelizację niekorzystnych przepisów dotyczących matek".
Zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 350 mln zł rocznie. Nowelizacja obejmuje milion osób. Kapitał początkowy dla matek, które obejmą nowe regulacje, wzrośnie średnio o 10 proc.

OFE zainteresowane akcjami  ZE PAK


Otwarte fundusze emerytalne nie chcą płacić za akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin więcej niż 26 zł - twierdzi "Parkiet"(Nr z 18.10.2012 r.). Tymczasem z ankiety przeprowadzonej przez gazetę wśród  zarządzających  w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wynika, iż  spodziewają się oni, iż  cena papierów spółki  w  tej ofercie   zbliżona  będzie do dolnej granicy nieformalnego przedziału 25–30 zł.
"Inwestorzy instytucjonalni oczekują więc znacznego dyskonta w wycenie ZE PAK w porównaniu z innymi polskimi spółkami energetycznymi notowanymi już na warszawskim parkiecie. Liczą też, że cena akcji w ofercie będzie znacząco niższa od maksymalnej, która została ustalona na 33 zł"' - informuje dziennik. I podkreśla, że  Skarb Państwa zamierza sprzedać  w ofercie publicznej 26,01 mln walorów (50 proc.) ZE PAK. Zdaniem  Pawła Tamborskiego, wiceministra skarbu "nadal jesteśmy na etapie budowania księgi popytu".   A budowa księgi popytu ma zakończyć się 22.10.2012 r. - przypomina "Parkiet". Według gazety, instytucje będą zaś zapisywać się na akcje od 23 do 25 października br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT