IKZE jest już blisko pół miliona

Liczba IKZE na przełomie października i listopada mogła przekroczyć już pół miliona - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 26.11.2012 r.), powołując się na  szacunki  Legg Mason TFI. I tak, na koniec czerwca 2012 r.
liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wyniosła 300 tys., w tym  nieco ponad 12 tysięcy kont zostało zasilonych wpłatą. Z kolei wartość wpłat na rachunki IKZE wyniosła w tym czasie  5,5 mln zł, zaś po kolejnych trzech miesiącach sytuacja nie zmieniła się znacząco - pisze dziennik. Z danych „Rz" zebranych od 12 instytucji finansowych wynika natomiast, że   na koniec września  br. "na prawie 17 tys. nowych kont wpłynęły jakiekolwiek pieniądze",  a  aktywa na nich zgromadzone przekroczyły 11 mln zł.
Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI sądzi zaś, iż  "wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu na skorzystanie z ulgi podatkowej w tym roku, zainteresowanie potencjalnych klientów rośnie - można powiedzieć - z dnia na dzień"  - pisze  gazeta. W opinii Jacka Treumanna, oszczędzających kusi nie tylko bieżąca ulga podatkowa czy bardzo duża elastyczność IKZE pod względem dokonywania dopłat, ale  także bieżący dostęp do środków.  "Zachęcamy sprzedawców, aby podkreślali, że z IKZE można wycofać środki w każdej chwili - a po 12-tu miesiącach od podpisania umowy – bez żadnych opłat na rzecz instytucji finansowej. Ta informacja powoduje, że klientowi o wiele łatwiej jest podjąć decyzję o założeniu IKZE " - mówi w dzienniku  Jacek Treumann.

FUS dostanie 2 mld zł pożyczki z  PKO BP 


Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  zawarł  z PKO Bankiem  Polskim  umowę kredytową z, w ramach której pożyczy z banku  dwa miliardy złotych - donosi "Parkiet"(Nr z 22.11.2012 r.).  Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty świadczeń. Ponadto, w  ramach umowy  z FUS, " PKO Bank Polski udzieli kredytu obrotowego odnawialnego (tzw. rewolwingowego) w formie otwartej linii kredytowej z możliwością dokonywania spłat i wykorzystywania kredytu w trakcie trwania kontraktu, czyli do 31 marca 2014 r" - pisze gazeta.
Jak twierdzi w gazecie Jarosław Myjak, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski, odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego, PKO BP  już  od dłuższego czasu aktywnie finansuje FUS. To pozwoliło bankowi "znaleźć się w gronie instytucji finansowych z największym zaangażowaniem w stosunku do Funduszu. Również w przypadku obecnego finansowania FUS nasz udział jest najwyższy i sięga 50 proc. całości udzielonych kredytów" twierdzi Myjak.

Sejm znowelizował przepisy,  dostosowując  je do ustawy o emeryturach i rentach z FUS,  podwyższającej wiek emerytalny  kobiet i mężczyzn do 67 lat

Posłowie znowelizowali część ustaw i dostosowali je do znowelizowanej w maju br.  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która przewiduje podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 23.11.2012 r.), zmiany  dotyczą: Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy Prawo własności przemysłowej. W uzasadnieniu zmian napisano: "podstawową przesłanką opracowania niniejszego projektu jest dokonanie - w oparciu o przegląd regulacji prawnych w zakresie powiązania rozwiązań w nich zawartych z progami wiekowymi - zmian mających na celu uzyskanie spójności systemu prawnego regulującego od dnia 1 stycznia 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn"- informuje dziennik.  W  opinii gazety, podstawowe zmiany "mają polegać na wyeliminowaniu z systemu prawnego tych rozwiązań, które nakazują bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Jako zasadę przyjęto, iż przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku najczęściej wieku 60 i 65 lat powinny być uchylone".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT