IKZE mogą odnieść sukces

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mogą odnieść sukces - twierdzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 28.11.2011 r.) Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Uważa on, ze produkt, który  instytucje finansowe będą oferować już od przyszłego roku na początku może je założyć już od 3 do 5 proc. tych, którzy mogą skorzystać z ulgi podatkowej.   W opinii Marcina Dyla, ludzie są już świadomi,  że stopa zastąpienia z publicznego systemu będzie niska, na poziomie około 30 proc. "Nie można jednak spodziewać się, że 100 proc. Polaków skorzysta z IKZE. W krajach rozwiniętych, w których wprowadzono ulgę podatkową dla oszczędzających na emeryturę, skorzystało z niej od 5 do 15 proc. osób aktywnych zawodowo" - mówi Dyl w "Rzeczpospolitej" . Jego zdaniem, "dużo zależy od sytuacji gospodarczej w kraju. Im będzie gorzej, tym IKZE ma większą szansę zafunkcjonować szybciej. Zadziałać może mechanizm strachu, że trzeba jednak zabezpieczyć się na przyszłość.  Jeśli jednak będzie rosło bezrobocie, to nie należy spodziewać się, że osoba bez pracy będzie oszczędzać. Wiele jest elementów zagadkowych, nieprzewidywalnych takich jak sytuacja strefy euro. Trudno zatem dokładnie dziś prognozować". Ale  zdania ekspertów są podzielone. "Jedni uważają, że będzie podobnie jak z indywidualnymi konta emerytalnymi (IKE), a drudzy, że zachęta podatkowa może zadziałać" - podkreśla gazeta.
Dziennik pisze, iż w przypadku IKZE  "ulga jest zupełnie inaczej skonstruowana, ponieważ nie daje więcej pieniędzy na konsumpcję, tylko kieruje te środki w kierunku długoterminowego oszczędzania. Trzeba sobie powiedzieć: chcę odłożyć pieniądze, zainwestować i trzymać je przez długi czas".

BCC: potrzeba kompleksowych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Business Centre Club zajęło  stanowisko dotyczące niezbędnych zmian w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W opinii BCC, pilnym zadaniem dla nowego rządu jest dokończenie reformy emerytalnej. Organizacja przedsiębiorców uważa - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 29.11.2011 r.), "że działania nowego rządu i parlamentu w sferze zabezpieczenia społecznego powinny dotyczyć w szczególności wdrożenia niezbędnych zmian, które będą miały zasadniczy wpływ na poprawę kondycji finansów publicznych w krótkiej i dłuższej perspektywie, a także ujednolicą zasady uczestnictwa obywateli w systemie emerytalno-rentowym".
Zdaniem BCC, zmiany te  będą miały kluczowe znaczenie w zapowiedzianej polityce zmniejszania deficytu budżetowego , obronie tzw. progów ostrożnościowych oraz  "w przywracaniu elementarnego poczucia sprawiedliwości zgodnie z postanowieniem art.2 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". W ocenie organizacji przedsiębiorców, "przywileje emerytalne w Polsce, które obejmują wybrane grupy zawodowe są bardzo kosztowne i nie znajdują uzasadnienia zarówno z punktu widzenia możliwości finansowych państwa jak i równego traktowania obywateli wobec stanowionego prawa. Naruszają one zasadę sprawiedliwości społecznej i uniemożliwiają głębszą reformę finansów publicznych".
Budżet państwa corocznie asygnuje kwotę ponad 20 mld zł na opłacanie przywilejów emerytalnych - podkreśla BCC.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT