Jaka stopa zwrotu OFE za 2010 r.?

Wynik inwestycyjny funduszy emerytalnych za I półrocze 2010 r. wyniósł przeciętnie 2,6 proc. W opinii Roberta  Woźnego, członka zarządu, dyrektora departamentu zarządzania aktywami Aegon PTE., nie jest to wykluczona w br. ujemna stopa zwrotu OFE. Natomiast  jeśli ochłodzenie koniunktury będzie chwilowe i rynki będą w stanie powrócić do tendencji wzrostowej, to można będzie  poprawić wynik za cały rok - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.07.2010 r.).Gazeta szacuje, że na nowe akcje w I półroczu br. OFE wydały 10 mld zł, w tym  około  6 mld zł na papiery oferowane przez skarb państwa. Woźny powiedział gazecie, że spadki na giełdach w ostatnich miesiącach wynikały "z wątpliwości co do tempa ożywienia gospodarczego i jego trwałości w Europie i USA". Zdaniem szefa inwestycji Aegon PTE,  mamy raczej do czynienia " z czasowym spowolnieniem tempa ożywienia. Gdyby jednak się okazało, że jest to drugie dno recesji, to dla giełd oznaczałoby zejście do poziomów ubiegłorocznych dołków, a może i niżej.(...)Na razie inwestorzy straszą się samą możliwością wystąpienia takiego scenariusza".

Sędziny z TK: zróżnicowanie wieku emerytalnego według płci  jest niekonstytucyjne
 
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (TK)  o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn nie oznacza, że zróżnicowanie tego wieku jest zgodne z konstytucją - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 17.07.2010 r.). Orzekające kobiety - sędziowie TK -  wykazały bowiem, że w tym przypadku możliwe było orzeczenie o niekonstytucyjności. Tymczasem TK ograniczył się do oceny bezpośrednio zaskarżonego przepisu, a więc  o przywilej kobiet jakim jest prawo wyboru, czy chcą przejść na emeryturę w wieku 60 lat - twierdzi dziennik. W opinii TK,  kobiety nie są przez to dyskryminowane, a państwo korzysta z prawa dawania przywilejów wyrównawczych grupom znajdującym się w gorszej sytuacji.
Zasiadające w Trybunale Ewa Łętowska i  Teres Liszcz stwierdziły, że  jeśli się powiąże sposób wyliczania świadczeń i zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, to można  dojść do wniosku, iż  zasada równouprawnienia i zakaz dyskryminacji zostały tu naruszone i zróżnicowanie wieku emerytalnego według płci  jest niekonstytucyjne.

Trzeba już dziś rozpocząć podwyższanie minimalnego wieku emerytalnego

W Polsce efektywny wiek przechodzenia na emeryturę jest wyjątkowo niski - średnio dla mężczyzn ok. 61 lat, a dla kobiet ok. 58 lat.  Społeczeństwo  się starzeje, a na emerytury przechodzi pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Coraz więcej środków publicznych będzie trzeba więc przeznaczać na emerytury, nie wspominając o rosnących wydatkach na ochronę zdrowia i związanych z opieką osób starszych - twierdzi Ryszard Petru  w gazecie  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.07.2010 r.) .Jego zdaniem, "można albo udawać, że ich nie ma – uznając że jest to zmartwienie przyszłych rządów – lub też zmierzyć się z tym wyzwaniem, przede wszystkim podnosząc wiek emerytalny. Można to robić jak Niemcy, zapowiadając to z wyprzedzeniem: począwszy od 2012 roku wiek emerytalny będzie stopniowo wydłużany, równy dla kobiet i mężczyzn, i będzie wynosił docelowo 67 lat.(...) jest wariant grecki, gdzie przez lata wmawiano ludziom, że przywilej wcześniejszego przechodzenia na emeryturę się należy, a teraz w wyniku kryzysu wiek emerytalny musi być podwyższany skokowo. Nawet we Francji, która w Europie jest ostoją rozwiązań socjalnych, rząd przyjął projekt zmian wieku emerytalnego, proponując podwyższenie go o dwa lata z obecnych 60 do 62 lat". W opinii Petru, "nie umiemy sami oszacować szansy dożycia późniejszego wieku emerytalnego, nie mamy pewności, czy przez kolejne kilka lat będziemy mieli pracę. (...)  Nie możemy się oszukiwać i wierzyć, że zachęty do późniejszego przechodzenia na emeryturę rozwiążą problem. Dlatego już dzisiaj powinniśmy rozpocząć podwyższanie minimalnego wieku emerytalnego".

Powstał obywatelski projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury

Powstały  z inicjatywy Związku Zawodowego Twórców Kultury,  obywatelski projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury i ich rodzin  został przesłany do Marszałka Sejmu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdaniem Krzysztofa Dzikowskiego, przewodniczącego  Związku Zawodowego Twórców kultury jest to "palący problem" -pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 20.07.2010 r.).  Obecnie, twórcy kultury, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są  pozbawieni jakiegokolwiek zabezpieczenia społecznego. Wynika to ze zmian wprowadzonych w Polsce po 1983 r., reformy ubezpieczeń społecznych i likwidacji ustawy z 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców kultury i ich rodzin.
W opinii prof. Grzegorza Górskiego, Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa KUL i członka Zarządu ZZTK, który pracował nad projektem,  środki na finansowanie świadczeń pochodziłby  „Ze składek opłacanych przez twórców kultury od uzyskiwanych przez nich honorariów, części opłat pobieranych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, w tym opłat od praw autorskich od utworów, których ochrona już wygasła, oraz dotacji z budżetu państwa. Każde z wymienionych źródeł winno pokrywać ok. 1/3 budżetu funduszu.”

Będzie większa kwota emerytury chroniona przed komornikiem ?

Prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy emerytów  w całym kraju nagabują komornicy.  Dokładnych danych nie ma ani ZUS, ani Krajowa Rada Komornicza - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 20.07.2010 r.). Według gazety,  politycy szykują stosowną ustawę - sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pracuje obecnie  nad ustawą chroniącą emerytów przed egzekucją komorniczą.  Jak podaje "Wyborcza", w myśl obowiązujących przepisów takiej egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury (353 zł).  Natomiast proponuje się - posłowie PiS - podwojenie tego  limitu.  Z kolei w  opinii  Magdaleny Kochan (PO), zastępcy przewodniczącego komisji, "na pewno trzeba podnieść kwotę wolną od egzekucji. Musimy się tylko zastanowić, do jakiej wysokości" .

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT