Jednolity wiek emerytalny dla wszystkich krajów UE ?

Unia chce ujednolicić kwestie związane z przechodzeniem na emeryturę w państwach członkowskich. Obecnie każdy kraj ma własny system. Laszlo Andor,   komisarz UE ds. zatrudnienia ma przedstawić  propozycje naprawy systemów emerytalnych w UE. Jedną z rekomendacji ma być zbliżenie i podwyższenie wieku emerytalnego w krajach UE - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 31.10.2011 r.) powołując się  na  tygodnik "European Voice". Jednak "nie ma jeszcze ustalonej daty opublikowania propozycji (Komisji Europejskiej), prawdopodobnie nastąpi to przed końcem roku. Problem ten nabiera wagi w świetle obecnego kryzysu nadmiernego zadłużenia krajów strefy euro.
Zgodnie z danymi KE, rządy krajów Wspólnoty będą musiały wydawać średnio dodatkowe 2,5 proc. ich PKB na emerytury do 2060 roku tylko po to, by sprostać istniejącym warunkom tych systemów. Propozycje KE  są wiec  efektem "pękających w szwach" systemów emerytalnych w UE - pisze dziennik za  "European Voice". 
I chociaż próby podwyższenia wieku emerytalnego wzbudzają społeczne oburzenie w całej UE, jednak "krajów UE nie stać dłużej na utrzymywanie niskiego wieku emerytalnego (...)  Coraz mniej młodych osób pracuje na jednego emeryta w UE".
"European Voice" zapowiada, że najbardziej kontrowersyjna propozycja KE będzie dotyczyć regulacji funkcjonowania funduszy emerytalnych, a dokładnie wysokości kapitału, jaki powinny utrzymywać.

Które z  PTE  zaoferują IKZE ?

Co najmniej dziewięć towarzystw emerytalnych zaproponuje Polakom indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Zdaniem przedstawicieli  branży, atutem ma być dostęp do dużej bazy klientów, choć są  głosy, że IKZE podzieli los indywidualnych kont emerytalnych (IKE), wprowadzonych w 2004 r., w których  oszczędza zaledwie ok. 800 tys. osób. IKZE  ma pojawić  się w ofercie instytucji finansowych z początkiem 2012 r. - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.10.1011 r.).  Tymczasem PTE  jako jedyne z instytucji finansowych muszą m.in. zmienić statut by zacząć oferować indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Według dziennika, PKO BP Bankowy, PZU, Amplico oraz AXA złożyły już odpowiednie wnioski w nadzorze. Jak  mówi Izabela Ptaszyńska dyrektor marketingu, Amplico PTE, w ofercie  firmy - po uzyskaniu stosownych zezwoleń -  pojawi się nowy, dobrowolny fundusz, dzięki któremu będzie można, korzystając z ulgi podatkowej, dodatkowo oszczędzać na przyszłą emeryturę. Z kolei zdaniem Kacpra Niziołka, wiceprezesa AXA PTE, chociaż PTE AXA  złożyło wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, ale "decyzja dotycząca wprowadzenia dobrowolnego funduszu do oferty AXA PTE jeszcze nie zapadła. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AXA PTE podjęło uchwałę dotyczącą zmiany statutu, umożliwiającej utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego. Złożony został także wniosek o wydanie zezwolenia w tej sprawie przez KNF, który zgodnie ze stanowiskiem Komisji będzie mógł rozpoznany dopiero po wejściu w życie nowych przepisów, tj. w styczniu 2012 r.".
Według dziennika, wnioski w nadzorze w najbliższym czasie  planują złożyć  Nordea, Warta, ING, Pekao Pekao czy Pocztylion-Arka. IKZE na pewno nie będzie oferować   Aegon, a kilka towarzystw wciąż jeszcze nie ujawniło  ostatecznej decyzji, np.  PTE: Allianz, Aviva i Polsat.

Urlopu wychowawczy zalicza się do stażu uprawniającego do emerytury
 
ZUS powinien doliczyć do stażu uprawniającego do emerytury okres urlopu wychowawczego, z którego kobiety korzystały również przed 1999 r.  Sąd Najwyższy  wyrokiem z  18 maja 2011 r. (sygn. akt I UZP 1/11) podjął uchwałę z której wynika, że okres przebywania na urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. ZUS musi zaliczyć do stażu uprawniającego do wcześniejszej emerytury - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.10.2011 r.).
Zdaniem Przemysława Stobińskiego, radcy prawnego CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa, uchwała SN ustanowiła zasadę prawną, zgodnie z którą urlop wychowawczy sprzed 1999 roku powinien być zaliczany do stażu emerytalnego. Ta zasada powinna być respektowana zarówno przez ZUS, jak i przez sądy w każdym przypadku, kiedy rozstrzygają w podobnej sprawie - podkreśla dziennik. Matki przebywające na urlopie wychowawczym zachowują status pracownika, a "ubezpieczeni mogą występować do ZUS o ponowne przeliczenie pobieranego świadczenia, jeśli zostało im przyznane bez uwzględnienia okresu urlopu wychowawczego" .  Tak więc  ani ZUS, ani sądy nie powinny odmówić jego zaliczenia do stażu emerytalnego - twierdzi "DGP". "Nie mają prawa tak postąpić także wobec kobiet, które mogą jeszcze przechodzić na wcześniejszą emeryturę pracowniczą na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach, a także wobec tych, które chcą uzyskać takie świadczenie na podstawie art. 184 tej ustawy. Wreszcie nie mogą odmawiać takiego wliczenia także tym osobom, które zamierzają przejść na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wielu emerytalnego (60 lat), a przebywały na urlopie wychowawczym przed 1999 r." - podkreśla gazeta

Coraz mniej akwizytorów OFE

Zmniejsza się liczba akwizytorów OFE. Według  danych  Komisji Nadzoru Finansowego obecnie dla funduszy pracuje prawie 103 tys. osób, które pozyskują klientów. To najniższa liczba w historii i o prawie 8 tys. mniejsza niż na koniec 2010 r. i o ponad 14 tys. niższa niż jeszcze we wrześniu ub.r. – podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 28.10.1011 r.).  Liczba przedstawicieli OFE zmniejszyła się najwięcej w Nordea, Aegon czy Pocztylion-Arka PTE. Według gazety, jest to efektem zmian w prawie. Do funduszu będzie można  się bowiem zapisać lub zmienić go  na inny tylko drogą korespondencyjną. W projekcie rozporządzenia resortu pracy na ten temat umowa z OFE zostanie zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy. Określono tam bowiem  "sposób udostępniania przez OFE formularza umowy członkowskiej przez udostępnienie go na stronie internetowej OFE" - pisze  gazeta, powołując się na  komunikat resortu.
Z danych nadzoru wynika, iż w połowie funduszy zmniejszyła się liczba akwizytorów. Poza tym,   niektórych OFE umów z akwizytorami w ogóle nie trzeba rozwiązywać, ponieważ wygasną z końcem z br. w wyniku zmian w prawie .Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego tłumaczy - podkreśla dziennik - iż "bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby jednak rozwiązanie umów z akwizytorami" .

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT