Już 14,5 mln osób w II filarze

W styczniu 2010 r. liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła o 171,2 tys. osób, czyli zwiększyła się o 1,2 proc., do poziomu 14,5 mln osób — podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 02.02.2010 r.), powołując się na  Analizy Online. Największą dynamikę w pozyskiwaniu nowych członków wykazały  w styczniu br. OFE Pocztylion (3,9 proc.),  Generali OFE (3,4 proc.) oraz Allianz (3,3 proc.). Wszystkie one wzięły udział w losowaniu losowania do funduszy osób, które nie wywiązały się z obowiązku zapisania do jednego z nich. Losowanie objęło  73,6 tys. osób.  W sumie siedem OFE, które wzięło udział w losowaniu,  zwiększyło swój udział w rynku. Jak wyjaśnia gazeta,  jeśli wyłączymy dane z losowania, to najwięcej uczestników na rynku pierwotnym pozyskały największe fundusze (ING, Aviva oraz PZU Złota Jesień), do których trafiło 55 proc. osób dokonujących pierwszego wyboru OFE.  Mimo to, dynamika zmian w ich przypadku nie przekroczyła 1 proc. - szacuje "Rzeczpospolita". Najmniej nowych uczestników pozyskał Polsat i PKO BP Bankowy.

O swoją emeryturę zatroszcz sie sam

Rządowe pomysły zmian w systemie emerytalnym budzą wśród ekonomistów obawy o wysokość przyszłych świadczeń. Nie ma na co czekać, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce - pisze "Polska" (Nr z 01.02.2010 r.). Aby na emeryturze żyć godnie, musimy zatroszczyć się o nią sami. Według gazety, najważniejsze jest dokładne zaplanowanie inwestycji przeznaczonych na emeryturę. A czas trwania inwestycji  jest w związku z tym łatwy do określenia - 65 lat w przypadku mężczyzn (lub 60 lat dla kobiet) minus nasz aktualny wiek. Ponadto,  niezbędne do właściwej konstrukcji emerytalnego  portfela inwestycyjnego jest określenie własnej skłonności do ryzyka, a  więc  stopnia tolerancji dla czasowego spadku jej wartości, czyli stopnia tolerancji dla ponoszonych przez nas strat. Zdaniem gazety, ważną  kwestią pozostaje wybór formy inwestowania. "Spośród dostępnych na rynku instrumentów finansowych z kilkudziesięcioletnim okresem trwania, a jednocześnie o prostej i przejrzystej konstrukcji są fundusze inwestycyjne oraz polisy na życie połączone z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (...).  Pierwsze cechuje większa elastyczność i bardziej przejrzysta struktura kosztów. Drugie z kolei - poza możliwością inwestowania na niemal identycznych zasadach co te pierwsze - dają też ochronę ubezpieczeniową, która w przypadku przedwczesnej śmierci gwarantuje naszym najbliższym, że otrzymają oni z góry ustaloną kwotę, mimo że z dokonanych przez nas wpłat nie uzbierała się jeszcze taka kwota".
Im bliżej do emerytury, tym więcej środków powinniśmy trzymać w bezpiecznych instrumentach finansowych , takich jak lokaty, obligacje czy fundusze rynku pieniężnego - radzi dziennik.

IKE atrakcyjne dla drobnych przedsiębiorców

Osoby prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa należą do grupy najbardziej zagrożonej niskimi świadczeniami emerytalnymi. Na ich podstawową emeryturę składa się - podobnie jak u innych osób objętych obowiązkowym systemem emerytalnym - część ZUS-owską i OFE. W odróżnieniu jednak od reszty społeczeństwa, większość przedsiębiorców decyduje się na odprowadzanie do ZUS minimalnej dopuszczalnej kwoty, która jest stała oraz niezależna od zyskowności bieżącej działalności. Obecnie wynosi ona ok. 839 zł miesięcznie - pisze "Prnews.pl" (www.prnews.pl z 02.02.2010 r.). I dodaje, że w  konsekwencji  przedsiębiorcy będą otrzymywać relatywnie niewielkie emerytury. Pomimo tego zagrożenia, osoby prowadzące własną działalność wpłacają tylko takie kwoty, do których są zobowiązane przez prawo. Rozpiętość między minimalną, a maksymalną stawką, jaką mogą odprowadzić przedsiębiorcy do ZUS-u, w perspektywie rocznej może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy zł - podaje www.prnews.pl. Rzadko jednak kapitał „zaoszczędzony” w wyniku płacenia najmniejszych składek do ZUS-u (lub ZUS i OFE), inwestowany jest w dodatkowe formy oszczędzania, czyli w III filar. Tymczasem przedsiębiorcy, szczególnie zorientowani na jak największe zyski przy jak najmniejszych obciążeniach fiskalnych, powinni uważnie przyjrzeć się ofercie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Deponując na IKE wspomniany kapitał (uzyskany dzięki zrezygnowaniu z większych wpłat do ZUS-u),  oprócz racjonalnego inwestowania naszych oszczędności w dłuższej perspektywie mamy  także bieżący dostęp do swoich środków, elastyczne wpłaty, zgodne ze swoimi aktualnymi możliwościami, a przede wszystkim - zwolnienie z podatku od osiągniętych zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT