KNF: PTE muszą zwiększać kapitały

Wymogi kapitałowe wobec powszechnych towarzystw emerytalnych powinny być adekwatne do wysokości ich aktywów lub podejmowanego przez nie ryzyka - twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego. Ale to resort pracy w przyszłym roku zdecyduje  - podaje „Parkiet’ (Nr z 06.10.2008 r.) - jaki mechanizm podwyższania kapitałów własnych przez PTE będzie najbardziej odpowiedni.
Gazeta przypomina, że od 1999 r., aby założyć i prowadzić powszechne towarzystwo emerytalne, wystarczy 5 mln euro. Tymczasem aktywa największego PTE w Polsce  przekroczyły już dawno 30 mld zł. Eksperci boją się, że w razie problemów z osiągnięciem minimalnej stopy zwrotu przez OFE, akcjonariusze PTE nie zechcą ich dokapitalizować.

OFE z mniejszym portfelem  akcji

Udział akcji w portfelach OFE Na koniec września br.  wyniósł niewiele ponad 25 proc – donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 04.10.2008 r.). W opinii gazety, jest to najgorszy wynik  funduszy emerytalnych w inwestycje w akcje od czerwca 2003 r. Tymczasem – zauważa gazeta - bez uwzględniania danych OFE Polsatu, który ma w portfelu bardzo wysoki udział akcji, przeciętny udział akcji w portfelach OFE wynosi około  24,2  proc.
Niski udział akcji jest przede wszystkim wynikiem kryzysu, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, a w konsekwencji stałego spadku ceny akcji.
Najwięcej akcji ma OFE Polsat (38,8 proc.), kolejny fundusz ING OFE  miał 25,7 proc. Najmniej akcji w portfelu miał natomiast w omawianym okresie fundusz emerytalny  Allianz - niespełna 22 proc..

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT