KNF zawiesiła działalność SKOK Kujawiak

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  z  dniem 8 stycznia 2016 r..   zawiesiła  działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej  upadłości - donosi "Parkiet"(Nr z 13.01.2016 r.).  Według organu nadzoru, decyzja o zawieszeniu  SKOK "Kujawiak" została spowodowana tym, że aktywa  kasy  "nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań".  W związku z tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)  od  18 stycznia 2016 r.  będzie wypłacać  pieniądze klientom SKOK-u  Kujawiak  za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - pisze dziennik, powołując się  na  Mariusza Mastalerza  z  BFG.   Bank Pekao SA. jest  bowiem  jednym  z banków z  którymi  BFG ma podpisane umowy na wypłacanie środków gwarantowanych – dodaje „P”.
BFG gwarantuje  "depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK, a w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych".
SKOK Kujawiak na koniec października 2015 r.,  posiadał  ujemne fundusze własne w wysokości minus 77,7 mln zł  i wykazywał  bieżącą stratę w wysokości minus 15,4 mln zł oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę minus 76,8 mln zł. Według  danych KNF,  depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak wynoszą 187 mln zł..
SKOK Kujawiak jest trzecią  spółdzielczą j kasą, wobec której skierowano wniosek o upadłość. Wcześniej upadły SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota.

W bankach będzie drożej

Banki zmieniają  ceny swoich usług. Zmiany  taryf ogłosiło kilka banków,  m.in.  ING Bank, Citi Handlowy, Raiffeisen Polbank -  informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.01.2016 r.).  I tak,  ING Bank Śląski będzie pobierał opłaty za podjęcie gotówki w obcych bankomatach (poza Cash Planet), a Citi Handlowy wprowadzi  płatne  prowadzenie konta czy sprawdzanie salda w bankomacie - pisze gazeta. Z kolei Raiffeisen Polbank będzie pobierać  opłatę w wysokości 3 zł miesięcznie za karty debetowe. Już 29 stycznia, br.  zaczną obowiązywać nowe taryfy w ING Banku Śląskim - podaje "Rz" za Miłoszem  Gromskim  z biura prasowego ING Banku Śląskiego. M.in.  zmienią się zasady korzystania z bankomatów oraz sposób rozliczania transakcji zagranicznych (chodzi o Konta z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Student i Klasyczne). Ponadto,  zmieni się także  rozliczanie kosztów  transakcji walutowych przeprowadzonych kartami  Visa Zbliżeniowa i Visa NFC.
Według dziennika,  niektóre banki utrzymają promocje.

Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi

Indeks popytu na kredyty konsumpcyjne, obliczany przez Biuro Informacji Kredytowej w grudniu 2015 r. spadł o 6,3 proc., ale na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 17,3 proc.- informuje "Parkiet"(Nr z 11.01.2016 r.). Według gazety, oznacza to, iż w ubiegłym miesiącu (w przeliczeniu na dzień roboczy)  banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 6,3 proc. niż rok wcześniej.
Dziennik pisze, powołując się na   Sławomira Grzybka, eksperta BIK, iż dość wysokie  na   początku 2015 r. dynamiki wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych w kolejnych miesiącach słabły, tak, iż w końcu 2015 r. u stały się ujemne.   "Pomimo słabszej końcówki roku wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w 2015 r. powinna być jednak większa niż rok wcześniej".
Kredyty konsumpcyjne to łącznie kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe  - wylicza "P". Według gazety,  w ostatnich miesiącach  roku  klienci  zdecydowanie poszukiwali kredytów mieszkaniowych (w całym 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 4,5 proc.). S. Grzybek  twierdzi, że "do  wzmożonego popytu na kredyty mieszkaniowe przyczyniła się perspektywa podwyższenia obowiązkowego wkładu własnego od początku nowego roku." Dlaczego?  W opinii eksperta BIK,   "w  warunkach niskich stóp procentowych oraz stabilizacji cen na rynku nieruchomości, zakup mieszkania, poza zaspokojeniem potrzeb życiowych, stał się dobrą inwestycją" - podaje "P".

Wydane przed 27.11.2015 r. bankowe tytuły egzekucyjne  nadal w obrocie
 
Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 12.01.2016 r.), stare bankowe tytuły egzekucyjne  (BTE)  są  nadal  w mocy,  jeśli sąd zdążył nadać im klauzulę wykonalności. Dziennik ostrzega  kredytobiorców,  iż   chociaż  ze względu na zmianę   przepisów   od  27 listopada 2015 r. banki nie mogą  już   wystawiać BTE,  to nadal  muszą uważać na  wydane wcześniej bankowe tytuły egzekucyjne, ponieważ   nie zniknęły one z obrotu.
"Rz" przypomina, iż zniesienie BTE  nakazał  Trybunał Konstytucyjny ze względu na to, że ograniczały kredytobiorcom  prawo do sądu,  zwłaszcza zasadę równego traktowania.
"W sądach przybywa spraw o wydanie nakazu zapłaty kwot, których banki nie odzyskały od swoich dłużników" - twierdzi gazeta.

Odsetki karne poszły w górę

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe mechanizmy obliczania odsetek.  Według "Dziennika  Gazety  Prawnej" (Nr z 07.01.10`6 r.), dla przeciętnego dłużnika oznacza to, że zapłaci więcej, niż musiał płacić dotychczas. Odsetki karne wyniosą bowiem 14 proc. w skali roku zamiast dotychczasowych 10 proc.
Gazeta podaje, iż  "nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła też regulacje dotyczące odsetek znajdujące się w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim wprowadzono zmianę w zakresie naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odsetek ustawowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie". Zdaniem autorów  nowelizacji,   nowy mechanizm jest potrzebny, albowiem poprzedni "w zbyt dużym stopniu bazował na wysokości stóp procentowych. Ich nagły wzrost spowodowałby lawinowy wzrost zadłużenia Polaków" - pisze "DGP".  Od 1 stycznia 2016 r. nawet jeśli stopy poszybują w górę, maksymalny poziom odsetek karnych zwiększy się nieznacznie.
W ocenie Jarosława Sadowskiego, analityka Expandera,  zmiana zasad będzie dotkliwa dla osób, które będą zalegały ze spłatą kredytów przez wiele miesięcy i na znaczną kwotę.
"Wówczas kilka procent różnicy może okazać się zabójcze" - podkreśla dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT