KNF ingeruje w sprawie zawyżania wartości jednostek OFE

Komisja Nadzoru Finansowego  interweniuje w sprawie zawyżania wartości jednostek OFE . OFE Polsat musiał skorygować swoje zyski i mocno spadnie w rankingu OFE - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 13.10.2011r.).  Dziennik przypomina, ze  w ostatnim dniu września br.  wartość  jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego Polsat zwiększyła się o 20 groszy, podczas gdy innych OFE spadła średnio o kilka groszy. Wpłynęło to in plus na pozycję Polsatu w zestawieniu trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych, co m.in. decyduje o tym, czy dany fundusz będzie brał udział w losowaniu osób, które same nie wybrały funduszu. Gazeta pisze, iż "powodem wzrostu wartości jednostki OFE Polsat był istotny skok kursów mało płynnych akcji kilku spółek z jego portfela inwestycyjnego (...) Dębica, Kruszwica, Mispol, Sygnity, Koelner oraz Mondi Świecie". Zdaniem ekspertów doszło  do tzw. window dressing, czyli poprawienia stopy zwrotu na koniec miesiąca lub kwartału - podkreśla "Rzeczpospolita". Rezultatem  interwencji  nadzoru finansowego " ma być przyjęcie do wyliczenia wartości jednostki na 30 września wyceny tych spółek z czwartku, 29 września, a nie z  piątku, 30 września". Według dziennika, OFE Polsat już dokonał korekty wartości jednostki na dzień 30 września br.
Zmiany dotykają też innych funduszy,  które miały akcje wspomnianych spółek. W tym celu nadzór spotyka się z szefami PTE i „zachęca" ich do zmiany wycen. Już sześć OFE opublikowało nową wartość jednostki rozrachunkowej:  Axa, Aviva, Amplico, Nordea, Pocztylion i PZU. Jak zauważa "Rzeczpospolita", "nie brak opinii, że KNF karze wszystkie fundusze za błędy jednego z nich".

Możliwe podwyższenie emerytury minimalnej

Osoba, która pobiera emeryturę w najniższej kwocie, może w każdym czasie wystąpić o jej ponowne ustalenie, kiedy  dotarła do nowych dokumentów potwierdzających staż lub zarobki sprzed przyznania tego świadczenia albo pracowała po nabyciu uprawnień emerytalnych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 14.10.2010 r.). Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej, który przewiduje  możliwość przyjęcia przez ZUS minimalnego wynagrodzenia za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które osoba ubiegająca się o emeryturę nie zdołała udowodnić swoich przychodów (np. ze względu na likwidację pracodawcy lub zniszczenie dokumentacji płacowej) - podaje "DGP". ZUS  przyjmuje kwotę tego wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu podlegania w tym czasie ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy oraz wymiaru czasu pracy. Osoby, którym ustalił już wysokość świadczenia z uwzględnieniem zerowego wynagrodzenia, mogą zgłosić wniosek o przeliczenie emerytury z zastosowaniem minimalnych pensji. Do ustalenia  podstawy wymiaru świadczenia ZUS przyjmuje zarobki na ogół z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem zgłoszenia wniosku lub z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia- przypomina gazeta i wyjaśnia, iż dostarczone  nowe dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia mogą to być np. dowody uzyskane z archiwum lub od innego podmiotu uprawnionego do przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej. Ponadto - pisze "DGP" - osoba, która "po przyznaniu emerytury pozostawała w ubezpieczeniu, może ubiegać się o podwyższenie tego świadczenia poprzez zastosowanie do jego obliczenia nowej kwoty bazowej. Możliwe jest to wówczas, gdy do podstawy wymiaru emerytury wskazuje zarobki uzyskane przynajmniej częściowo po jej przyznaniu".
Uprawniony do wcześniejszej emerytury może nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym wynoszącym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale wówczas  "ZUS nie ustala na nowo podstawy wymiaru świadczenia, ale przyjmuje zwaloryzowaną podstawę wymiaru wcześniejszego świadczenia".

Ranking OFE: najlepsze fundusze Allianz , Generali  oraz  AXA

Trzy pierwsze miejsca w najnowszym rankingu funduszy emerytalnych "Rzeczpospolitej"(Nr z 13.10.2011 r.) zajęły OFE Allianz , Generali  oraz  AXA. Na czwartej pozycji znalazł się fundusz Amplico, podczas gdy  w poprzednim rankingu gazety z  kwietnia 2011 r. był trzeci. Jak zauważa dziennik,  różnica między Amplico (69,3 pkt) a trzecim w zestawieniu OFE AXA (69,4 pkt) wynosi zaledwie 0,1 pkt. Gazeta podkreśla, ze  Amplico nie wypada dobrze w ostatnich kwartałach, czym różni się od ING, którego wyniki są lepsze od średnich dla wszystkich OFE (ING zdobył 61,5 pkt i jest obecnie piąty). Szósta pozycja przypadła funduszowi PKO BP Bankowy ( 55,7 pkt).
W  porównaniu z poprzednim rankingiem awansowały  Nordea i Warta; pierwszy o dwa miejsca – jest siódmy (54,9 pkt, zdobył tylko o 0,8 pkt mniej niż PKO BP Bankowy); drugi aż o cztery – jest ósmy (45,9 pkt), poprzednio był na 12. pozycji. Nordea zdobyła najwięcej punktów w kategorii ryzyka ocenianego w okresie ostatnich trzech lat. Poza tym ostatnio dobrze inwestuje; jej wyniki są lepsze niż większości konkurentów. W dłuższych okresach prezentuje się różnie. Natomiast fundusz PZU Złota Jesień zajął dopiero  dziewiąte miejsce (44,6 pkt). Dziesiątkę funduszy zamyka Polsat (38,3 pkt).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT