KNF ukarała PTE Polsat

Fundusze emerytalne nie są zwykłymi funduszami inwestycyjnymi, pełnią istotną funkcję społeczną. Swoboda działania w zarządzeniu aktywami podlega w nich ograniczeniom mającym na celu minimalizowanie ryzyka, bezpieczeństwo lokat i ochronę interesu członków OFE. Funduszom emerytalnym nie wolno więc przekraczać procentowego limitu lokowania w akcje jednej spółki - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 15.11.2008 r.).    Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) miała więc podstawę do ukarania Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Polsat SA za naruszenie limitu inwestycyjnego przez fundusz emerytalny Polsat - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jeżeli więc udział papierów wartościowych jednej spółki w aktywach OFE przekracza 1 proc., fundusz nie może posiadać łącznie więcej niż 10 proc. różnych emisji akcji tej spółki. Jeśli zaś udział wynosi poniżej 1 proc., obowiązuje limit 20 proc. i jest to tzw. limit koncentracji. OFE Polsat, nabywając w sierpniu 2007 r. akcje spółki giełdowej Seko SA, osiągnął łącznie 20,87 proc. emisji jej akcji serii B i C. I mimo przekroczenia limitu nadal je kupował - stwierdziła KNF. Nadzór w grudniu 2007 r. nałożył  na PTE Polsat SA, zarządzające OFE Polsat, karę 50 tys. zł za naruszenie limitu inwestycyjnego. Art. 156 ustawy z 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych mówi, że jeśli fundusz nie przestrzega przepisów ustawy określających zasady działalności lokacyjnej, organ nadzoru może nałożyć na PTE karę pieniężną do 500 tys. zł.

Ile oszczędzisz na IKE ?

Ile można było zaoszczędzić na indywidualnym koncie emerytalnym? "Rzeczpospolita" (Nr z 13.11.2008 r.) oszacowała potencjalne środki zgromadzone na IKE, biorąc  pod uwagę wyniki funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach IKE. Według dziennika, w tym roku najlepiej sobie radzą fundusze obligacyjne. Do końca września 2008 r.  wśród funduszy inwestycyjnych najlepiej wypadł BPH Obligacji 1 (4,9 proc.), a wśród UFK - ING NN Obligacji (4 proc.). Natomiast oprocentowanie IKE w formie lokaty bankowej wynosi obecnie 3,4-6 proc.  rocznie. Można też kupić dziesięcioletnie obligacje emerytalne. Z kolei  obligacje sprzedawane w listopadzie br. w sieci PKO BP zapewniają w pierwszym roku oprocentowanie na poziomie 7,5proc.  Oprocentowanie w kolejnych latach uzależnione  zaś  będzie od  aktualnego wówczas wskaźnika inflacji.

Niekorzystne założenia systemu emerytalnego

W opinii Pawła Pelca, radcy prawnego i wiceprezesa Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE,  decyzja  o braku waloryzacji emerytur dożywotnich  jest obarczona błędem.  Pelc wskazuje ponadto - podaje "Gazeta  Prawna"(Nr z 14.11.2008 r.) -   że w proponowanym w Polsce systemie emerytalnym  wprowadzającym  emerytury  kapitałowe -  wartość dożywotniej emerytury będzie zmienna. Zdaniem  Pelca, nie jest to dobre rozwiązanie. Gdyby bowiem emerytura była waloryzowana do inflacji, a wartość świadczenia była stała,  to podmioty oferujące świadczenia, aby ich oferta została wybrana, musiałyby ustalić stawki na najwyższym poziomie - zauważa dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT