Każdy Polak z długiem emerytalnym

Każdy z nas ma 80 tys. zł długu emerytalnego -  szacuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2011 r.). Gazeta pisze, iż wprawdzie oficjalnie państwo pożyczyło 790,7 mld zł, ale zobowiązania samego ZUS wynoszą 2,07 bln zł. Według "DGP", w sumie "na obywatela przypada 80 tys. zł długu, a nie – jak wylicza rząd – 20 tys. zł".  Dane te wyliczono na podstawie tego, ile oficjalnie pożyczyło polskie państwo, które ma jednak  także "zobowiązania ukryte. O wiele większe, niż wskazuje licznik".  Na kontach w I filarze  emeryci ubezpieczeni w ZUS mają  kwotę 2,07 bln zł. "Tyle że tych pieniędzy tam nie ma, bo zostały wydane na bieżące emerytury. To dług. Do tego trzeba doliczyć inne systemy niepodlegające tak skrupulatnej ocenie: mundurowych, rolników czy górników" - informuje dziennik.  Według Pawła Dobrowolskiego, prezesa Fundacji FOR "kwota wyliczona przez ZUS obciąża każdego Polaka długiem wynoszącym średnio 53 tys. zł". Suma stanów kont emerytalnych w ZUS jest  zobowiązaniem podatników wobec emerytów, a "nie  odłożono na nie odpowiednich oszczędności".
Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH podkreśla skalę zobowiązań emerytalnych w ZUS. Jest ona " niemal 10-krotnie większa niż to, co zgromadziliśmy w II filarze, gdzie mamy odłożone 226 mld zł" – twierdzi w gazecie. "Dług emerytalny będzie musiał być sfinansowany nie z oszczędności w II filarze, ale ze składek przyszłych ubezpieczonych" – mówi Chłoń-Domińczak. Tymczasem  według szacunków opartych na danych przygotowanych przez zespół ministra Boniego, ukryte zobowiązania podatników wyniosą w  okresie 10 lat   ponad 230 mld zł – pisze
DGP", powołując sie na prezesa Dobrowolskiego z FOR.

PKO BP Bankowy PTE na sprzedaż ?

Czy PTE PKO BP rozważa sprzedaż funduszu emerytalnego? Paweł Borys, dyrektor zarządzający w pionie rozwoju korporacji i inwestycji PKO BP.   tłumaczy w "Parkiecie" (Nr z 14.09.2011 r.), że  "Trwa porządkowanie grupy, ale zdecydowanie nie dotyczy to PTE". W jego opinii, oferowanie produktów oszczędnościowo-emerytalnych "leży"  w   strategii banku. " Wzmacniamy ofertę, o czym świadczy fakt, że towarzystwo emerytalne jako pierwsze ogłosiło, że będzie oferować indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Nie prowadzimy żadnych rozmów o sprzedaży PTE" – twierdzi w "Parkiecie" dyr. Borys z PKO BP.
Gazeta pisze, iż  OFE Bankowy jest aktywny  w pozyskiwaniu nowych klientów. Liczba uczestników funduszu zwiększyła się od początku roku o prawie 60 tys.  do ok. 528 tys.
Gazeta przypomina, iż  wcześniej grupa PKO rozważała sprzedaż biznesu emerytalnego. Powiedział o tym  dziennikowi   Rafał Juszczak, były prezes PKO BP, a obecnie wiceprezes Prokom Investments.
Gazeta szacuje wartość wszystkich OFE na 13 mld zł.
Obecnie na sprzedaż oficjalne wystawione są dwa towarzystwa emerytalne: Warta (190 mln zł) oraz Polsat.(120 mln zł). Natomiast za  PKO BP Bankowy OFE trzeba by było dziś zapłacić ok. 390 mln zł.

PPE będą otwarte dla pracowników z UE

Obywatele z krajów  Unii Europejskiej będą mogli od 1 stycznia 2012 r. oszczędzać w Polsce na emeryturę w pracowniczych funduszach emerytalnych. Wypłaty świadczenia ma im zapewnić zakład ubezpieczeń na życie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2011 r.).
I tak,  "firmy z innych państw Wspólnoty, Islandii, Liechtensteinu, Norwegi i Szwajcarii będą mogły wpłacać składki pracowników do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce", i to niezależnie od tego,  czy "programy zagraniczne są oparte na zasadzie zdefiniowanej składki (emerytura zależy od uzbieranych składek), czy zdefiniowanego świadczenia" - pisze gazeta. Według "DGP", obecnie składki w Polsce może wpłacać tylko ten zagraniczny pracodawca, który ma program oparty na zasadzie zdefiniowanej składki.
Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych jest  dostosowaniem polskiego prawa do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.

PTE nie zaproponują prowadzenie DEF od stycznia 2012 r. 

Od 1 stycznia 2012 r. powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)  będą mogły oferować dobrowolne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, co wiąże się z utworzeniem  dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE). PTE będą więc zarządzać dwoma funduszami - zauważa "Parkiet"(Nr z 12.09.2011 r.).  Przed PTE pojawił się  problem,  co z przy zarządzaniu  DFE z  podatkiem VAT.  Jak pisze gazeta, usługa zarządzania  OFE, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,  jest zwolniona z VAT. Ustawodawca nie dołączył jednak do tej listy  DFE. Zdaniem  Małgorzaty Brzozy,  rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów, resort ma pomysł na wybrnięcie z tej sytuacji i "uznaje objęcie zwolnieniem z podatku zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi".  
Dziennik podaje, iż  jednak żadne PTE nie może zaproponować  DFE od początku  przyszłego roku, albowiem przed rejestracją statutu DFE konieczna jest zmiana statutu PTE o dodanie "zarządzania nowym funduszem". Nadzór zaś nie zatwierdzi  zmian przed 1 stycznia 2012 r., ponieważ PTE mogą oferować nowe fundusze dopiero od 1.01.2012 r.
Aktywa dobrowolnego funduszu będą mogły być inwestowane w te same kategorie instrumentów, które obowiązują OFE. Jednak "nie dotyczą ich koszty inwestycji zagranicznych, pokrywane z kapitałów spółki, a nie aktywów funduszu" - podkreśla "Parkiet".
Według gazety, w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednie wnioski złożyło już  PKO BP Bankowy PTE, a zapowiadają to Warta czy Pocztylion-Arka.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT