Kiedy reforma KRUS ?

Rząd chce reformować KRUS. Wprawdzie prace prowadzone są w ministerstwach finansów i rolnictwa, jednak rząd  " aby nie drażnić rolników, nabrał wody w usta"  i nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 23.07.2012 r.).W opinii dziennika, nie będzie żadnej rewolucji w KRUS. Nie chce jej ani PO, ani PSL. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. "Wyborcza" przypomina, iż zgodnie z expose premiera Donalda Tuska, "od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze". Tymczasem - zauważa "GW" - system ubezpieczeń dla rolników konserwuje niewydolną strukturę rolną. "Ludzie nie chcą odchodzić z roli, bo mają KRUS".
Według ostatniego spisu rolnego GUS w Polsce jest 1,6 mln gospodarstw, z czego 1,36 mln korzysta z dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju wynosi teraz 9,5 ha. Ale żeby się utrzymywać z roli, trzeba mieć 30 ha. Ubezpieczenie społeczne w KRUS obowiązuje wówczas, gdy działalność rolnicza jest prowadzona w gospodarstwie o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (z wykazu działów - w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - przypomina gazeta. Prawo do KRUS mają też małżonek i domownicy.
Według "Gazety Wyborczej", propozycje  nowych  rozwiązań  prawnych  w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników mają trafić do Sejmu w  2013 r., a wejść w życie w 2014 r.

Senatorowie  z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej za zrównaniem wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy

Senatorowie z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej opowiedzieli się za uchwaleniem bez poprawek projektu, który przewiduje zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.07.2012 r.). Według dziennika,  projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada, że w 2016 r. renta socjalna osiągnęłaby wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom ten byłby osiągany stopniowo. W 2013 r. renta socjalna wyniosłaby 88 proc. renty z FUS, w 2014 r. - 92 proc., a w 2015 r. - 96 proc. Tymczasem sprzeciwia się temu Ministerstwo Finansów. W opinii resortu,  projektowane  rozwiązanie "stoi w sprzeczności z jednym z celów realizowanej obecnie polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r." - pisze "DGP". Jak podkreśla dziennik, przeciwne projektowi senatorów jest także Ministerstwo Pracy. Dlaczego ? W opinii resortu,  zrównanie  rent socjalnych i rent z ubezpieczenia społecznego  prowadziłoby "do deprecjonowania systemu ubezpieczeń społecznych".
Od 1 marca 2012 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 799,18 zł miesięcznie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT