Klienci OFE tracą na kryzysie finansowym

Kryzys za oceanem bije w fundusze emerytalne.- W ciągu zaledwie dwóch dni z naszych kont emerytalnych wyparowało przeszło 2 mld zł - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 19.09.2008 r.).  gazeta. Według dziennika, najbardziej po kieszeni dostały największe fundusze. I tak, . Commercial Union w ciągu dwóch dni stracił 629 mln zł.;  aż 527 mln zł, wyparowało z ING, zaś o ponad 300 mln zł skurczyły się oszczędności zgromadzone w PZU Złota Jesień. Gazeta tłumaczy, że na razie nie ma powodu do paniki. Ci, którzy od dawna są klientami funduszy, mają na kontach więcej, niż do tej pory wpłacili. Od sierpnia 1999 r., czyli od startu funduszy emerytalnych, OFE zarobiły już średnio ponad 140 proc. Z kolei osoby, które od niedawna oszczędzają w OFE, nie uzbierały jeszcze na swoich kontach zbyt wiele. Zatem ich straty też są niewielkie. W trudniejszej sytuacji są osoby, którym do emerytury pozostało niewiele czasu – podkreśla dziennik.. To w ich oszczędności zgromadzone w OFE najbardziej uderzyły giełdowe spadki. Zdaniem cytowanego przez „Wyborczą”  dr Filipa Chybalskiego, eksperta emerytalnego  z Politechniki Łódzkiej, nie będzie to miało jednak większego wpływu na wysokość ich emerytur, ponieważ „lwią część ich świadczeń będą stanowiły pieniądze z ZUS, a nie z OFE”.

KE chce zniesienia limitu na zagraniczne inwestycje OFE

Komisja Europejska zażądała od Polski zniesienia ustawowych ograniczeń, jakim podlegają polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE) przy dokonywaniu inwestycji za granicą. – informuje za PAP  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  19.09.2008 r. Według KE,  nałożone na OFE limity inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji w aktywa zagraniczne stanowią ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, czyli są sprzeczne z podstawową zasadą wspólnego unijnego rynku. Są ponadto niekorzystne dla klientów funduszy. Jest to kolejne upomnienie Polski w te sprawie przez KE (postępowanie  KE wszczęła w październiku 2007 r.)   I jeśli  Polska nie zmieni prawa w ciągu dwóch miesięcy, KE zagroziła, że może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. KE uważa, że nie można tego uzasadnić troską o bezpieczeństwo powierzonych OFE pieniędzy. Odrzuca też argumenty, że ze względu na swoją szczególną społeczną rolę OFE działają jako podmioty publiczne, więc mogą podlegać specjalnym rygorom na rynku.
”GU” pisze, że już pod koniec sierpnia br. wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak zapowiedziała, że rząd zajmie się reformą OFE, zwiększając m.in. limit inwestycji zagranicznych, w przyszłym roku.
Zgodnie z ustawą o OFE z 1997 r., mogą one zainwestować maksymalnie 5 proc. wartości aktywów za granicą i inwestycje te mogą obejmować tylko niektóre kategorie aktywów. Ponadto przy inwestycjach zagranicznych obowiązują mniej korzystne zasady obliczania opłat za zarządzanie i kosztów transakcji. Przepisy te sprawiają, że takie inwestycje są mniej atrakcyjne w porównaniu z inwestycjami w Polsce.

IGTE: biznes emerytalny ma umiarkowaną rentowność
 
W opinii Ewy Lewickiej, szefowej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) biznes emerytalny jest działalnością o  umiarkowanej rentowności, która jest niższa niż w innych branżach, jak choćby w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Firma Analizy Online na zlecenie IGTE zbadała rentowność towarzystw emerytalnych, biorąc pod uwagę tzw. wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału (IRR). Analitycy oszacowali też wartość tego rynku oraz ustalili wysokość zainwestowanego przez właścicieli PTE kapitału i wypłaconych im dywidend – donosi  „Rzeczpospolita”(Nr z 19.09.2008 r.).
Według Analizy Online,  wartość całego rynku na koniec maja 2008 r. wyniosła prawie 11 mld zł (szacunki m.in. przy wzięciu  pod uwagę liczby klientów OFE ; przy ostatnich fuzjach na rynku za każdego płacono 673 zł oraz aktywów  obrotowych  PTE). I tak, inwestycje akcjonariuszy w towarzystwa wyniosły do tej pory ponad 3,5 mld zł. Z kolei wartość dywidend wypłaconych przez dziewięć lat wynosi prawie 2 mld zł – przy założeniu, że na dywidendy wypłacone w tym roku został przeznaczony cały zysk z 2007 r. po pokryciu strat z lat wcześniejszych. Według  Analiz Online,  dywidendy zrekompensowały poniesione nakłady jedynie w przypadku CU, ING i Pocztylion-Arka.
Z szacunków wynika, że  przeciętna wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całego rynku PTE wynosi 16,3 proc. rocznie, co przynosi prawie 8 pkt proc. więcej, niż wynosi IRR uzyskana z pozbawionej ryzyka inwestycji w roczne bony skarbowe (8,4 proc. rocznie). Równocześnie wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału PTE jest ponad dwa razy niższa niż uzyskiwana na rynku TFI – 38,6 proc. rocznie (dane 12 TFI działających co najmniej od 1999 r.).

OFE AIG niezagrożone z powodu kłopotów amerykańskiej AIG
 
Bankructwo lub kłopoty finansowe PTE nie stwarzają zagrożenia dla składek zgromadzonych w jego funduszu OFE. Regulacje prawne uniemożliwiają bowiem sytuację, w której zagraniczne instytucje finansowe obecne na polskim rynku ratowałyby się pieniędzmi polskich członków OFE – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 18.09.2008 r.).
Zatem amerykańskie kłopoty finansowe AIG nie mogą wpłynąć na środki odłożone w PTE – pisze dziennik. Natomiast Jacek Pastuszka, prezes zarządu Amplico Life, uspokaja, że towarzystwo emerytalne spełnia wszystkie wymagania.
W opinii prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza ze Szkoły Głównej Handlowej, na którego powołuje się gazeta, do upadłości towarzystwa emerytalnego nigdy jeszcze w Polsce nie doszło. A sytuacja innych spółek, np. amerykańskiej AIG, nie ma tu żadnego znaczenia.
A towarzystwa emerytalne są odrębnymi spółkami działającymi według prawa polskiego – potwierdza Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT