Kłopotliwy "elastyczny wiek emerytalny"

Komisja Europejska zaapelowała o wydłużanie aktywności zawodowej. "Mówi do krajów UE: nie tylko podnoście wiek emerytalny, ale też dopasowujcie go do wydłużającego się czasu trwania życia. U nas z propozycji zrównania wieku emerytalnego wycofują się po kolei członkowie rządu. Karierę robi za to formuła „elastyczny wiek emerytalny” - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.07.2010 r.). Według dziennika, "bez podniesienia wieku emerytalnego kobiet tego rozwiązania nie da się wprowadzić. Chyba że znów chcemy dezaktywizować młode osoby. Wokół elastyczności odchodzenia na emeryturę narosło wiele mitów, które trzeba wyjaśnić (...) Wprowadzenie wieku elastycznego jest więc możliwe dopiero po podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego kobiet. Wtedy ich wiek wynosi np. 65 lat, ale mogą odejść wcześniej, godząc się na niższe świadczenie". Jak podkreśla gazeta, na wysokość  emerytury z nowego systemu  zasadniczy wpływ ma moment odejścia z rynku pracy. I im szybciej  to zrobimy, tym dostaniemy niższą emeryturę. Albowiem emerytura – zarówno z ZUS, jak i OFE -  jest pochodną operacji podzielenia kapitału zgromadzonego w I i II filarze przez tzw. przeciętne dalsze trwanie życia dla osoby w danym wieku. A to zachęca do pozostawania dłużej na rynku pracy.

KE: spadnie w Polsce udział wydatków w PKB na świadczenia emerytalne

W  Polsce w 2060 r. udział wydatków w PKB na świadczenia emerytalne spadnie o 3 pkt. proc. w porównaniu z 2007 r. - szacuje  Komisja Europejska. Według wyliczeń KE to najwięcej w całej Unii  - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.07.2010 r.). . rozpoczęła w środę konsultacje na temat wysokości przyszłych emerytur. Ponadto - według wyliczeń  KE -  stosunek średniej emerytury do średniej pensji spadnie w Polsce w 2060 r. w porównaniu do 2007 r. o 44 proc., biorąc pod uwagę zarówno publiczny, jak i prywatny filar. To największy spadek spośród 15 państw, z których danymi dysponowała KE - twierdzi gazeta.  Według prognoz KE, wydatki publiczne na emerytury spadną jeszcze tylko w Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, Liwie i Szwecji. Natomiast  we wszystkich innych państwach UE będą rosły - w Luksemburgu o ok. 15 pkt proc., a także w Hiszpanii i na Cyprze (powyżej 10 pkt proc.). Prognozy te zakładają, że nic się nie zmieni i nie będzie reform. Przeciętny wiek odchodzenia na emeryturę, według KE, wynosi w UE średnio 61,4 lata. Według danych KE z 2007 r. w Polsce przeciętny wiek odchodzenia na emeryturę wynosił 59,3 lata,  tyle samo co we Francji. Natomiast  w Irlandii - 64,1 (dane z 2006 r.), w Szwecji - 63,8 i w Holandii 63,2 oraz Wielkiej Brytanii 63,1 (dane z 2008 roku). Zaś w Japonii prawie 70 lat, a  w USA prawie 65 lat.
Zdaniem KE - podkreśla 'DGP" -  zjawisko starzenia się społeczeństw w UE  jest wynikiem małej liczby narodzin oraz  rosnącej średniej długości życia. Szacuje się, że w 2060 roku ludzie będą żyć o siedem lat dłużej.

OFE zwiększyły zaangażowanie w akcje  PKO BP, PKN Orlen i KGHM

W I półroczu 2010 r. fundusze emerytalne zwiększyły stan posiadania akcji PKO BP, PKN Orlen i KGHM. Na koniec czerwca br.  w posiadaniu funduszy były akcje tych spółek warte prawie 15 mld zł wobec 14,4 mld zł na koniec grudnia 2009 r. Z kolei wartość obligacji drogowych emitowanych przez BGK. w portfelach OFE  zbliżyła się do 10 mld zł.  Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.07.2010 r.), w   pierwszym półroczu br. zarządzający dokupowali walory PKO BP oraz PKN Orlen.
Zwiększyło się także zaangażowanie OFE w akcje KGHM Polskiej Miedzi. Według dziennika,  zarządzający funduszami emerytalnymi zdecydowanie nie preferują już akcji TP, chociaż   kilka lat temu były one jedną z najbardziej znaczących pozycji w portfelach funduszy. Gazeta szacuje, że  OFE kupiły w ofercie publicznej akcje debiutującego PZU za około 1,5 mld zł  - sześć funduszy podało, że akcje PZU stanowią minimum 1 proc. ich aktywów o łącznej  wartości  tych walorów  1,95 mld zł. Najwięcej akcji PZU posiadały dwa największe fundusze emerytalne: Aviva za 755,3 mln zł oraz ING za 671,8 mln zł  – podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT