Kobiety urodzone w latach 1949 - 1953 mogą powrócić do ZUS

Już obowiązują  przepisy, które umożliwiają kobietom urodzonym w latach 1949 – 1953 zrezygnowanie z członkostwa w OFE. Klientki funduszy emerytalnych mogą teraz  wystąpić do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa do okresowej emerytury z OFE - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 12.02.2009 r.).  ZUS ustali wysokość świadczenia na podstawie informacji z OFE o wartości środków zgromadzonych na rachunku danej osoby. Jeżeli kapitał ten jest mniejszy niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego (obecnie 3263 zł), to emerytura nie zostanie wyliczona. Według dziennika, mniej więcej połowa uprawnionych do emerytury kobiet znajduje się w takiej sytuacji. Ich pieniądze zgromadzone na koncie w OFE trafią do ZUS.
Część kobiet może też samodzielnie, niezależnie od stanu konta w funduszu, zrezygnować z emerytury z OFE i zdecydować, że chce mieć całe świadczenie z ZUS. Umożliwia to - twierdzi gazeta -  nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składając w ZUS wniosek o emeryturę, kobieta  będzie musiała podpisać deklarację o przekazaniu środków uzbieranych w funduszu do budżetu państwa. Wtedy dostanie się emeryturę mieszaną,  obliczaną według starych i nowych zasad. Jak przypomina "Rzeczpospolita",  dotychczas prawo do takiej emerytury przysługiwało tylko kobietom z roczników 1949 – 1953, które w 1999 r. nie przystąpiły do OFE. Teraz powrócić do ZUS mogą te panie z roczników 1949 – 1953, które dziesięć lat temu zapisały się do funduszu (do tej pory ze świadczenia z OFE mogli zrezygnować ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę; z wyliczeń Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że od 1999 r. z możliwości tej skorzystało około 30 tys. osób).W opinii dziennika, powrót do ZUS może być opłacalny dla kobiet, które zgromadziły w OFE niewiele pieniędzy. Dotyczy to zwłaszcza pań kończących karierę zawodową w tym roku, kiedy to duży wpływ na wysokość kapitału ma dodatkowo bessa na giełdzie.

Polacy mało wiedzą o II filarze

Zdaniem dr Filipa  Chybalskiego  z Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej,  rozczarowanie towarzyszące wypłatom pierwszych emerytur z  otwartych funduszy emerytalnych  wiążą się z niewiedzą społeczeństwa o funkcjonowaniu II filara. Dr Chybalski twierdzi w dzienniku "Polska"(Nr z 12.02.2009 r.),  że bez zrozumienia obecnego systemu emerytalnego przez członków OFE, trudno będzie sukcesem zakończyć w naszym kraju reformę emerytalną. Zwłaszcza w sytuacji planowanych  kolejnych  zmian, m.in. dotyczących  subfunduszy.
Dr Filip Chybalski zwraca również uwagę, że prawo nie motywuje powszechnych towarzystw emerytalnych do jak najefektywniejszego zarządzania powierzonymi aktywami. A kluczem wzrostu efektywności inwestycyjnej powinna być konkurencja- twierdzi.

Nowelizacja  OFE zmniejszy przychody PTE ?

Izba gospodarcza towarzystw emerytalnych (IGTE)  przeprowadziła wstępną analizę skutków, jakie przyniesie wprowadzenie założeń zawartych w nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych. Według IGTE,  zmniejszenie o połowę maksymalnej opłaty od składki oraz wprowadzenie limitu kwotowego w opłacie za zarządzanie może obniżyć przychody PTE w 2010 r. o około 723 mln zł - podaje  "Rzeczpospolita" (Nr z 12.02.2009 r.).  Według dziennika, w  kolejnych latach straty te mają sięgnąć nawet  600-500 mln zł, aby w 2014 r. zejść do poziomu 400 mln zł. Gazeta pisze, iż  swoje krytyczne uwagi wobec projektu ustawy skierował również Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera. Zdaniem ministra Boniego, kierunek przyjętych zmian jest prawidłowy, natomiast wiele z kwestii wymaga jednak doprecyzowania i pogłębionej analizy.

Uwagi o planowanych zmianach w OFE

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego  oraz Rządowe Centrum Legislacji opublikowały swoje uwagi do założeń zmian w prawie dotyczącym funduszy emerytalnych -  informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 11.02.2009 r.). Według dziennika, większość instytucji zwraca uwagę przede wszystkim na brak analiz oraz symulacji proponowanych rozwiązań i ich skutków, zwłaszcza w zakresie obniżania opłat pobieranych przez OFE oraz podniesienia kosztów działania towarzystw emerytalnych.
Dodatkowo - w opinii  KNF i NBP -  należy przeanalizować zróżnicowanie stawki opłaty za zarządzanie w zależności od typu funduszu. Wszystkie instytucje są natomiast zgodne, że należy wprowadzić fundusze o różnej strategii inwestycyjnej, w tym fundusz bezpieczny, który będzie chronił zgromadzony kapitał przed przejściem na emeryturę.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT