Kobiety zgromadzą w OFE mniej niż mężczyźni

Ile środków Polacy mogą odłożyć na rachunkach w OFE ?  Na przykład  40-latka, która zarabia ponad 3 tys. zł, zakładając stopę zwrotu na poziomie 5 proc., może zaoszczędzić ponad 186 tys. zł., natomiast mężczyzna może odłożyć  262 tys. zł - szacuje "Parkiet" (Nr z 19.10.2009 r.), nie uwzględniając  w  tychże wyliczeniach inflacji, ale z kolei biorąc  pod uwagę nowe, niższe opłaty. Z kolei w  przypadku 30-latka, zarabiającego 6 tys. zł (przy 5 proc.  stopie zwrotu), zgromadzone środki mogą sięgnąć 800 tys. zł, podczas gdy w  przypadku kobiety będzie to o 200 tys. zł mniej. W opinii gazety, mniejsze oszczędności kobiet spowodowane są m.in. wcześniejszych osiąganiem wieku emerytalnego oraz okresami bezskładkowymi.
Dziennik podkreśla,  że im większe zarobki, tym więcej środków można zgromadzić. Przypomina również o rocznym limicie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, który wynosi 30-krotność wynagrodzenia.

Składki do ZUS za bezrobotnych  z opóźnieniem

Jeszcze  w tym roku na zapłatę składek do NFZ zabraknąć może ponad pół mld zł w wyniku  niedoszacowanego w budżecie wzrostu bezrobocia, ale też i  zmiany przepisów (odprowadzana jest również składka za bezrobotnych, u których ktoś z rodziny pracuje). Według "Parkietu"(Nr z 20.10.2009 r.), coraz więcej urzędów pracy ma kłopot z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Już  kilkadziesiąt z nich poprosiło o możliwość ich opłacenia  w  2010 r. Wnioski takie złożyły  m.in.  urzędy pracy z Podlasia, Lubelszczyzny i   Małopolski. Na początku października br.,  zaległości powiatowych urzędów pracy wynosiły niemal 27 mln zł - twierdzi gazeta, powołując się na informacje uzyskane z centrali ZUS . Przed  15 października br., kiedy  minął termin zapłaty składek za wrzesień, o przełożenie płatności wystąpiły niemal wszystkie powiaty podlegające oddziałowi ZUS w Białymstoku, deklarując, że zapłacą do końca marca 2010 r. Oznacza to, że urzędy nie odprowadzą składek za cztery miesiące, począwszy od września do grudnia. O przesunięcie płatności począwszy od września wystąpiły też niemal wszystkie urzędy w Olsztynie (składki przestały odprowadzać już w czerwcu, lipcu i sierpniu) oraz w Krakowie. Kłopotów nie ma za to w Gdańsku i Zielonej Górze; wiele urzędów nie chce tych informacji podawać - twierdzi "Parkiet".
We wrześniu ZUS informował, że co czwarty urząd pracy nie jest w stanie odprowadzić składek do NFZ za bezrobotnych. Niedługo ma przygotować kolejne takie zestawienie. Zdaniem  Ludwika Węgrzyna, eksperta Związku Powiatów Polskich, zabraknąć może około 800 mln zł, chociaż  część powiatów dostała pomoc od wojewodów.
O problemie wiadomo przynajmniej od wakacji . Między resortami pracy, zdrowia, finansów i administracji toczyły się szerokie dyskusje, jak zaradzić problemowi, ale "wygląda jednak na to, że nikt nie poczuwa się do uregulowania zaległości".- pisze dziennik.Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT