Kolejny spadek aktywów OFE

We  wrześniu br.  aktywa OFE  spadły o 61 mln zł – informuje ”Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  03.10.2008 r. za Analizy Online. W 2008 r. to już piąty miesiąc  w którym spadają aktywa OFE. Spadek aktywów zanotowało 6 funduszy, a pozostałe z nich wzrosty. Najwyższą dynamikę spadku wykazał największy pod względem zgromadzonych aktywów Commercial Union OFE (o 0,89 proc.). Tracił też OFE Pocztylion (o 0,48 proc.). Natomiast  najwyższą dynamikę przyrostu aktywów -  na poziomie 2,4 proc.- wypracował  fundusz  AXA OFE. Tuż za nim znalazł się Nordea OFE (o 2,3 proc.), a na trzecim miejscu OFE Warta (o 1,9 proc.).
Z kolei najwyższa dynamika przyrostu aktywów - na poziomie 2,4 proc.-  przypadła funduszowi AXA OFE. Tuż za nim znalazł się Nordea OFE (o 2,3 proc.), a na trzecim miejscu OFE Warta (o 1,9 proc.).
OFE  we wrześniu otrzymały z ZUS łącznie środki o  wartości  do 1,5 mld zł. 
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. ZUS przekazał łącznie 15,4 mld zł do OFE.

750 tys. osób straci prawo do wcześniejszej emerytury

Rząd nie uległ presji związków zawodowych i prawo do wcześniejszych emerytur straci 750 tysięcy osób – donosi „Gazeta Prawna”(Nr z 01.10.2008 r.).   Do wcześniejszej emerytury ma prawo 61 rodzajów prac, a przywilejów przede wszystkim zostaną pozbawieni nauczyciele. 
 Z przyjętego projektu ustawy wynika – podaje dziennik - że prawo do emerytury pomostowej napięć lat przed ukończeniem wieku emerytalnego ma mieć osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r.,  przed 1.01.1999 r. była zatrudniona na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze(Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.); po 31.12.2008 r. wykonywała pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; ma okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, ukończyła 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet  i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Natomiast na dziesięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego z rynku pracy będą mogli odejść m.in. piloci i personel pokładowy samolotów (stewardzi lub stewardesy), a także osoby zatrudnione w morskich portach oraz przedsiębiorstwach pomocniczych (np. dokerzy, operatorzy żurawi wieżowych dźwignic portowych lub stoczniowych) czy  hutnicy.
 
OFE z coraz  gorszymi stopami zwrotu

W 2008 r. otwarte fundusze emerytalne straciły już 9,3 proc. – szacuje „Parkiet’(Nr z 01.10.2008 r.). Według wyliczeń przedstawicieli PTE Bankowy, w całym 2008 r. straty mogą wynieść nawet  10-15 proc. , czyli 14-21 mld zł. Z kolei w opinii Jarosława Kubiaka, prezesa zarządu Aegon PTE, taki scenariusz rozwoju wydarzeń jest zbyt czarny. Uważa on, że przyszedł już  czas na odbicie.
Tymczasem – donosi dziennik - niedługo Komisja Nadzoru Finansowego  poda trzyletnie stopy zwrotu OFE. Z wyliczeń gazety wynika zaś, że prawdopodobnie wszystkie OFE osiągną za ten okres stopy zwrotu wyższe niż stopa minimalna. Według „Parkietu”,  średnia ważona stopa wyniesie około  13,7 proc. Dziennik podkreśla jednak, że w następnych latach stopy zwrotu funduszy emerytalnych mogą być dużo niższe.  PTE Bankowy szacuje iż  w marcu 2009 r. stopa zwrotu może wynieść 4,6 proc., we wrześniu 2009 r. 0,7 proc. , a w 2010 r. mogą być one nawet na minusie i wynosić do minus (-) 10 proc.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT