Komisja Europejska naciska na zmiany w KRUS

Komisja Europejska w Rekomendacjach dla Polski podtrzymała zalecenie dotyczące wycofywania specjalnego systemu emerytalnego dla rolników – donosi „Rzeczpospolita"(Nr z 19.08.2014 r.). Zdaniem KE,  „KRUS tworzy zachęty dla drobnych producentów rolnych do pozostania w tym sektorze”, co  skutkuje ukrytym bezrobociem na obszarach wiejskich oraz m.in.  powiększa szarą strefę. Ponadto, gazeta przypomina, iż rząd zapowiadał na 2014 r.  wprowadzenie rachunkowości podatkowej dla rolników w miejsce obecnego podatku rolnego. Niestety, zmiany zostały odsunięte w czasie i nadal  „mamy do czynienia z podatkiem rolnym, który nie ma nic wspólnego z dochodami osiąganymi z działalności rolniczej (…) naliczany w zależności od powierzchni gospodarstwa rolnego oraz jakości gleby, na której dane gospodarstwo się znajduje”. Przy tym, według GUS, „ przeciętne dochody w rolnictwie są o 32 proc. niższe niż średnio w całej gospodarce. (...) całkowita likwidacja preferencyjnego systemu mogłaby oznaczać poważne problemy finansowe dla części drobnych i bardzo nisko dochodowych gospodarstw” - podaje dziennik. Z kolei Sylwester Fronczak, ekspert FOR twierdzi w „Rz”, iż  „ wątpliwości budzi sposób oskładkowania producentów rolnych składką zryczałtowaną, nie powiązaną z wysokością dochodów (...) Tym bardziej, że osiągają oni wysokie dochody, a płacą zdecydowanie niższe składki niż ubezpieczeni w ZUS o analogicznych dochodach”.  Jego zdaniem,  wysokość świadczeń w KRUS jest w minimalnym stopniu powiązana z wpłaconymi składkami, co  „w żaden sposób nie zachęca więc do wydłużania okresu aktywności zawodowej, ani do zwiększania płaconej składki. Co więcej, różnica między wysokością składki a wysokością świadczenia jest bardzo duża, co sprawia, że zamożni rolnicy są dotowani przez resztę społeczeństwa”.
Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na rok 2014 zakłada budżet w wysokości 17,5 mld zł, z czego 91 proc., czyli ponad 16 mld zł jest dotowane bezpośrednio z budżetu państwa. Tak duża redystrybucja środków nie ma uzasadnienia społecznego, ani ekonomicznego – pisze „Rzeczpospolita”. 
Według danych ZUS,  składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS dla płacy minimalnej wynosi 504 zł miesięcznie, natomiast najniższa składka w KRUS dla areału poniżej 50 ha 126 zł.

OFE dostaną 3 mld zł składek rocznie

Składki osób, 
które nie zadeklarowały chęci pozostania w OFE, już od sierpnia br.   
w całości będą  płynęły do ZUS – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 18.08.2014 r.).  Dziennik szacuje, iż otwarte fundusze emerytalne odnotują na swych kontach około  3 mld zł składek rocznie. I tak – informuje  dziennik - „w sierpniu pracownicy ubezpieczeni w ZUS wpłacają do kasy państwowego ubezpieczenia składki za lipiec”.  Gazeta przypomina, iż  zgodnie z wprowadzoną w lutym br.  przez rząd ustawą emerytalną,  pieniądze te będą już rozdzielane na nowych zasadach. Część składki osób, które w terminie wysłały oświadczenie o pozostaniu w funduszu emerytalnym, ZUS prześle na konto OFE. Pieniądze pozostałych zostaną przez ZUS zatrzymane i zasilą strumień wypłat dla obecnych emerytów.

Ponad 2,5 mln Polaków pozostało w OFE

Na pozostanie w OFE zdecydowało się 2 mln 561 tys. 36 osób z  16 mln 697 tys. 221 osób (ogólna liczba członków OFE w  koniec maja br.)  -  informuje  „Rzeczpospolita”(Nr z 14.08.2014 r.), powołując się na oświadczenie  ZUS.  Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna. W 2016 r. „otworzy się kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę decyzji. Następne będą otwierane co cztery lata” - wyjaśnia dziennik.  Do końca lipca br.  obowiązywał też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego groziła kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz był związany z okienkiem transferowym.  Jak podaje gazeta, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.  Na początku lutego br.  OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te trafiły na subkonta w ZUS.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT