Konieczna dywersyfikacja aktywów OFE

W opinii Michała Szymańskiego, wiceprezesa Commercial Union PTE, jednym z problemów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest obecnie koncentracja portfeli. Michał Szymański twierdzi w „Rzeczpospolitej” (Nr z 12.03.2008 r.)., iż na "zachowania stadne" funduszy oraz na kopiowanie pomysłów inwestycyjnych ma wpływ m.in. zakres obowiązków informacyjnych OFE. Odnosi się to również do inwestycji zagranicznych. Zdaniem Szymańskiego, podnoszenie limitu na tego typu inwestycje powinno odbywać się stopniowo, np. z obecnych 5 proc. do 10 proc. Michał Szymański ponadto uważa, iż z punktu widzenia OFE interesującymi instrumentami są m.in. pożyczki papierów wartościowych, a także fundusze private equity. Istotne są jednak trudności związane z instrumentami pochodnymi. Według wiceprezesa Commercial Union PTE, narzędziem do ograniczania ryzyka inwestycyjnego powinna być dywersyfikacja aktywów

Potrzebne zmiany w ustawie o OFE

Na II połowę2008 r. planowane jest przeprowadzenie rewizji i oceny kierunków, w jakich powinny iść zmiany w OFE. Priorytetem jest zmiana rozporządzeń regulujących limity inwestycyjne OFE – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 12.03.2008 r.), powołując się na Agnieszkę Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej. W drugiej kolejności nastąpić mają zmiany ustawowe, w ramach których planowane jest wprowadzenie funduszy lub subfunduszy dostosowanych stopniem ryzyka do wieku klientów w ramach PTE. W dalszej perspektywie zakłada się całkowite odejście od limitów inwestycyjnych na rzecz kontroli ryzyka- twierdzi dziennik i przypomina, że Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) zaproponowała już konkretne propozycje zmian. IGTE proponuje m.in. zwiększenie limitów inwestycyjnych OFE do 30 proc. w 2015 r. czy rozszerzenie instrumentów inwestycyjnych OFE o fundusze ETF, waluty, warianty subskrypcyjne czy instrumenty pochodne.

Dziedziczenie środków z OFE w trakcie emerytury okresowej

Od 2009 r. pierwsi oszczędzający w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) zyskają prawo do wypłaty zgromadzonych tam pieniędzy – donosi "Gazeta Prawna" (Nr z 13.03.2008 r.). Resort pracy proponuje, aby kobiety, które ukończyły 60 lat, miały do 65 roku życia wypłacaną tzw. emeryturę okresową. Po uzyskaniu 65 lat i wykupieniu emerytury dożywotniej emeryt uzyska trzyletnią gwarancję wypłaty, na podstawie której nastąpi zwrot części składek, jeśli emeryt umrze w okresie 3 lat od przejścia na emeryturę. W przypadku śmierci kobiety przed 65 rokiem życia, zgromadzone na jej rachunku w OFE środki będą podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak w okresie oszczędzania w OFE.
Fundusz będzie wypłacał połowę zasobów zgromadzonych na koncie klienta na rzecz jego owdowiałego współmałżonka. Paweł Pelc, radca prawny, podkreśla, że warunkiem koniecznym do takiej operacji jest wspólność majątkowa współmałżonków.
Pozostałe środki będą przekazywane osobom wskazanym przez klienta, bądź wejdą w skład spadku.

OFE zyskały w lutym 2008 r. 120 tys. nowych członków

W lutym 2008 r. o 1,2 proc. (120 tys. osób) wzrosła liczba uczestników funduszy emerytalnych. Tym samym liczba przyszłych emerytów, którzy będą otrzymywali świadczenie z drugiego filara zreformowanego systemu wzrosła do 13 436 tys. osób – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 13.03.2008 r.) za Analizy Online. Przepływ uczestników pomiędzy poszczególnymi OFE w lutym br. dotyczył głównie mniejszych funduszy. Dzięki korzystniejszemu bilansowi sesji transferowej na dziesiątą pozycję awansował OFE Pocztylion, wyprzedzając Bankowy OFE. Istotne roszady miały miejsce również na końcu tabeli - od lutego najmniejszym funduszem na polskim rynku, z punktu widzenia liczby uczestników, jest posiadający niespełna 312 tys. osób OFE DOM.
Najwyższą dynamikę liczby uczestników w lutym 2008 r. osiągnęły najmniejsze OFE biorące udział w losowaniu: Pekao OFE (+8,4 proc.) i OFE Polsat (+7,5 proc.). Dorównuje im Generali OFE (+5,4 proc.), które obok losowania osiągnęło również bardzo dobry rezultat w lutowej sesji transferowej. Różnica między uczestnikami przychodzącymi i odchodzącymi wyniosła 3,8 tys. osób i był to trzeci rezultat ostatniej sesji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT