Konto emerytalne zmniejszyło się przeciętnie o 800 zł

W pierwszym półroczu 2008 r.  kapitał na koncie emerytalnym osoby, która od początku reformy gromadzi na nim środki, zmniejszył się o około  800 zł – podaje „Dziennik. WSJ Polska” (Nr z  10.07.2008 r.). powołując się na szacunki  Analizy Online.  I tak, przeciętny kapitał odłożony w otwartym funduszu emerytalnym  zmniejszył się o 4,2 proc.  i wynosi obecnie 18,7 tys. zł. Jest to wartość średnia dla wszystkich OFE – informuje gazeta. Najniższą wartość hipotetyczną konta ma OFE Bankowy (17,97 tys. zł), najwyższą zaś ING OFE (19,2 tys. zł). Według Mariusza Kacały, prezesa zarządu  A-Z Finanse, jeżeli giełda nie odrobi strat,  osoby, które niebawem będą przechodziły na emeryturę mogą mieć problem, ponieważ środki gromadzone w OFE mogą się nadal kurczyć. W jego opinii, najważniejsze jest teraz, aby Ci przyszli emeryci wybierali więc OFE o najwyższych stopach zwrotu.

Najbardziej efektywny ING OFE

Przy wyborze funduszu emerytalnego powinniśmy przede wszystkim mieć na względzie długoterminowy horyzont inwestycji oraz stabilność wypracowywanych wyników – radzi  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  10.07.2008 r.  za Analizy Online. Z ostatniego, sporządzonego  przez AO rankingu  OFE (przyjęto iż w okresie od końca sierpnia 1999 r. do czerwca br., na konto w każdym funduszu wpływało miesięcznie 100 zł,  indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz  dodatkowo uwzględniono pobierane przez fundusze opłaty od składki. ) wynika, że  osoba wpłacająca od sierpnia 1999 r. hipotetyczne  100 zł miesięcznie,   w czerwcu 2008 r. w najlepszym funduszu emerytalnym zgromadziła na emeryturę 19,2 tys. zł, a w najsłabszym jej kapitał wyniósł prawie 18 tys. zł.  Według szacunków Analizy Online, OFE Polsat, który  jeszcze trzy miesiące temu zajmował 3 miejsce w zestawieniu, obecnie przesunął się o 2 pozycje w dół, pozwalając wyprzedzić się Generali OFE, Commercial Union OFE oraz AIG OFE. Jeszcze głębszy spadek w zestawieniu stał się udziałem OFE PZU "Złota Jesień" (fundusz w zestawieniu czerwcowym spadł z 4 lokaty  na pozycję numer 8). Natomiast  porównując zysk uczestników OFE wypracowany na koniec pierwszego kwartału br. okazuje się, że w przeciągu 3 miesięcy najwięcej, bo niemal -678 tys. zł , stracili uczestnicy OFE Polsat. Najlepiej przed spadkami obronili się natomiast zarządzający Nordea OFE ( zysk zmniejszył się o -270 zł). Wszystkie fundusze, w ciągu minionego kwartału, straciły średnio po – 413zł. Z kolei  pierwsze miejsce pod względem wypracowanego hipotetycznego zysku  w okresie od sierpnia 1999 do czerwca br., zajął fundusz ING OFE. Dobrze poradziły sobie również Pekao OFE, Generali OFE oraz Commercial Union OFE (zysk powyżej 5 tys.zł, podczas gdy średnia dla wszystkich funduszy wyniosła +4,7 tys.zł). Najsłabiej w rankingu Analiz Online wypadły fundusze Bankowy oraz Aegon.

Nowela kc  -  zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po trzech miesiącach opłacania składki

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem  nowelizacji kodeksu pracy (tzw. ustawa rodzinna), osoby prowadzące firmy już po opłacaniu trzech składek chorobowych, a nie jak obecnie sześciu,  będą mogły korzystać z zasiłku – donosi „Gazeta Prawna" (Nr z  10.07. 2008 r). Według noweli, przedsiębiorcy podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu będą mogli otrzymać zasiłek chorobowy po 90, a nie 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.  W projekcie nie znalazła się jednak planowana wcześniej zmiana, aby nieopłacenie przez przedsiębiorcę składek w terminie nie powodowało wygaśnięcia umowy. Zdaniem Małgorzaty Rusewicz z PKPP Lewiatan, proponowane rozwiązania są  krokiem w dobrym kierunku,  zmierzającym do stopniowego zrównania praw pracowników i przedsiębiorców. Ci pierwsi już po 30 dniach ubezpieczenia mają prawo do zasiłku chorobowego.

OFE przebudowują portfele akcji spółek notowanych  na  GPW

Otwarte fundusze emerytalne zmieniają strukturę swoich portfeli - podaje  „Parkiet" (Nr z 09.07.2008 r.).  OFE  w ciągu pierwszych  sześciu miesięcy 2008 r. najbardziej zwiększyły swoje zainteresowanie akcjami spółek giełdowych PKN Orlen i Assecco Poland. Natomiast w ostatnim półroczu z listy spółek, w których OFE ulokowały chociaż 1 proc.  aktywów, wypadły m.in. Cersanit, Echo Investment i Lotos. Na koniec czerwca br. OFE miały ulokowane w akcjach różnych spółek niecałe 40 mld zł , podczas gdy na koniec grudnia 2007 r.  było to o 8,8 mld zł więcej. Obecnie największą część akcji OFE stanowią akcje banków Pekao i PKO BP oraz KGHM (dla wszystkich poza OFE Polsat).


TK: czas otrzymywania świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie jest „zatrudnieniem w szczególnych warunkach”

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, nie mogą być wliczane do zatrudnienia w tzw. szkodliwych warunkach – ostrzega „Gazeta Prawna" (Nr z  11.07. 2008 r), powołując się na orzeczenie Trybunału  Konstytucyjnego. TK  orzekł ostatnio, że art. 32 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją  i  zgodnie z nim, pracownikom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które otrzymywali po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownik może natomiast skorzystać z wcześniejszej emerytury, jeśli legitymuje się wymaganym okresem zatrudnienia w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (najczęściej 15 lat) i odpowiednim stażem (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Wątpliwości dotyczące art. 32 ust. 1a ustawy miał OPZZ. Zdaniem związku zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej i   dyskryminuje te osoby, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu wskutek choroby po 14 listopada 1991 r.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT