Koszty II filara

W 2008 r. koszty towarzystw emerytalnych związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi wyniosły przeciętnie na jednego klienta 78,4 zł - szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 25.02.2008 r.). Rok wcześniej ten koszt kształtował się na poziomie 73,2 zł. Łączne koszty wszystkich PTE wzrosły w ub.r. bardziej niż przychody - o 10 proc. i przekroczyły 1 mld zł. Najwyższe koszty w przeliczeniu na jednego klienta odnotowano w PTE Axa, zaś najniższe PTE Polsat. Najwięcej koszt na jednego klienta wzrósł w Warcie (ze względu na wyższe wydatki na akwizycję) i Aegonie. W 2008 r. koszty akwizycji dla całej branży wyniosły  374 mln zł  i wzrosły o 19 proc. W przeliczeniu na jednego klienta wyniosły one 28 zł, a wiec były o 4 zł wyższe niż w 2007 r. Natomiast koszt prowadzenia jednego rachunku w OFE w ub.r. to 10,5 zł , podczas gdy w 2007 r. wyniósł on 10,2 zł. W sumie w 2008 r. PTE  wydały na ten cel  141 mln zł..

Emerytura i z USA i z ZUS

Polsko-amerykańska umowa, która umożliwi uzyskanie emerytur i rent przez osoby, mające zbyt krótki staż pracy tak w Polsce, jak i w USA, do uzyskania świadczenia w jednym z tych krajów  wejdzie w życie od 1 marca br. - podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 27.02.2009 r.). Będzie to możliwe dzięki temu, iż umowa przewiduje sumowanie okresów ubezpieczenia w obu państwach. Według Barbary Gross z Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Resortu Pracy,  umowa da osobom pracującym w Polsce i USA możliwość uzyskania częściowych emerytur i rent z jednego lub z obydwu państw. Na przykład  osobie zatrudnionej w Polsce przez 17 lat, a w USA przez osiem, ZUS wyliczy najpierw emeryturę za 25 lat, a następnie proporcjonalnie określi jej wysokość dla 17 lat. Strona amerykańska postąpi tak samo. W USA  tamtejszy organ rentowy doliczy do przepracowanego okresu tyle lat, ile jest potrzebne, zgodnie z prawem amerykańskim, żeby nabyć emeryturę. Zostanie ona wyliczona proporcjonalnie za okres tam przepracowany, czyli za osiem lat.          Z umowy między Polską a USA skorzysta 30 tys. Polaków.

Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie, że od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrośnie o 38,81 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 106,1 proc.- pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 27.02.2009 r.). Według komunikatu ZUS, obok emerytur i rent wypłacanych z FUS waloryzacji podlegać będą także świadczenia zlecone do wypłaty ZUS (m.in. renty inwalidów wojennych i wojskowych). Świadczenia te do końca 2006 r. były wypłacane z FUS i podlegały refundacji z dotacji celowej budżetu państwa, a  od 2007 r. finansowane są z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa. Na tych samych zasadach, co emerytury i renty z FUS, zostaną zwaloryzowane okresowe emerytury kapitałowe i emerytury pomostowe - pisze "GU".
W wyniku waloryzacji podwyższone zostaną emerytury i renty dla około 7,7 mln emerytów i rencistów, w tym dla blisko 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym. W związku z waloryzacją wzrosną również dodatki do emerytur i rent.
W efekcie waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł do 1606 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 67 zł do 1190 zł, renta rodzinna o ok. 80 zł do ok. 1394 zł.

IGTE chce  kompleksowej nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych proponuje kompleksową nowelizację ustawy o funduszach emerytalnych obejmującą zwiększenie dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych oraz stworzenie możliwości różnicowania polityki inwestycyjnej - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 26.02.2009 r.). Celem podstawowym powinna być poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie stopy zwrotu. Większa dywersyfikacja powoduje mniejszą zmienność wartości aktywów i większe bezpieczeństwo. Jak twierdzi  Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE, mechanizm minimalnej stopy zwrotu prowadzi do naśladownictwa i nie gwarantuje dobrych wyników. IGTE proponuje  zewnętrznych benchmarków. Dzięki temu produkty oferowane przez poszczególne towarzystwa będą się różnić i klienci będą mieli większy wybór. Izba przedstawiła również własną propozycję obniżania stawek, zgodnie z którą będą zmniejszane szybciej, niż zakładają obecne przepisy, ale nie w trybie, które proponuje rząd. Zdaniem organizacji, szyba obniżka pogorszy sytuację OFE, przedłuży szanse zwrotu zainwestowanego kapitału przez akcjonariuszy i nie przyniesie zysków emerytom. IGTE chce  obniżenia stawki, która zmniejsza ją do maksymalnych 3,5 proc. już w 2013 r. Zgodnie z nią w 2010 r. stawka miałaby spaść do 6 proc., w 2011 r. do 5 proc., a w 2012 r. do 4 proc.
IGTE uważa też, że szybka obniżka stawek nadszarpnie wiarygodność Polski wśród inwestorów na świecie i pogorszy sytuację finansową wszystkich PTE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT