Kredyt hipoteczny bez pośrednika?

Rząd przyjął projekt  ustawy o kredycie hipotecznym  - informuje "Puls Biznesu" (Nr z 02.01.2017 r.).   Nowa regulacja,    która  wprowadza   zakaz  opłacania  przez  banki pośredników sprzedających  kredyty  hipoteczne ,   ma zostać uchwalona do końca stycznia 2017 r. Gdy  nowe przepisy  wejdą  w życie, pośrednik kredytowy nie dostanie prowizji od banku, a  opłata dla pośrednika zostanie przerzucona na klientów.   W związku z tym  - pisze gazeta -  prawdopodobnie będą się oni zwracać po kredyt bezpośrednio do banków.  Jednak zdaniem Artura Nowaka-Gocławskiego, prezesa ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, proponowana  regulacja nie rozwiązuje istotnych problemów społecznych, gdyż  dobry pośrednik jest  "dodatkowym  filtrem"  między dostawcą a konsumentem. Tymczasem dzięki nowym przepisom tegoż pośrednika  na rynku  zabraknie - podkreśla "PB". Według dziennika,  projektowana ustawa ma też uregulować tzw. sprzedaż wiązaną, aby nie było  można oferować  kredytu hipotecznego wraz z innym produktem finansowym. Przy tym, kredytodawca nadal będzie mógł wymagać od klienta zabezpieczenia  kredytu hipotecznego  poprzez  zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Będzie jednak musiał  poinformować  kredytobiorcę,  iż  może on sam  wybrać dowolnego ubezpieczyciela, który spełnia wymogi minimalnego zakresu ubezpieczenia - podkreśla gazeta.

Warszawska GPW  nadal  największym parkietem  w regionie 

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW)  wciąż jest największym parkietem  w regionie, ale przestała się rozwijać - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.01.2017 r.). Wygląda na to, że inwestorzy zniechęcili się do rynku, co przejawia się między innymi spadkiem obrotów. Jednak  pod względem wartości notowanych spółek i obrotów nadal  GPW  jesteśmy regionalnym liderem - zauważa dziennik. Przegrywamy zaś  rywalizację z giełdą w Stambule (wartość rynkowa krajowych firm sięgała 191 mld dol.) oraz  z  kilkukrotnie większą giełdą w Moskwie (537 mld dol.). 
Z danych Światowej Federacji Giełd wynika, że na koniec października 2016 r.  roku wartość rynkowa krajowych spółek notowanych na parkiecie w Warszawie sięgnęła 140 mld dol. Od giełdy węgierskiej, chorwackiej czy rumuńskiej jesteśmy pod tym względem więksi niemal siedmiokrotnie  - donosi "DGP", podkreślając, iż   kapitalizacja krajowych spółek notowanych na GPW stanowi  równowartość niemal 30 proc. krajowego PKB.  Zdecydowanie wyprzedzają nas pod tym względem zaliczane do drugiej europejskiej ligi duże europejskie giełdy w Madrycie i Oslo, gdzie wartość rynkowa krajowych firm przekracza równowartość połowy PKB – pisze dziennik.
W opinii Adama Rucińskiego, prezesa firmy doradczej BTFG, "nasza giełda jest trochę jak Nokia – miała swoje pięć minut, ale przespała rewolucję smartfonową i znalazła się na równi pochyłej" - podaje "DGP".

Posłowie PiS proponują  nowe zasady   nadzoru  nad  SKOK-ami

Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 04.01.2017 r.), posłowie  PiS  chcą  nowych  zasad  nadzoru  nad  SKOK-ami.  Złożony w Sejmie RP przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o SKOK-ach, zakłada  złagodzenie środków nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad małymi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi - podaje gazeta. Projektowana regulacja  jest,  zdaniem  autorów nowych przepisów,  dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 roku.  Jak przypomina dziennik, TK orzekł wówczas,  że ustawa o SKOK-ach z 2009 r.  w zakresie nadzoru KNF nad "małymi kasami" jest niezgodna z ustawą zasadniczą. "Tym samym Trybunał uznał, że na ustawodawcy ciążył konstytucyjny obowiązek zróżnicowania prawnych środków nadzorczych KNF,  ze względu na zróżnicowaną wielkość kas i zasięg ich aktywności kredytowo-depozytowej" - pisze "Rz".  Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego br.
Projektem może zająć się Sejm. już na najbliższym, rozpoczynającym się 11 stycznia br. posiedzeniu .I tak, według projektu za "małą kasę" będzie można uznać taką - informuje dziennik -  której "suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł", a także "średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób". Ponadto, "mała kasa"  będzie mogła udzielić pożyczek i kredytów na okres nie dłuższy niż 3 lata, a na cele mieszkaniowe na okres nie dłuższy niż 5 lat. Gazeta pisze, iż proponowana  regulacja wprowadza ograniczenie środków nadzoru KNF nad działalnością małych kas (czynności KNF w ramach nadzoru nad działalnością małych kas będą ograniczone przede wszystkim do "analizy wyników czynności kontrolnych podejmowanych przez Kasę Krajową").  Według uzasadnienia do projektu,  taki sposób "zróżnicowania prawnych środków nadzoru stosowanych przez KNF wobec kas z jednej umożliwi identyfikację małych kas jako podmiotów zaufania publicznego, tj. takich instytucji, które powinny budować zaufanie klientów korzystających z ich usług oraz zapewni bezpieczeństwo i ochronę, jak również gwarancję depozytów przez BFG, a z drugiej strony ograniczy w znacznym stopniu uciążliwość stosowanych przez Komisję środków".
Zastrzeżenia do  projektu ma Związek Banków Polskich ZBP), twierdząc,  iż.  proponowane  przepisy mogą  prowadzić do "całkowitego wyłączenia małych kas spod nadzoru KNF".

Pomyłkowy  przelew -  pieniądze  trudne do odzyskania

Pieniądze będą trudne do odzyskania, jeśli przez pomyłkę zrealizujemy przelew na niewłaściwy rachunek -  informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 03.01.2017 r.). I podkreśla, że    przelanie pieniędzy na złe konto nie jest wcale takie proste. Albowiem sytuacja, gdy adresat nie będzie chciał zwrócić środków, jest kiepska. Według dziennika,  "numery rachunków są bowiem tak skonstruowane, że pomylenie się w jednej cyfrze najczęściej doprowadzi do niezrealizowania przelewu ". W 2011 r.  zlecając przelew, oprócz numeru rachunku wpisywaliśmy dane odbiorcy, bank zaś je porównywał ze sobą.  Jednak  po implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE)  wystarczy obecnie wskazać wyłącznie numer rachunku adresata i jedynym identyfikatorem zgodnie z ustawą o usługach płatniczych jest numer rachunku  -  pisze gazeta. Według  "DGP", teoretycznie przysługuje nam roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie opisane w art. 405–414 kodeksu cywilnego. Aby z nim wystąpić, trzeba wiedzieć przeciwko komu. A  bank  podania danych osoby, która niesłusznie otrzymała od nas przelew,  może odmówić  na podstawie art. 105 ustawy (o tajemnicy bankowej). Stad  warto zgłosić fakt zaistnienia omyłki  na policję lub prokuraturę. "Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że bezprawne zadysponowanie pieniędzmi omyłkowo wpłaconymi na konto może być potraktowane jako przestępstwo przywłaszczenia cudzego mienia (wyrok SN z 7.11.2014 r., sygn. VKK 236/14). W takiej sytuacji zadanie ustalenia danych posiadacza rachunku bankowego, który niesłusznie otrzymał pieniądze, będzie spoczywało na organach państwowych"  -   pisze dziennik.

2017 rokiem funduszy akcji

W 2017 r. zarządzający aktywami radzą lokować oszczędności na warszawskiej GPW, a portfele obligacji skarbowych  omijać szerokim łukiem  -  podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.01.2017 r.). Według zarządzających, rok 2017  będzie podobny do roku minionego, a  fundusze inwestujące na giełdzie osiągną wyższy zysk niż portfele absolutnej stopy zwrotu.
Dziennik przypomina, iż  w  2016 r. klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI)  wycofali z funduszy akcji około 2,5 mld zł netto. Jednak Ci, którzy tego nie zrobili, mają teraz największe powody do zadowolenia. Dlaczego ?  Ponieważ  "średnia stopa zwrotu funduszy inwestujących na GPW wyniosła 9 proc., portfeli małych i średnich spółek – aż 13 proc."- pisze gazeta. A  zaledwie trzy spośród 80 funduszy akcji polskich, które już opublikowały wyceny za mijający rok, były pod kreską. Natomiast  tylko dziewięć funduszy akcji szerokiego rynku zarobiło więcej niż WIG (11,3 proc. na plusie) - informuje   "Rzeczpospolita" za  Analizy Online.
Gorzej niż na giełdzie ma  być w 2017 r.  na rynku obligacji. Według prognoz,  do końca 2017 r. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych  ma wzrosnąć  do 4 proc. (z obecnych 3,7 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT