Kto kupi OFE Polsatu i Warty?

Otwarte fundusze emerytalne Polsatu i Warty są wystawione na sprzedaż –  informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 28.05.2012 r.). W opinii gazety, zainteresowane kupnem jest towarzystwo emerytalne należące do PKO BP, któremu przejęcie tych dwóch podmiotów dałoby  szansę na istotne zwiększenie udziału w rynku. Według danych na koniec kwietnia br., fundusz emerytalny Bankowy miał 8,3 mld zł aktywów  (9. pozycja na rynku) oraz  598 tys. klientów. Dziennik pisze, iż  po  przejęciu dwóch najmniejszych graczy "mógłby awansować na czwarte miejsce pod względem liczby klientów (1,21 mln)  i na szóste jeśli chodzi o wartość zarządzanych aktywów (13,6 mld zł).
Paweł Borys, dyrektor zarządzający, Pion Rozwoju Korporacji i Inwestycji w PKO BP twierdzi w gazecie,  iż firmie, która  nie wyklucza przejęć w tym segmencie rynku zależy "na zwiększeniu skali działania i podniesieniu stopy zwrotu z kapitału towarzystwa emerytalnego".
Zdaniem "Rz", przejęciem funduszy emerytalnym Polsatu i Warty jest zainteresowany  także  "nowy zagraniczny inwestor z Europy Centralnej, który chce wejść na rynek emerytalno-ubezpieczeniowy". Zainteresowanie kupnem  "podtrzymuje także DM IDMSA".
"rzeczpospolita" szacuje wartość funduszu Warta na  90 a 150 mln zł, a  Polsatu  między 60 a 100 mln zł. Przy czym w kalkulacji nie jest uwzględniony kapitał towarzystwa emerytalnego - dodaje "Rz". 

Po przekazaniu gospodarstwa rolnego dziecku rolnik zachowuje prawo do rolniczej emerytury w pełnej wysokości

Ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  ma prawo do rolniczej emerytury w pełnej wysokości, jeśli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku - pisze  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.05.2012 ").  Według orzeczenia Sądu Najwyższego (SN), własność gospodarstwa nie może mieć wpływu na prawo pobierania całego świadczenia z KRUS. SN uznał  (wyrok z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II UK 82/11), iż  "ubezpieczony, oddając w dzierżawę gospodarstwo rolne, ma prawo do pełnego świadczenia emerytalnego",  zatem KRUS nie ma  podstaw do jego zmniejszenia. "DGP" przypomina, że  w  2009 r.  (KRUS) odmówiła ubezpieczonej wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości z  powodu wydzierżawienia  gospodarstwo swojemu synowi. Organ rentowy uznał bowiem, iż  przypadku  oddania gospodarstwa w dzierżawę zstępnym,  "trudno jest stwierdzić, czy osoba ubiegająca się o emeryturę rolniczą faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności rolniczą" . Zdaniem KRUS  - podaje dziennik - "dzieci faktycznie mogą władać bez żadnych ograniczeń gospodarstwem tylko wówczas, gdy staną się jego pełnoprawnymi właścicielami. A sama umowa oddania w czasowe użytkowanie gruntów rolnych to za mało". Rolniczka odwołała się od tej decyzji do sądu, a ten (sąd I instancji)  zmienił zaskarżoną decyzję, uznając jej rację. Następnie  sąd II instancji oddalił apelację organu rentowego, orzekając, iż ubezpieczona "faktycznie nie czerpie bieżących dochodów z tego gospodarstwa".

Prawo do emerytury dla mundurowych po 25 latach służby


Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze od  1 stycznia 2013 r. będą mieli prawo do emerytury po ukończeniu 55. roku życia pod warunkiem  udowodnienie,  iż  służyli w formacjach o 10 lat dłużej niż obecnie. Natomiast "osoby, które już są w służbach mundurowych,  zyskują prawo wyboru zasad uzyskiwania świadczenia" - donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.05.2012 "). I tak,  osoby wstępujące do służby do końca 2012 r.  nadal będą przechodzić na częściową emeryturę bez względu na wiek, mając na swoim koncie zaledwie 15 lat służby. Według gazety, zasady te ulegną zmianie 1 stycznia 2013 r. z  wejściem w życie reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Żołnierze zawodowi powołani do armii lub służby kandydackiej po 31 grudnia 2012 r. przejdą na emeryturę, kiedy ukończą 55 lat i jednocześnie będą mieć co najmniej 25 lat służby. Jak przypomina "DGP",  "ustawa uchwalona przez Senat bez poprawek czeka obecnie  na podpis prezydenta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT