Lepszy wynik Funduszu Rezerwy Demograficznej niż OFE

Fundusz Rezerwy Demograficznej zamknął 2008 r. z 5,9-proc. stratą. Jest  to wynik dużo lepszy niż wynik minus 13,9 proc.,  wypracowany w ub.r. przez otwarte fundusze emerytalne - podaje "Parkiet" (Nr z 20.04.2009 r.),  który zastrzega jednak, że są to wyniki przed audytem. Według  zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej osiągnął w zeszłym roku znacznie lepszy wynik niż otwarte fundusze emerytalne. Ale mimo wszystko zamknął rok z ujemną stopą zwrotu na poziomie 5,9 proc. Wyniki te nie są jeszcze zaudytowane.
Gazeta przypomina, że na początku listopada 2008 r..trzyletnia stopa zwrotu FRD wynosiła 18,3 proc., podczas gdy średnia ważona dla OFE 12,6 proc. Podana zaś ostatnio przez KNF kolejna trzyletnia stopa zwrotu OFE jest pierwszy raz w historii ujemna, natomiast wyniki  FRD na koniec marca 2009 r. jeszcze nie są znane.  Jak podkreśla dziennik, receptą na sukces FRD było tzw.  "rozwadnianie portfela". ZUS od  października 2007 r. nie kupował akcji i ich udział w całości aktywów  spadł z poziomu 25,9 proc. do 8,9 proc. na koniec 2008 r. Ponadto, FRD ma dużo obligacji i gdyby przez cały rok na obligacjach była taka hossa jak w ostatnim kwartale, mógłby nawet wyjść na plus - pisze "Parkiet". Natomiast według PTE,  gdyby działały już subfundusze typu B, w których portfelach przeważać mają papiery dłużne, to klienci zbliżający się do emerytury mniej by stracili. Ponadto, byłby to o wiele lepszy benchmark do porównywania wyników FRD niż obecne OFE. A gdy powróci hossa, wyniki FRD będą znowu słabsze niż wyniki  OFE, podobnie  jak przez ostatnich pięć lat.
FRD  przez ostatnie lata zasilany był 0,35 proc. składki emerytalnej (odpisem z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
W kwietniu  br. FRD po raz pierwszy dostał środki z prywatyzacji - w dwóch przelewach ok. 130 mln zł. Dzięki zmianie ustawy ma otrzymywać 40 proc. pieniędzy pozyskanych przez MSP. Będą one lokowane tylko w obligacjach - zauważa gazeta.

Nowa składka na ubezpieczenia społeczne ?

Rząd chce wprowadzić dodatkową składkę na ubezpieczenia społeczne, z której finansowana byłaby pomoc dla osób wymagających stałej opieki - podaje "Puls Biznesu" (Nr z 21.04.2009 r.). Według gazety, składkę tą odprowadzaliby  wszyscy podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, łącznie z rolnikami. "Puls Biznesu" szacuje, że składka mogłaby  wynosić  między 1 proc. a 1,5 proc. dochodu podatnika. Byłaby ona więc  całości finansowana z dochodu ubezpieczonego, a więc zmniejszyłaby dochody pracujących. Uzyskane w ten sposób środki ,oscylujące  w granicach   6-8 mld zł,  zasiliłyby odrębny fundusz, którym zarządzałby NFZ - twierdzi dziennik.

Kiedy uczestnictwo w OFE jest nieobowiązkowe ?

Zanim zmienisz fundusz emerytalny, sprawdź, kiedy najlepiej to zrobić - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 20.04.2009 r.). Ponadto, warto wiedzieć,  jakie opłaty ponosimy w związku z posiadaniem rachunku OFE,  czym jest stopa zwrotu funduszu. Wprawdzie co do zasady,  członek OFE nie ma prawa wypłaty zgromadzonych środków we wcześniejszym terminie,  może jednak przenieść zgromadzone środki do innego funduszu. Co oznacza otwartość funduszu? To, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać OFE, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa - pisze gazeta. Dziennik podkreśla, że ubezpieczony może być członkiem tylko jednego OFE, bez względu na to, czy pracuje w jednym czy też w dwóch zakładach pracy,  bądź wykonuje różne rodzaje działalności. Z tego tytułu składka z dwóch źródeł będzie odprowadzana zawsze do jednego funduszu.
Jak zauważa "Rzeczpospolita", choć regułą, zgodnie z którą uczestnictwo w II filarze jest obowiązkowe, stanowi urodzenie po 31 grudnia 1969 r. oraz rozpoczęcie pierwszej pracy, to od zasady tej istnieją również wyjątki. I tak, w przypadku osób uczących się nie ma obowiązku przynależności do OFE, jeśli nie osiągają one dochodów z pracy. Uczestnictwo w funduszu studentów i uczniów w wieku do 26 lat, którzy pracują w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie, jest więc nieobowiązkowe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT