Lewiatan: około 57 proc. Polaków chce oszczędzać w OFE

Z szacunków  przedstawianych przez  większość ekspertów wynika, iż  "gdyby rząd zdecydował się na wprowadzenie dobrowolnego uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych, spośród 16 mln Polaków zostałoby w nich najwyżej 10 proc." - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 05.08.2013 r.). Tymczasem  według  badania GfK Polonia na zlecenie Konfederacji Lewiatan, przeprowadzonego w połowie lipca  br.,  blisko 57 proc. Polaków chce należeć do funduszy, a nie do ZUS. Natomiast 23 proc. ankietowanych  nie wie, jak odniosłoby się do propozycji  przekazania  pieniędzy ze składek zgromadzonych w OFE do ZUS, "gdyby rząd wprowadził taką możliwość", zaś  jedynie 20 proc. badanych poparłoby zmianę prawa - pisze dziennik.  Z kolei w opinii  Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan - podaje gazeta -  wyniki badania powinny być wskazówką dla polityków: "poprawcie regulacje, którym podlegają fundusze, aby stały się bardziej efektywne, ale ich nie likwidujcie, bo czujemy się z nimi bezpieczniej."
Prof. Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej, przestrzega w dzienniku przed  „wygaszanianiem" OFE. W jego opinii jest to decyzja "nieodpowiedzialna i grozi osłabieniem wzrostu w dłuższym terminie".
"Rz" przypomina, iż do końca sierpnia  br.  ma zapaść ostateczna decyzja rządu, w którym kierunku pójdą zmiany. 'Przeciwnicy propozycji rządowych przekonują, że wszystkie one prowadzą do likwidacji kapitałowej części systemu. W efekcie do osłabienia warszawskiej giełdy i całej gospodarki" - ostrzega dziennik.

Polacy krytycznie o planowanych przez rząd zmianach w OFE

Planowane przez rząd zmiany w OFE krytykuje czterech na dziesięciu Polaków przepytanych przez CBOS - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 06.08.2013 r.). Według dziennika, najbardziej krytyczni są mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i pracownicy administracyjno-biurowi. Z kolei  wśród członków OFE propozycje rządu są oceniane jeszcze gorzej. "Niemal połowa (49 proc.) krytykuje rządowe pomysły zmian w OFE. Tylko co jedenasty jest przekonany o słuszności rządowych propozycji. Nieco ponad jedna piąta ankietowanych nie wie, co rząd zamierza zrobić z OFE" - podaje "Wyborcza". Badani  zarzucają politykom, że "chcą przejąć pieniądze z OFE, aby zasypać dziurę budżetową. Podkreślają, że czują się okradani, bo rząd sięga po prywatne oszczędności obywateli"- zauważa dziennik. Według gazety, Polacy nie są także zadowoleni z funkcjonowania II filara systemu emerytalnego. Prawie połowa ankietowanych uważa, że "fundusze źle gospodarują pieniędzmi przyszłych emerytów. Wśród zarzutów pod adresem OFE wymieniano przede wszystkim pobieranie przez nie zbyt wysokich prowizji i wysokie zarobki w OFE."
 Z badania wynika, że gdyby rząd wprowadził dobrowolność uczestnictwa w OFE,  połowa Polaków zadeklarowałaby chęć uczestnictwa w OFE. Ponad jedna trzecia wybrałaby ZUS. Natomiast w "przypadku trzeciego wariantu zmian, czyli przekazywaniu do OFE wyższej składki emerytalnej w połowie z własnej kieszeni, swoją decyzję o ubezpieczeniu w OFE podtrzymałoby 45 proc. zainteresowanych pozostaniem w II filarze".

Aktywa OFE przekroczyły poziom 280 mld zł

Otwarte fundusze emerytalne w lipcu br. zarobiły średnio prawie 3 proc. - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 05.08.2013 r.). W opinii dziennika, jest to efekt lepszej koniunktury na warszawskim parkiecie, albowiem "wszystkie główne indeksy giełdowe wspięły się w górę w lipcu, w tym najmocniej mWIG40, bo o ponad 5 proc." I tak, przeciętny wynik wypracowany w lipcu  przez zarządzających funduszami emerytalnymi wyniósł 2,8 proc. , gdy dla porównania w czerwcu br. wartość jednostek rozrachunkowych obniżyła się o 3,3 proc. , zaś stopa zwrotu najlepszych OFE w poprzednim miesiącu: ING i PKO BP Bankowy przekroczyła 3 proc. Zdaniem  Ewy Radkowskiej -Świętoń, wiceprezesa i szefa inwestycji ING PTE, "ryzyko związane ze zmianami w OFE ciągle istnieje, ale chwilo ma mniejszą wagę niż sygnały napływające z gospodarki i ze spółek". "Coraz więcej napływających informacji wskazuje, że gospodarka weszła w stan ożywienia, dobre są także wyniki spółek" - twierdzi  Radkowska-Świętoń w gazecie.
Wyniki OFE także od początku tego roku znów są dodatnie (przeciętny wynik za siedem miesięcy to 2,2 proc.) Najlepiej w tym okresie wypada fundusz Nordea z wynikiem 3,3 proc., a najsłabiej Aegon z zyskiem na poziomie mniej niż 1 proc.- podaje "Rz".
Zyski wypracowane przez zarządzających spowodowały istotny wzrost wartości aktywów, którymi zarządzają OFE. Na koniec lipca br. aktywa OFE ponownie przekroczyły próg 280 mld zł (w skali miesiąca wzrosły o rekordową w tym roku miesięczną wartość – 9,3 mld zł.), zaś od początku 2013 r. aktywa OFE zwiększyły się  o 4,4 proc., czyli o prawie 12 mld zł - szacuje dziennik.
W lipcu 2013 r. z rynku zniknął  OFE Polsat, którego aktywa zostały połączone z PKO BP Bankowy OFE (zarządzanie  nad funduszem Polsat przejęło  PKO BP Bankowy PTE) i na koniec lipca br. osiągnęły one wartość 12,4 mld zł. Na rynku pozostało 13 OFE; aktywa największego z funduszy emerytalnych na rynku – ING -  sięgają blisko 70 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT