MPiPS chce szybkiego obniżenia opłat dla PTE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  przygotowało oraz od razu skierowało pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów okrojony projekt nowelizacji ustawy o OFE. Projekt ten zawiera jedynie założenia dotyczące obniżenia opłat od składek oraz za zarządzanie aktywami - podaje "Parkiet"(Nr z 18.02.2009 r.). Z projektu nowelizacji ustawy wynika, że wejdzie ona w życie dwa tygodnie po publikacji. Według dziennika, PTE będą miały jeden  miesiąc na dostosowanie swoich statutów do nowego prawa, a od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego będą zmuszone do obniżenia opłat. Zgodnie  z  projektem nowelizacji,  opłaty za zarządzanie nie będą mogły być wyższe niż 8,4 mln zł miesięcznie. Górny limit opłat od składek, które trafiają do OFE ma natomiast spaść z 7 do 3,5 proc. - twierdzi gazeta.

Obniżka opłat, wyższa emerytura 

Projekt nowelizacji ustawy o OFE ma prowadzić do obniżenia opłat pobieranych przez OFE i PTE. Resort pracy swoją decyzję argumentuje tym, że obniżka opłat przełoży się na znacząco wyższą emeryturę. W opinii Marka Buciora, wiceministra pracy, zgodnie z wyliczeniami IGTE, dzięki tej obniżce na kontach uczestników OFE pozostanie w 2010 r. około 700 mln z - podaje "Gazeta Wyborcza"  (Nr z 19.02.2009 r.).Marek Góra z SGH twierdzi natomiast, że przyjęty przez resort podział zmian w ustawie o nowelizacji OFE jest logiczny i odpowiada interesom klientów. Jego zdaniem jednak do tej ekspresowej nowelizacji powinno zostać jeszcze dołączone powołanie subfunduszy. Z kolei  Paweł Pelc, wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, uważa iż obniżki opłat za  zarządzanie mogą sprzyjać konkurencji na rynku, ponieważ będą zniechęcały do przejęć.
Tymczasem Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE  twierdzi - pisze "Wyborcza" -  że prace nad nowelą ustawy o OFE powinny przebiegać w odwrotnym kierunku. Uważa on, że najpierw należałoby podjąć decyzje dotyczące zmian merytorycznych w i dodatkowych obowiązków funduszy.

IGTE krytykuje projekt obniżki opłat za zarządzanie 

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)  nie wykluczają złożenia skargi na rząd do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według "Gazety Prawnej"(Nr z 20.02.2009 r.), chodzi o projektowaną nowelizację ustawy o funkcjonowaniu OFE, która zakłada obniżkę pobieranych przez PTE opłat. W opinii Ewy Lewickiej, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), takie  skokowe obniżanie opłat w ciągu roku jest niedozwoloną ingerencją w działalność gospodarczą towarzystw emerytalnych.
Prezes IGTE mówi, że  propozycja rządowa oznacza, że ci, którzy lepiej zarządzają funduszem emerytalnym, byliby za to karani, zamiast być nagradzani. Ewa Lewicka uważa zaś, iż sprawa  opłat pobieranych przez PTE  powinna być podniesiona dopiero wówczas, gdy będą określone inne kwestie, np. dotyczące tworzenia funduszy typu B. Natomiast  Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych twierdzi, że wprawdzie obniżenie prowizji od składek będzie dobrą informacją dla członków OFE, ale obawia się, aby obniżka opłaty za zarządzanie nie pogorszyła jakości zarządzania funduszami emerytalnymi.

OFE trudnią się lichwą akcji?

Czy OFE pożyczają akcje zagranicznym inwestorom na określony procent ? "Puls Biznesu" (Nr z 19.02.2009 r.) donosi o takiej możliwości. Według gazety, inwestorzy mieliby sprzedawać te akcje na GPW, zaniżając krajowe indeksy, a  następnie zaś, w chwili spadku kursów, zagraniczni spekulanci  odkupywaliby akcje i oddawali je pożyczkodawcom.
Alfred Adamiec, główny ekonomista Noble Bank  twierdzi, że słyszał takie pogłoski. Z kolei  Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przypomina, iż ustawa o funduszach emerytalnych przewiduje taką możliwość,  jednak jak dotąd nikt z tego  nie korzystał. Natomiast Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING, twierdzi, że do tego typu ruchów brakuje odpowiednich uregulowań prawnych i rachunkowych. Z kolei zarobek w porównaniu do ryzyka tego typu operacji jest znikomy - podkreśla. Adam Kałdus, dyrektor  Biura Inwestycyjnego PTE Bankowy, mówi w dzienniku, że nic nie wiadomo, aby któryś z OFE zdecydował się na pożyczanie akcji. W opinii dyr. Kałdusa, nawet jeżeli  którykolwiek z OFE kiedyś by to zrobił, nie byłaby to pożyczka na tyle  duża, aby miałaby  wpłynąć na skalę spadków Na GPW.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT