Małżeństwa odliczą wydatki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Małżeństwa rozliczające się wspólnie z podatku dochodowego będą mogły odliczać od swojego rocznego dochodu wydatki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne - wynika z projektu zmiany ustawy o PIT. Jak podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 03.07.2010 r.), projekt, którego pierwsze czytanie ma się odbyć wkrótce  w Sejmie, zakłada, że z odliczenia będą mogły korzystać tylko te małżeństwa, w których mąż lub żona nie uzyskuje żadnego dochodu, ale dobrowolnie opłaca za siebie składki ubezpieczeniowe. Prawo do odliczenia tych wydatków od PIT będzie miał ten z małżonków, który uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu. Obecnie nie ma takiej możliwości. Według uzasadnienia projektu nowelizacji, obecnie z własnej woli płaci na swoją przyszłą emeryturę jedynie ok. 4 tys. osób -  zainteresowanie dobrowolnymi ubezpieczeniami jest niewielkie. Przy tym  minimalna składka płacona na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi ok. 300 zł i jest wyliczona od najniższego wynagrodzenia (1 tys. 317 zł).
Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2011 r. i mieć zastosowanie do rozliczeń z podatku dochodowego za 2010 r.

Zamrożone składki w ZUS

W czerwcu br.  co najmniej 94 tys. Polaków dostało z ZUS list o treści "Wybierz OFE, bo inaczej sami cię wylosujemy", pomimo iż  swój fundusz emerytalny wybrali nawet kilka lat temu - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 01.07.2010 r.). Jak tłumaczy to dziennikowi ZUS: "Być może te osoby zapisały się do OFE, nim podpisały umowę o pracę. A tego zgodnie z prawem robić nie wolno".  Jednak związku z tym ich składki znajdowały się na koncie w ZUS i nie były ani waloryzowane, ani pomnażane. Według "Wyborczej", osoby te muszą wybrać OFE jeszcze raz, do 10 lipca br.  Natomiast w znacznie gorszej sytuacji są osoby, które do funduszu zapisały się dwa lata temu i  mogły w tym czasie zarobić nawet 15 proc., bo OFE  miały w tym okresie dobrą passę. ZUS nie odpowiedział jednak gazecie, czy zamierza zrekompensować tym osobom straty.

Zmniejszenie składki do OFE zwolni prywatyzację ?

Ministerstwo Skarbu obawia się, że zmniejszenie składki do OFE do 3 z ponad 7 proc. wynagrodzenia może spowolnić tempo prywatyzacji oraz rozwój naszego rynku finansowego - podaje "Parkiet"(Nr z 03.07. 2010 r.). Według gazety, minister Aleksander Grad w  piśmie zamieszczonym na stronach internetowych ministerstwa  pracy i polityki społecznej przestrzega, że propozycje Ministerstwa Pracy w sprawie zmniejszenia składki emerytalnej przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych, mogą mieć negatywne konsekwencje dla naszego rynku finansowego, rozwoju warszawskiej GPW oraz zamierzeń prywatyzacyjnych na ten rok. Szef MSP namawia minister pracy Jolantę Fedak do kolejnych analiz i symulacji, "które jednoznacznie wskażą pozytywny wpływ pomysłu obniżenia składki na rozwój polskiej gospodarki, a w szczególności na rozwój polskich rynków finansowych". Dziennik podkreśla, że   Aleksander Grad obawia się przede wszystkim tego, iż zmniejszenie składki spowoduje mniejsze zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje.

3 mld zł dywidendy z PTE
 
Towarzystwa  emerytalne  w 2009 r. zarobiły netto w 2009 r.  762 mln zł, to jest o 31 mln zł więcej w stosunku do 2008 r.  Pomimo tego ich akcjonariusze  otrzymają niższą dywidendę,  niż rok wcześniej - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 30.06.2010 r.) Dziennik szacuje, że może ona wynieść około  480 mln zł. Obniżenie tej wartości jest spowodowane m.in. tym, że z wypłaty dywidendy zrezygnowało ING PTE,  PTE Allianz oraz te towarzystwa emerytalne, które nie pokryły strat z poprzednich lat albo miały ujemny wynik finansowy w 2009 r.
Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego uważa - pisze gazeta -  iż wypłata dywidendy nie może wpłynąć na znaczącą obniżkę funduszy własnych PTE.
Według "Rzeczpospolitej", od początku istnienia II filara  towarzystwa wypłaciły akcjonariuszom około 3 mld zł dywidendy. Najwięcej - 1,12 mld zł -  wypłaciło  swoim właścicielom Aviva PTE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT