Ministerstwo finansów nie zgadza się na zmiany w IKZE proponowane przez Ministerstwo Pracy

Ministerstwo Pracy proponuje  zwolnienie wypłat na IKZE z podatku dochodowego, jednak resort  finansów nie wyraża na to zgody - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 28.12.2012 r.). Zdaniem Ministerstwa Finansów,  za wcześnie jest na ocenę atrakcyjności IKZE. Dopiero  po dwóch-trzech latach obowiązywania systemu będzie można wyciągać wnioski i " mówić o modyfikacjach".
Według gazety, MP  chciałby  zastąpić  procentowy  limit  wpłat na IKZE  limitem kwotowym, co ma sprawić, iż  IKZE stanie się produktem bardziej czytelnym. Obecnie na IKZE można wpłacić do 4 proc. wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. W opinii resortu pracy, limit procentowy faworyzuje zamożniejszych, gdyż "tylko oni mogą w pełni wykorzystać limit wpłat ustalony na blisko 4 tys. zł".
Ministerstwo  Pracy proponuje też  zwolnienie z podatku wypłat z IKZE. Dzisiaj od wpłat na IKZE nie zapłacimy podatku, ale fiskus "upomni się o podatek w chwili wypłaty pieniędzy z IKZE. Potrąci go nie tylko od wpłat, ale też od zysków" - podkreśla  dziennik. Tymczasem  według resortu pracy  dzisiejsza  ulga podatkowa  jest tylko "przesunięciem zapłaty podatku w czasie", gdyż  "nie wiadomo, w jakiej wysokości stawką podatku będzie obciążony zwrot lub wypłata z IKZE w przyszłości".  Ministerstwo chce zaś, aby wypłata z IKZE została zwolniona z podatku  tylko w przypadku ukończenia przez oszczędzającego 65 lat.

Wydłużenie wieku emerytalnego nie zatrzyma świadczeń z ZUS rencistom, którzy mieli je wcześniej  przyznane do osiągnięcia wieku 65 lat


Renciści, którym ZUS  przyznał świadczenie do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do końca 2012 r., będą mogli je pobierać do czasu osiągnięcia tego wydłużonego  wieku - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.01.2013 r.). "Przedłużenie uprawnienia nastąpi bez konieczności stawienia się u lekarza orzecznika" - pisze gazeta. "DGP" przypomina, iż  od 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, przewidująca wydłużanie powszechnego wieku emerytalnego. "Będzie on podwyższany stopniowo – dla mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. oraz dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. Dla osób z datą urodzenia w każdym kolejnym kwartale wiek emerytalny będzie podwyższony o miesiąc. Docelowo ma wynosić 67 lat dla wszystkich" - przypomina dziennik.
Przepisy nowelizacji z 11 maja 2012 r. przewidują też szczególne rozwiązanie dla osób uprawnionych  do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej do dnia osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego. Na mocy  nowelizacji "zachowają jednak swoje uprawnienia aż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Od następnego dnia ZUS przyzna im z urzędu emeryturę (chyba że do końca miesiąca, w którym ukończą ten wiek, zgłoszą wniosek o przyznanie świadczenia – wtedy ZUS przyzna im emeryturę na wniosek" - pisze "DGP".
Osoby  pobierające  1 stycznia 2013 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy "zostaną wysłane powiadomienia o zachowaniu uprawnień do tego świadczenia do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Jeżeli prawo do niego będzie zawieszone, powiadomienia zostaną wysłane po wznowieniu wypłaty. Do powiadomienia dołączona zostanie również nowa legitymacja emeryta – rencisty."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT