Mniej emerytur i rent z ZUS

Według danych  ZUS, liczba emerytów i rencistów na koniec października 2012 r. spadła do 7 mln 328,3 tys. osób z 7 mln 335,0 tys. osób we wrześniu br. - informuje "Rzeczpospolita" (Nr  z  26.11.2012 r.). W ciągu roku liczba emerytów i rencistów spadła o 21,4 tys. osób - szacuje ZUS.I tak, "liczba samych emerytów na koniec października wyniosła 4 mln 969,1 tys. osób wobec 4 mln 966,0 tys. osób we wrześniu i 4 mln 942,0 tys. osób w październiku 2011 roku" - pisze dziennik. Natomiast kwota wypłat emerytur i rent w październiku br. wyniosła 13 mld 058,4 mln zł wobec 13 mld 026,7 mln zł we wrześniu br.   i wobec 12 mld 398,5 mln zł w październiku 2011 r.
Z kolei "liczba emerytów kapitałowych na koniec października 2012 roku wyniosła 2,3 tys. osób wobec 2,2 tys. osób miesiąc wcześniej i 1,2 tys. w październiku 2011 roku" - podaje gazeta. ZUS wypłacił w październiku 209,4 tys. zł  w ramach  emerytur i rent kapitałowych  wobec 201,6 tys. we wrześniu i wobec 105,1 tys. zł w październiku 2011 r. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", średnia wypłata z tego tytułu wyniosła 89,45 zł wobec 90,91 zł we wrześniu i 88,50 zł w październiku 2011 r.

Od 1 stycznia 2013 r. niższe  emerytury ze "świadczenia powszechnego"   dla osób pobierających  z  ZUS  tzw. wcześniejszą emeryturę

Osoby, które nabędą prawo do świadczenia powszechnego, a wcześniej pobierały wypłaty z ZUS, od 1 stycznia 2013 r. , będą miały  w niekorzystny sposób przeliczane wysokości nowych emerytur.  Podstawa jej obliczenia będzie bowiem pomniejszona o kwoty, które pobierali do tej pory - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 29.11.2012 r. ). Nowe przeliczenie wprowadza  ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. I tak,  nowelizacja przewiduje, że "podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ustawy będzie pomniejszana o kwoty pobranych wcześniejszych świadczeń z ZUS."  Czy te przyznane na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (np. emerytury pracowniczej, kolejowej, górniczej, z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze), czy na podstawie  obowiązujących przed dniem wejścia jej w życie przepisów emerytalnych - pisze "DGP" .
Jak wyjaśnia gazeta, "osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. przechodzą na tzw. nową emeryturę, uzależnioną od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS". Kwota  nowego  świadczenie jest  zaś wynikiem  podzielenia sumy składek i kapitału (podstawy jej obliczenia) przez tzw. średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku zakończenia aktywności zawodowej.
W opinii dziennika, "prowadzone od 1 stycznia 2013 r. zmiany będą niekorzystne szczególnie dla tych osób, które przed uzyskaniem powszechnego wieku pobierały wcześniejszą emeryturę przez długi okres, np. kilka lat. Muszą się wówczas liczyć ze znacznym zmniejszeniem właściwego świadczenia".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT