Mniej przyszłych emerytów oszczędza w OFE

Spada liczba oszczędzających na przyszłą emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych. Według  danych ZUS i KNF, na  dzień 31.10.2012 r.  w  OFE  oszczędzało 15 946 tys. osób - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.11.2012 r.) i w  porównaniu z końcem września liczba członków funduszy zmniejszyła się o ponad 3 tys.  Spadek liczby członków OFE    wynika m.in. z wykreśleń członkostw, co jest konsekwencją przyznawania świadczeń emerytalnych (z wyłączeniem okresowych emerytur kapitałowych) - tłumaczy ZUS.  I tak,  kobiety które osiągną wiek emerytalny w latach 2009-2013, mogą liczyć na emeryturę okresową, czyli świadczenie wypłacone z OFE, które otrzymują je razem z częścią świadczenia pochodzącego z ZUS - pisze gazeta.  W opinii "Rz", nie otrzymają  jej, jeśli uzbierały na swoim koncie mniej niż 20-krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Wówczas  mogą liczyć tylko na ZUS - podkreśla dziennik.  "Rzeczpospolita" tłumaczy spadek liczby uczestników OFE m.in tym, iż  kobiety urodzone w latach 1949-1953 mają prawo w ogóle zrezygnować z emerytury z OFE i skorzystać ze specjalnej emerytury tzw. mieszanej,  wypłacanej przez ZUS.
Według gazety, obecnie pięć funduszy  ma mniej uczestników w porównaniu z końcem 2011 r. Są to:  Aviva (spadek o 13,6 tys.), Nordea (10,2 tys.), a także Warta, Pekao i Polsat. Natomiast po ponad 100 tys. członków pozyskały w omawianym czasie  PKO BP Bankowy (prawie 118,7 tys., wzrost o 22 proc.) oraz Generali (116,3 tys., skok o 13 proc.).

Do ZUS  poprzez „zusomat”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni wszystkim klientom całodobowy dostęp do samoobsługowego urzędomatu, umożliwiającego złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 31.10.2012 r.).Wprawdzie obecnie tylko  klienci pięciu placówek ZUS ( tj. w oddziałach w Słupsku i Siedlcach oraz inspektoratach w Bytowie, Mińsku Mazowieckim i Garwolinie) mają do dyspozycji urzędomat, popularnie nazywany „zusomatem”, ale do  17 grudnia br. urządzenia mają znaleźć się także w większości terenowych jednostek ZUS - pisze gazeta. „Zusomaty” wejdą do  wyposażenia wszystkich 43 oddziałów ZUS w kraju oraz 116 inspektoratów, które obsługują największą liczbę klientów.
Według "PB",  "zusomat" umożliwia dostęp zarówno do portalu PUE, jak i do strony internetowej ZUS. Klient ma możliwość połączenia w każdej chwili z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej, co umożliwiają  wbudowane w „zusomat” słuchawki telefoniczne.

KNF : weto dotychczasowej odwróconej hipotece

Zdaniem "Gazety Wyborczej"(Nr z 03.11.2012 r.),  Komisja Nadzoru Finansowego nie chce, aby prywatne fundusze poza jej kontrolą przejmowały od seniorów ich mieszkania i domy za dożywotnią rentę. Takie stanowisko nadzoru wynika częściowo z afery Amber Gold, której ofiarą padło kilka tysięcy inwestorów - twierdzi w dzienniku Łukasz Dajnowicz z KNF-u.  W opinii nadzoru, świadczenie renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości powinno być ustawowo zastrzeżone dla zakładów ubezpieczeń - pisze dziennik. Dlaczego? Ubezpieczyciele posiadają  stosowną wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenie w szacowaniu i zarządzaniu ryzykiem, w tym ryzykiem długości życia - wyjaśnia Dajnowicz. Jeżeli zaś taki prywatny fundusz hipoteczny zbankrutuje,  przyjęte przez niego nieruchomości nie wrócą w ręce byłych właścicieli. "A ci stracą wszystko - nie tylko mieszkanie lub dom, ale i przysługujące im od firmy świadczenie" - tłumaczy  "GW". Nadzór chce, aby działające  już na rynku  spółki oferujące odwróconą hipotekę,  w  określonym ustawą terminie musiały zdobyć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. "Te, które go nie uzyskają, nie będą mogły zawierać nowych umów renty dożywotniej lub dożywocia" - pisze "Wyborcza". Ponadto,  "KNF nie chce zostawić na pastwę losu tych, którzy już podpisali umowy ze spółkami oferującymi takie umowy. Nadzór przedstawi pomysł takiej modyfikacji prawa, by takie osoby mogły odzyskać nieruchomości, gdyby spółka przestała wypłacać rentę".
Jednak obecnie te   fundusze  nie podlegają państwowemu nadzorowi.
"Gazeta Wyborcza" przypomina, iż  "zamrożony" projekt Ministerstwa Finansów dotyczący odwróconej hipoteki "daje możliwość zawierania tego typu umów tylko bankom i innym instytucjom nadzorowanym przez KNF (...)  dopiero po śmierci klienta bank przejmowałby nieruchomość, o ile spadkobiercy w ciągu roku nie zwróciliby kredytu wraz z odsetkami. Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem kredytobiorca uznałby, że nie była to dobra decyzja, miałby prawo od niej odstąpić w ciągu 30 dni.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT