Mniej środków w PFE

Oszczędności w pracowniczych funduszach emerytalnych (PFE) skurczyły się w 2008 r. o nieco ponad 1 proc. i  jest to w dużej mierze efekt spadków na giełdzie, które trwają już od połowy 2007 r. - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 13.03.2009 r.). W ubiegłym roku nie powstał żaden nowy pracownicy fundusz emerytalny. Nie dołączył też nowy pracodawca do istniejącego PFE, nie licząc oddziału firmy Nestle w Namysłowie - pisze gazeta -  który wszedł do pracowniczego funduszu emerytalnego prowadzonego przez tą firmę. Według dziennika,  PFE podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) zanotowały w minionym roku stratę z inwestowania składek klientów. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła -11,1 proc., gdy  w OFE wyniosła -13,9 proc.). PFE odnotowały też stratę, szacując ich wyniki finansowe za ostatnie  2 lata (6,2 proc.). Jak zauważa "Rzeczpospolita", PFE nie zarządzają samodzielnie pieniędzmi klientów, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym. W minionym roku lepiej wypadły te PFE, którymi pieniędzmi opiekował się Credit Suisse Asset Management (Nestle i Unilever) oraz  fundusz PZU Słoneczna Jesień, którego majątkiem zarządza PZU Asset Management. Najsłabiej poszło pracowniczym funduszom, których aktywa inwestuje Pioneer Pekao Investment Management (TP oraz Nowy Świat).
Pieniądze pracowników gromadzone na przyszłą emeryturę w grupowych funduszach emerytalnych na koniec grudnia wyniosły 1,04 mld zł, wobec 1,05 mld zł rok wcześniej. Liczba klientów funduszy wyniosła 59,2 tys., w tym aktywni klienci (ci, na których konta wpływają składki) stanowili 38,3 tys. Dla porównania rok wcześniej było to nieco więcej odpowiednio 60,1 i 40,7 tys.
Nadzór emerytalny wydał dotychczas siedem decyzji o utworzeniu pracowniczych towarzystw emerytalnych (PTE), które zarządzają PFE. Obecnie funkcjonuje ich pięć, bo dwa zostały zlikwidowane.

OFE zarządzane przez TFI ?

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami proponuje, aby aktywami OFE mogły zarządzać TFI i spółki asset management. Marcin Dyl, prezes IZFiA, tłumaczy, że czynności zarządzania OFE i TFI są podobne. Ma to również zwiększyć konkurencyjność, a także obniżyć koszty zarządzania aktywami. Także IGTE przygotowuje stanowisko,  aby umożliwić TFI zarządzanie OFE. Według "Parkietu"(Nr z 13.03.2009 r.), Izba prawdopodobnie chciała przygotować także swoją kontrpropozycję, ale z powodu, że niektóre OFE należą do grup kapitałowych, w których są również TFI, może być to niemożliwe. Na rozwiązaniu tym mogłoby skorzystać Pekao, ponieważ potrzebuje obniżki kosztów - twierdzi gazeta.  Tomasz Bańkowski, prezes Pekao Pioneer PTE, twierdzi tymczasem, że porównanie historycznych wyników inwestycyjnych OFE i TFI pokazuje, że odseparowanie ich zarządzania było korzystne dla członków funduszy.
Wielu ekspertów uważa zaś , że skupienie zarządzania w jednej spółce mogłoby doprowadzić do ograniczenia kosztów. Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion. Doradcy finansowi, zaznacza, że opłaty mogłyby spaść nawet poniżej dyskutowanych ostatnio 3,5%. Inni natomiast uważają, że redukcje kosztów w grupie będą nieznaczne.
Do czasu wydania opinii przez IGTE, OFE nie chcą prezentować swojego stanowiska w tej sprawie.

OFE czyszczą portfele z akcji spółek zagrożonych ryzykiem strat na opcjach

Dwa fundusze emerytalne wyzbyły się ostatnio akcji spółek, które są narażone na ryzyko strat na opcjach walutowych - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 12.03.2009 r.). I tak, Generali OFE zmniejszyło swoje zaangażowanie w akcjonariacie PKM Duda z 13,53 proc. do 4,62 proc.. Drugim zaś funduszem jest  ING OFE, który pozbył  się zupełnie akcji Krosna. Według gazety, tak Generali, jak i ING nie angażowały się wcześniej w kontrolę nad tymi spółkami  Dziennik pisze. że tempo, w jakim fundusze te pozbyły się akcji wskazuje, że pogodziły się one  z dużymi stratami. Według gazety, trudno jednak ocenić, na ile oba OFE zaangażowały się w te inwestycje.
Na razie akcji Odlewni nie pozbyli się natomiast zarządzający OFE Polsat, mimo tego, że kurs akcji tej spółki spadł o 80 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT