Mniejsze aktywa PFE

Pracownicze fundusze emerytalne mają prawie 60 tys. klientów – wynika z danych Komisji nadzoru Finansowego. W tym ponad 40 tys. z nich to członkowie aktywni, czyli tacy, za których wpływają składki – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 21.05.2008 r.). Na koniec marca 2008 r. wartość aktywów pięciu funduszy wynosiła ponad 1 mld zł. Ich wysokość spadła jednak o kilkanaście mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2007 r. Sytuacja ta ma bowiem bezpośredni związek ze zniżkami na giełdzie - twierdzi dziennik. W I kwartale br. wartość jednostek pracowniczych funduszy spadła bowiem średnio o 3,7 proc. W tym największy spadek wartości jednostek odnotował PFE Nowy Świat, zaś najmniejszy - PFE Unilever (ok. 2 proc.).

Emerytury pomostowe w Sejmie dopiero  po wakacjach ?

Rząd wycofał z konsultacji społecznych projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Posłowie zajmą się  nim dopiero po wakacjach, zaś do 10 czerwca br. to członkowie Komisji Trójstronnej mają negocjować, jakie osoby pracujące w tzw. szkodliwych warunkach powinny mieć prawo do wcześniejszego opuszczenia rynku pracy – pisze Gazeta Prawna" (Nr z 27.05.2008 r.). Partnerzy społeczni do 10 czerwca  mają więc przygotować swoje stanowisko, które trafi do resortu pracy. W opinii Jana Klimka, przewodniczącego  zespołu KT ds. ubezpieczeń społecznych, jest mało prawdopodobne, aby w ciągu dwóch spotkań udało się ustalić jednolite stanowisko. Natomiast Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej uważa, ze jest  to najlepsze rozwiązanie, gdyż w ten sposób możliwe jest przyspieszenie prac nad projektem ustawy. Jej zdaniem, uwagi związków i pracodawców pozwolą na przygotowanie dobrego projektu, który powinien być gotowy do 16 czerwca. Wtedy MPiPS skieruje go po raz drugi do konsultacji, a na uwagi będzie czekać do połowy lipca. Tym samym posłowie będą się mogli nim zająć dopiero we wrześniu, po wakacyjnej przerwie – tłumaczy dziennik.
Natomiast zdaniem  Ireny Wóycickiej,  eksperta Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przesunięcie terminu rozpoczęcia prac w Sejmie świadczy o braku determinacji rządu. Wskazuje, że jeśli ustawa do końca roku nie zostanie uchwalona, to Sejm będzie musiał po raz trzeci przedłużyć obecne zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Rekordowy transfer klientów OFE w maju

W maju 2008 r. blisko . 108,2 tys. Polaków zdecydowało się na zmianę funduszu emerytalnego. Jest to o 9,1 proc. więcej niż przed trzema miesiącami - podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  27.05.2008 r., powołując się na raport przygotowany przez Analizy Online.  Według „GU”, na majowych transferach najwięcej zyskał ING OFE,  którym liczba uczestników wzrosła o 9,3 tys. Drugie miejsce zajął fundusz AXA, który zyskał 8,1 tys. klientów. Tuż za nim uplasował się Generali OFE - liczba uczestników wzrosła o 3,4 tys. Z Commercial Union OFE  w maju odeszło 10,5 tys. osób, zaś  zapisało się 12,5 tys. Najsłabiej zaprezentował się fundusz Aegon OFE, który stracił 8,5 tys., klientów, a zyskał tylko 1,9 tys. Drugi pod względem strat był OFE Pocztylion, który stracił 4,3 tys. klientów, a zyskał tylko 600. W trakcie majowych przejść wysokie straty notowały też fundusze Bankowy OFE i AIG OFE.

Rencista w pracy nie straci renty

Podjęcie pracy przez rencistę nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia renty. Rozwiązanie takie przewiduje przyjęty  przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  -  donosi „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 24.05.2008 r.). Wyjątkiem  od zasady niezmniejszania świadczeń w związku z podjętą pracą będą tzw. renty szkoleniowe,  przyznawane osobom, które mają przekwalifikować się zawodowo. Rząd zdecydował też o zmianie warunków obliczania rent dla osób urodzonych po 1948 r. Ich podstawą ma być suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS. Natomiast w przypadku członków OFE kwota składek byłaby mnożona przez wskaźnik korygujący – pisze gazeta. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W projekcie przewidziano okres przejściowy do 2013 r., w którym renty byłyby obliczane także według dotychczasowej metody .
 
Dwie składki na KRUS

Rolnicy będą płacić dwie składki na KRUS: podstawową, uzależnioną od wielkości gospodarstwa i uzupełniającą, zależną od dochodu – podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 24.05.2008 r.).  Zdaniem dziennika,,  projektem ma w przyszłym tygodniu zająć się rząd. Jeśli zostanie on zaaprobowany przez Radę Ministrów, a potem przyjęty przez Sejm, od stycznia 2010 r. rolnik mający 100 hektarów zapłaci miesięcznie na KRUS 63,63 zł. Jeśli ma więcej - 127,26 zł. Według gazety,  taką samą składkę zapłacą też osoby współpracujące przy prowadzeniu gospodarstwa, ale nie będące członkami rodziny. Natomiast 254,52 zł zapłacą zaś osoby jednocześnie zatrudnione poza rolnictwem, ale uzyskujące 51 proc. swojego dochodu z gospodarstwa. Wysokość składki uzupełniającej może wynieść nawet 388 zł. Dochód do 7632 zł rocznie byłby z niej zwolniony. Składki do KRUS płacić będą wiec tylko te osoby, które rzeczywiście uprawniają ziemię czy hodują zwierzęta – podkreśla dziennik.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT