Mniejsze dywidendy z PTE

Zysk powszechnych towarzystw emerytalnych za 2009 r.  wyniósł 762 mln zł  i  był o 31 mln zł wyższy niż ten osiągnięty w 2008 r. Tym niemniej do akcjonariuszy PTE  trafi jednak niższa dywidenda - podaje "Parkiet" (Nr z 29.06.2010 r.). Dziennik szacuje, ze wyniesie ona  około 480 mln zł, podczas gdy za 2008 r. była ona na poziomie ponad 600 mln zł. Gazeta zauważa, że ta szacunkowa kwota  może się jeszcze zmienić, ponieważ  nie podało jeszcze wysokości tegorocznej dywidendy  Amplico .
W opinii "Parkietu", spadek wysokości dywidendy jest  przede wszystkim efektem  tego, że nie wypłaci jej w tym roku PTE ING, które w ubiegłym roku miało najwyższy zysk ze wszystkich towarzystw — 257,5 mln zł. Wcześniej to PTE  wypłacało większość wypracowanego wyniku finansowego, który w br. ma zasilić  kapitał rezerwowy spółki. Natomiast pierwszy raz pieniądze z PTE uzyska zaś właściciel Aegonu. Weźmie on cały ubiegłoroczny zysk w wysokości blisko  27,2 mln zł.

Przeciętny Polak zaoszczędził w OFE w ciągu dziesięciu lat około 32 tys. zł.

Przeciętny Polak zgromadził w ciągu ponad 10 lat na swoim koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym nieco ponad 32 tys. zł - szacuje ministerstwo pracy. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.06.2010 r.),  powołując sie na  resort, gdyby składki trafiające  na rachunek ubezpieczonego w OFE, były gromadzone w ZUS, to średni stan konta takiej osoby byłby wyższy o prawie 550 zł. I tak, na koniec maja 2010 r. kwota składek wpłaconych przez jednego ubezpieczonego wyniosła średnio 22 tys. 839 zł 63 gr., natomiast średni kapitał na rachunku w OFE wniósł 32 tys. 55 zł 92 gr, czyli 40,4 proc. więcej niż kwota wpłaconych do tego czasu składek. Ministerstwo twierdzi zaś , że gdyby ta składka była w ZUS, stan konta wyniósłby 32 tys. 604 zł 6 gr, czyli 42,8 proc. więcej niż kwota wpłaconych do tego czasu składek. Według informacji resortu, najwyższą  stopę zwrotu wypracowało Generali OFE 4,82 proc., zaś najwięcej na swoich kontach zaoszczędzili do końca  maja 2010 r. klienci : OFE Polsat (średnio 32 tys. 799 zł), Aviva OFE Aviva BZ WBK (31 tys. 787 zł), Generali OFE (32 tys. 634 zł). "DGP" pisze, że z kolei najmniej mieli klienci: AEGON OFE (30 tys. 915 zł), PKO BP Bankowy OFE (31 tys. 67 zł), AXA OFE (32 tys. 76 zł).
W najlepszym funduszu emerytalnym zgromadzony kapitał był o 643 zł 13 gr. większy od przeciętnego (...), różnica między najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 1 tys. 883 zł 96 gr" - głosi komunikat MPiPS.

PTE PKO BP Bankowy walczy z byłymi akwizytorami

PTE PKO BP Bankowy, kolejne towarzystwo emerytalne postanowiło wypowiedzieć wojnę byłym akwizytorom. Towarzystwo zarzuca  byłemu  dyrektorowi  oddziału funduszu, który teraz pracuje w PZU,  zachęcanie  klientów PKO BP Bankowy do zmiany funduszu i  to już w okresie wypowiedzenia umowy. Cezary Burzyński, prezes PKO BP Bankowy PTE powiedział gazecie "Parkiet" (Nr z 29.06.2010r.), iż firma  złożyła już  w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak podaje dziennik, przedstawiciele PKO BP Bankowy mają w umowach zapisany zakaz konkurencji. Kara za jego złamanie  wynosi 50 tys. zł. Według "Parkietu", prokuratura zajęła się już wnioskiem towarzystwa. Do działania przystąpiła policja, która zażądała od PTE danych klientów, z którymi umowy podpisał były dyrektor. Zdaniem Cezarego  Burzyńskiego,  fundusz przez nieetyczne praktyki akwizytorów traci wielu klientów i stąd reakcją są m.in. zawiadomienia do prokuratury czy dodatkowe szkolenia dyrektorów oddziałów. Ponadto, PTE "przekazało informacje dotyczące 340 osób, a policja przynajmniej część z tych osób wezwała na przesłuchania", co  wywołało protesty zarówno byłych, jak i obecnych klientów funduszu.
Dziennik pisze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy PKO BP Bankowy skierował do prokuratur 28 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 17 z nich dotyczyło fałszowania dokumentów związanych z członkostwem (dotyczyły obecnych akwizytorów funduszu). Pozostałe 11 spraw to domniemanie prowadzenia akwizycji na rzecz innego funduszu, niezgodne z treścią wpisu w rejestrze akwizytorów, który prowadzi KNF.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT