Mniejsze zyski PTE

Prowadzenie OFE nadal się opłaca, jednak zyski, jakie przynoszą fundusze są mniejsze niż w roku poprzednim. W I kwartale 2010 r. przychody PTE zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r. o 14 proc., do 404 mln zł. Powodem jest wprowadzenie nowych, niższych opłat, które mogą pobierać fundusze emerytalne. Część przychodów pochodząca z opłat od składki była prawie dwukrotnie niższa i wyniosła 166 mln zł (spadek z 305,6 mln zł) -  informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 21.05.2010 r.), powołując sie na dane Komisji Nadzoru Finansowego.  Według dziennika, miało to  decydujący wpływ na spadek przychodów ogółem.  Natomiast wpływy z opłaty za zarządzanie aktywami  wzrosły o 43 proc., do 212 mln zł. Gazeta tłumaczy to dobrą koniunkturą na giełdzie, która powoduje, że rosną aktywa funduszy emerytalnych. Koszty PTE zwiększyły się o 5 proc.  do ponad 288 mln zł, a łączny zysk towarzystw wyniósł 122,8 mln zł i był niższy o prawie jedną trzecią w porównaniu z wypracowanym w I kwartale 2009 r. Największy zysk netto wypracowało  Aviva PTE (45,1 mln zł), zaś największą stratę odnotowało  Axa PTE - 17,6 mln zł.

Powodzianie mogą występować o odroczenie terminu płatności składek na ZUS czy rozłożenie ich na raty

Przedsiębiorcy, których firmy zostały ogarnięte  przez  powódź,   nie muszą osobiście odwiedzać ZUS. Rozliczyć się ze składek ubezpieczeniowych mogą  przez pocztę czy internet. Mogą też wystąpić o ulgi w spłacie należności - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.05.2010 r.) za komunikatem ZUS. Zakład powołuje się tu na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje, że płatnicy składek mają możliwość złożenia w ZUS wniosków, dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną na adres (www.eup.zus.pl) bądź za pośrednictwem innej wskazanej osoby, a  "ewentualne braki w złożonych w ten sposób dokumentach mogą być uzupełniane w terminie późniejszym". Natomiast   każdy płatnik składek, którego firma znalazła się w trudnej sytuacji, np. z powodu powodzi, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie ich na raty - informuje gazeta.

Na majowym transferze do OFE najbardziej zyskał AXA OFE

W drugiej w bieżącym roku   majowej sesji transferowej OFE,  wzrosła  liczba osób dokonujących zmiany funduszu.  Liczba migrujących uczestników wzrosła do 148,6 tys. osób, czyli była wyższa niż w trakcie sesji lutowej o 4,6 proc.  - pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 21.05.2010 r.) za  Analizy Online.  Łącznie w br.  na zmianę funduszu zdecydowało się już 290,7 tys. osób, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich o 17,2 tys. mniej. Według "GU",  na majowej migracji najbardziej skorzystało AXA OFE, które było zarówno liderem w kategorii salda wymiany uczestników OFE (26,3 tys.), jak i pod względem samych przyjść (35,0 tys.).  Drugie oraz trzecie miejsce co do dodatniego salda zajęły Generali OFE i Nordea OFE (liczba uczestników wzrosła łącznie odpowiednio o 11,2 tys. i 8,4 tys. osób).  Zdecydowanie najsłabiej zaprezentowały się natomiast największe podmioty na rynku fundusz emerytalnych, czyli Aviva OFE oraz ING OFE, dla których saldo wymiany wyniosło odpowiednio -34,9 tys. oraz -11,3 tys. osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT