Mniejszy udział akcji w portfelach OFE w kwietniu br.

OFE mogły w kwietniu br. sprzedać akcje za 100-160 mln zł, a  kupić za kilkadziesiąt mln zł  - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 11.05.2012 r.), powołując się na szacunki  kilku domów maklerskich. Według gazety, tak duże rozbieżności wynikają z różnej metodologii liczenia szacunkowych zakupów. Jak twierdzi w dzienniku  Piotr Bień, starszy zarządzający akcjami w ING PTE "w kwietniu nastąpiło rozliczenie wezwania na sprzedaż akcji spółki Mondi Świecie. Dwa największe fundusze miały pokaźne pakiety akcji tej spółki. Gdyby OFE w ogóle nie kupowały akcji, sprzedaż za kwiecień byłaby znacznie wyższa". "Rz" pisze, iż wezwań do sprzedaży pojawia się zresztą coraz więcej i OFE "chętniej niż w poprzednich latach na nie odpowiadają". Gazeta wyjaśnia, iż jest to efektem  obniżenia składki w ub.r. Fundusze dzięki sprzedaży akcji w wezwaniu uzyskują one gotówkę, którą dalej inwestują.
Według dziennika,  w  maju  br.  nastąpi m.in. "rozliczenia wezwania na akcje NFI Empik Media & Fashion czy TU Europa, a w czerwcu na walory BGŻ.
"Rz" podkreśla, iż saldo zakupów akcji od  początku br. jest  dodatnie i wynosi 3,2 - do nieco ponad 4 mld zł. Na koniec kwietnia br. wartość akcji w portfelach OFE wyniosła 79 mld zł i była niższa niż przed miesiącem o 1,8 mld zł. Udział akcji w aktywach OFE  nieznacznie spadł  do 33,3 proc. z  34 proc. na koniec marca br.
W kwietniu  br. wartość aktywów zgromadzonych w OFE zmniejszyła się po raz pierwszy od 5 miesięcy, do poziomu 237,7 mld zł.

Sejm przyjął ustawę o podwyższenie wieku  emerytalnego  kobiet i mężczyzn do 67 lat

Sejm uchwalił  podwyższenie wieku  emerytalnego  kobiet i mężczyzn do 67 lat oraz  możliwość pobierania emerytury częściowej - donosi "Gazeta Wyborcza"(www.gu.com.pl z 11.05.2012 r.). Sejm zatwierdził także  zmiany w emeryturach służb mundurowych Będą mogli na nią przejść po 25 latach służby i 55 roku życia. Jak wyjaśnia "GW", zmiany dotyczą osób, które  rozpoczną pracę od 2013 r. Z kolei ustawa  podnosząca wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat przewiduje, iż wiek emerytalny będzie wzrastał od 2013 r.  o trzy miesiące każdego roku. Parlament uchwalił też "możliwość pobierania emerytury częściowej dla kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyzn w wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym" - pisze dziennik.
Zdaniem   Jeremiego  Mordasewicza, eksperta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan, "podniesienie wieku emerytalnego jest nieuchronne i niezbędne. Uważamy nawet, że podnoszenie wieku emerytalnego kobiet odbywa się w zbyt wolnym tempie, gdyż nasze życie wydłuża się mniej więcej co pięć lat o rok. A kobiety pobierają emeryturę przez bardzo wiele lat, to oznacza, że ich emerytura będzie niska, a my podatnicy będziemy musieli do tego jeszcze dopłacać".
"Wyborcza" dodaje, iż  Sejm przyjął także poprawkę, zgodnie z którą minister pracy do końca grudnia 2013 r. powinien przygotować program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy. Posłowie zgodzili  się też na uzupełnienie rządowej propozycji o dwie poprawki PSL, dotyczące rent i emerytur rolniczych, umożliwiające  m.in. "otrzymywanie renty rolniczej lub emerytury rolniczej w pełnej wysokości mimo prowadzenia działalności rolniczej z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Osoba pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie będzie mogła uzyskiwać dochody z pracy pozarolniczej" .

Koniec podwójnych  kar  za niepłacenie składek ZUS

Koniec z podwójnymi karami za niepłacenie składek ZUS. Nie będzie już można karać dwa razy tej samej osoby za niepłacenie w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS  - wynika z nowelizacji przepisów przyjętej przez  Senat. Zmiana wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego - wyjaśnia "Gazeta Wyborcza"(Nr z  10.05.2012 r.).  "Wyborcza" przypomina, iż w  listopadzie 2010 r. TK  uznał, iż  przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kodeksu karnego, pozwalające dwa razy karać tę samą osobę za niepłacenie składek ubezpieczeniowych, są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Trybunał odroczył  o półtora roku - na koniec maja 2012 r. -  utratę mocy przez zakwestionowane przepisy.
I tak, zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami ustawy,  "w razie nieopłacania za pracowników składek lub płacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć pracodawcy dodatkową opłatę w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek" - pisze "GW".  W  myśl kk, jednocześnie za naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.
Natomiast "w stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną, skazanego prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty za ten sam czyn nie wymierza się".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT