NBP: pogarsza się sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dane NBP sygnalizują pogarszającą się sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - donosi "Parkiet"(Nr z 13.06.2009 r.).  Według  gazety, jest to efektem  niższych wpływów do ZUS w następstwie rosnącego bezrobocia oraz niższego niż jeszcze w ubiegłym roku wzrostu wynagrodzeń. Dziennik podaje, że depozyty bankowe „funduszy ubezpieczeń społecznych” obniżyły się w maju br.  do 11,8 mld zł, podczas gdy w grudniu 2008 r. były one o 2,2 mld zł wyższe i od tamtego czasu systematycznie spadają. Ponadto,  FUS od  grudnia 2007 r. praktycznie nie korzysta z kredytów bankowych. "Parkiet" informuje, że ogółem wartość pieniądza w gospodarce była w maju o 14,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, wobec 14,0 proc. oczekiwanych przez ekonomistów.

ZUS i NFZ odmówią interperetacji w sprawie składek  osobom. które  zawiesiły działalność gospodarczą

Urzędy odmówią wydania wiążącej interpretacji w sprawie składek osobie, która zawiesi działalność gospodarczą.
Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pisemne interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w swojej indywidualnej sprawie (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) - przypomina "Rzeczpospolita" (Nr z 10.06.2009 r.).
Albowiem  osoba, która zawieszając  działalność gospodarczą  wypada z ubezpieczeń z tytułu prowadzonej firmy, może jednak przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, a także do ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy te  mogą jednak  budzić wątpliwości  np. w razie zbiegu tytułów ubezpieczeń. Zainteresowany musi wtedy  liczyć się z tym, że zarówno ZUS (w sprawie składek emerytalnych i rentowych), jak i NFZ  (w sprawie zdrowotnych) odmówią mu wydania wiążącej interpretacji. Z różnych powodów - pisze dziennik. I podkreśla, że możliwość wydania takiej interpretacji wyklucza to - w opinii ZUS -  że chodzi o ubezpieczenie dobrowolne, a nie o obowiązkowe.
NFZ uzasadnia zaś odmowę tym, że  “w przypadku przedsiębiorcy i objęcia jego jako osoby dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w momencie zawieszenia działalności gospodarczej, występujący do NFZ o interpretację traktowany jest nie jako przedsiębiorca, ale jako osoba fizyczna". "Rzeczpospolita" twierdzi, że stanowisko NFZ jest dyskusyjne, albowiem nie  można przyjąć, że zawieszenie działalności skutkuje zawieszeniem statusu przedsiębiorcy.  A w opinii Doroty Kozarzewskiej,  wiceprezes warszawskiego Sądu Okręgowego  taki dualizm interpretacyjny jest nieuzasadniony.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT