Na koncie w OFE po 14 latach średnio 34 tys. zł

Według  szacunków Analizy Online, osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 r., a więc  w chwili uruchomienia wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio blisko 34 tys. zł - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.04.2013 r.).  Według gazety, to  ponad 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie. Najwięcej środków na koncie, na koniec grudnia 2012 r. miał hipotetyczny klient ING OFE: 34,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion: 32,1 tys. zł. AO szacują, iż  osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym na koniec marca 2010 r., do dziś uzbierały średnio 2,5 tys. zł, czyli nieco ponad 163 zł więcej od wniesionego kapitału.  Przy czym,   w ciągu 3 ostatnich lat "nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości 2,3 tys. zł, o 1,7 tys. mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie". W omawianym czasie - pisze dziennik - najwięcej środków na hipotetycznym koncie zgromadzili klienci funduszu Allianz Polska - 2572 zł oraz  Nordea OFE - 2571 zł. Trzeci wynik uzyskało Amplico OFE - 2557 zł (hipotetyczny zysk funduszu za trzy ostatnie lata wyniósł 196 zł). Natomiast  najmniej środków na hipotetycznym koncie przez ostatnie trzy lata zgromadziły fundusze: Polsat, Pocztylion oraz Pekao. Klienci wymienionych instytucji uzyskali na kontach odpowiednio 2434 zł, 2489 zł oraz 2506 zł - podaje "Rzeczpospolita".

Aktywa  PPE mają ponad  8,35 mld zł 

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2012 r. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) uczestniczyło 358 tys. osób, a wartość zgromadzonych aktywów wyniosła 8,35 mld zł - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 08.04.2013 r.). I tak, wartość   aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPE  wzrosła o 1,75 mld zł w stosunku do 2011 r., czyli ok. 27 proc., natomiast  liczba uczestników programów pracowniczych  powiększyła się  o 13,4 tys. (prawie 4 tys.). Według dziennika,  blisko 49 proc. aktywów PPE zarządzane było przez fundusze inwestycyjne, 29 proc. przez zakłady ubezpieczeń na życie, a 22 proc. znajdowało się w pracowniczych funduszach emerytalnych.
W ub.r. zarejestrowano 33 PPE, dokonano wpisu zmian w 207 PPE, natomiast wykreślono 54 PPE.
Jak donosi "Rzeczpospolita", według stanu na koniec 2012 r. funkcjonowały 1094 PPE, w tym 758 w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,  301 w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego i  35 w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.
Zdaniem Tomasza Fronczaka, dyrektora  ds. PPE w TFI PZU,  PPE proponuje się pracownikom jako część pakietu socjalnego, czasami nawet kosztem części planowanych podwyżek. "Spokój finansowy pracowników oraz zabezpieczenie ich na okres spoczynku zawodowego, powinien być priorytetem w budowaniu motywującego pakietu socjalnego dla pracowników. Tym bardziej, iż dla pracodawcy jest to preferencyjna kosztowo forma finansowania dodatkowych świadczeń pracowniczych" - podkreśla Tomasz Fronczak.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT