Na rynku PTE nadal hossa dla akwizytorów

Powszechne towarzystwa emerytalne zebrały z opłat w pierwszym kwartale 2009 r. więcej niż przed rokiem, ale na czysto zarobiły mniej. Dlaczego ? PTE  walcząc o nowych klientów, muszą bowiem coraz więcej środków wydawać na akwizytorów - twierdzi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 16.05.2009 r.). Zdaniem dziennika, już  w tym roku na wynagrodzenia swoich agentów towarzystwa  wydały rekordowo dużo, bo aż 105 mln zł, gdy jeszcze przed rokiem było to o 20 mln zł mniej. Dziennik cytuje opinię prezesa jednego z mniejszych towarzystw, pragnącego pozostać anonimowym, ponieważ obawia się nań  reakcji swoich akwizytorów. Powiedział on "Wyborczej", że wojna o klientów przybiera na sile, ale  nakręcają ją  same PTE, płacąc akwizytorom coraz wyższe stawki za pozyskanie nowych członków.  Gazeta  podkreśla, że dla   agentów OFE przyszli emeryci to złoty interes. Za osobę rozpoczynającą pierwszą pracę OFE płacą niewiele - 100 lub 200 zł. Natomiast dużo wyższą  prowizję dostają za wyciągnięcie klienta od konkurencji (tu stawki dochodzą do 700 zł za głowę) plus procent od wysokości oszczędności, jakie taka osoba zgromadziła na swoim koncie. Tym sposobem do kieszeni akwizytora może wpaść dodatkowy tysiąc złotych - pisze "Gazeta Wyborcza".

PTE chcą w swoich strukturach subfunduszy

Pracownicze towarzystwo emerytalne Telekomunikacji Polskiej zgłosiło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  propozycję wprowadzenia w strukturach PTE  subfunduszy - informuje "Parkiet"(Nr z 14.05.2009 r.). W opinii Janusza Szredera, prezesa zarządu towarzystwa emerytalnego TP,  w przypadku niekorzystnej koniunktury członkowie pracowniczych towarzystw emerytalnych są narażeni na utratę części środków w takim samym stopniu,  jak OFE. Jak podaje gazeta, resort pracy przekazał już  stanowisko do rozpatrzenia przez międzyresortowy zespół zajmujący się nowelizacją ustawy o OFE.

Spadł wynik finansowy PTE w I kw. 2009 r.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w I kwartale 2009 r. wynik finansowy netto 14 towarzystw emerytalnych wyniósł 175,7 mln zł wobec 197 mln zł uzyskanych  rok wcześniej. Jest to  w dużej mierze efekt spadku zysków trzech największych towarzystw. Ich łączny wynik skurczył się do 128,2 mln zł ze 147,5 mln zł, czyli o 13 proc. -  podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 16.05.2009 r.). Spadek spowodowany jest słabszą dynamiką wzrostu przychodów z zarządzania OFE, a w niektórych jego składowych nawet niższych wpływów do kas towarzystw -pisze dziennik. I tak przychody operacyjne ogółem wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2008 r. zaledwie o 1 proc., do 468 mln zł. W tym, przychody z opłaty od składki o 2 proc., do 305,6 mln zł, a te z opłaty za zarządzanie aktywami spadły o 0,3 proc., do 147,7 mln zł. Wynika to z ujemnych wyników inwestycyjnych OFE będących pochodną sytuacji na giełdzie w I kw. br., które doprowadziły do spadku ich aktywów. Na koniec kwietnia, po istotnych zwyżkach na giełdzie, ich wysokość znacząco wzrosła do prawie do 145 mld zł.
W I kw. 2009 r. najmocniej spadły przychody ogółem CU PTE, – o 7,5 proc. Spadek odnotowały także  PTE: ING, Bankowy i Polsat. 
Wzrosły, i to aż o 13,6 proc., do 274 mln zł, koszty związane z zarządzaniem OFE - podaje dziennik. To przede wszystkim efekt wzrostu innych przychodów tzw. nieobowiązkowych. Wzrosły  one o 19 proc., do 168 mln zł. W tym koszty związane z akwizycją o 21 proc., z 87 do 105 mln zł. Jak zauważa gazeta, wzrost tych kosztów z roku na rok od dawna budzi zastrzeżenia nadzorcy i resortu pracy i nadzór pracuje już  nad rekomendacjami zmian w sposobie akwizycji.
Poza tym o 22 proc., do 55,8 mln zł, wzrosły też ogólne koszty zarządzania PTE. Kapitały własne PTE na koniec marca wyniosły 3,2 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT