Nadal duża ilość martwych kont w II filarze

Liczba tzw. martwych kont  w OFE, na które nie wpływają składki,  utrzymuje się na dość wysokim poziomie i to pomimo przeprowadzenia w 2005 r. przez ZUS i fundusze emerytalne  weryfikacji prowadzonych rachunków uczestników II filara - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z  14.12.20009 r.), powołując sie na raport  Komisji  Nadzoru Finansowego. Według dziennika, na koniec września 2009 r..  liczba martwych rachunków w II filarze wyniosła 674,8 tys., czyli 4,5 proc. wszystkich kont. Dla porównania na koniec marca 2005 r. było to ponad 812 tys.  rachunków (6,9 proc. ). Zdaniem nadzoru, jeśli od liczby prawie 675 tys. odjąć rachunki oczekujące na weryfikację, lub odrzucone przez ZUS,  to faktyczna liczba martwych kont wynosi prawie 210 tys., czyli ok. 1,5 proc. wszystkich prowadzonych przez OFE rachunków. Jednak - zauważa "Rzeczpospolita" - w większości przypadków członkostwo w OFE tych osób zostało przez ZUS poprawnie zweryfikowane. Dziennik pisze, iż  KNF proponuje zmiany w prawie, które ograniczą liczbę martwych rachunków i zmniejszą koszty systemowe związane z ich prowadzeniem  oraz  umożliwią szybsze zamykanie przez OFE rachunków.

CBOS: około 56 proc. Polaków negatywnie ocenia działalność ZUS

Według ostatniego sondażu CBOS wynika, że aż 56 proc. respondentów negatywnie ocenia działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast przeciwnego zdania jest 20 proc. ankietowanych  - informuje www.onet.pl  z 15.12.2009 r. za PAP. I tak, " zdecydowanie dobrze"  ocenia działalność ZUS  jedynie co pięćdziesiąty ankietowany, natomiast 18 proc.  ocenia ją "raczej dobrze". Natomiast  w  ocenie 31 proc. respondentów ZUS funkcjonuje "raczej źle", zaś w opinii co czwartego ankietowanego - "zdecydowanie źle".
Z sondażu CBOS wynika, że negatywne opinie o funkcjonowaniu ZUS przeważają we wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych. Bardziej krytyczni wobec ZUS są przedstawiciele kadry kierowniczej, osoby z wyższym wykształceniem i specjaliści, technicy i średni personel oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Nieco lepiej wypowiadali się najstarsi ankietowani i emeryci.
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziła sondaż ono w dniach od 2 do 9 grudnia 2009 r. na próbie 1046 dorosłych mieszkańców Polski.

ZUS przypomina o obowiązku wyboru OFE

Osoby, które dostały pismo z ZUS mają czas do 10 stycznia 2010 r. na podpisanie umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Jeśli tego nie zrobią,  ZUS losowo przypisze ich do jednego z funduszy w ostatnim roboczym dniu stycznia - ostrzega "Rzeczpospolita" (Nr z  14.12.20009 r.).  Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.
ZUS w grudniu br. wysłał 197,9 tys. listów  z takim przypomnieniem do osób  która nie dopełniły tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia. Jak przypomina ZUS, osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. W najbliższym losowaniu wezmą udział fundusze: Aegon, Allianz Polska, Amplico, Axa, Generali, Pekao, Pocztylion - informuje dziennik.
Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. Również ZUS  informuje  zainteresowanych, do którego funduszu trafili.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT