Najefektywniejsze w ciągu ostatnich 10-u lat OFE Allianz, Amplico i Nordea

Z wyliczeń firmy Analizy Online na zlecenie  "Rzeczpospolitej" (Nr z 09.01.2014 r.) wynika, że osoba, która dziesięć lat temu zaczęła przekazywać do otwartych funduszy emerytalnych  najpierw po ok. 100 zł miesięcznie, a potem odpowiednio mniej (po ustawowym obniżeniu składek), ma teraz przeciętnie na koncie 16 526 zł. Jak podkreśla gazeta, jest to o ponad 4200 zł więcej, niż  przeciętny członek OFE przekazał w tym czasie  do swojego funduszu emerytalnego. Według dziennika , "na hipotetycznym rachunku emerytalnym najwięcej zgromadzili klienci funduszy: Allianz, Amplico i Nordea".
"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że szacunki te są "efektem pomnożenia liczby jednostek, jakie uczestnik OFE zgromadził w danym okresie, przez wycenę jednostki na koniec grudnia 2013 roku".

OFE nadal zaangażowane w budowę sieci szybkiego internetu

Narodowy Plan Szerokopasmowy zachował zapis o zaangażowaniu OFE w budowę sieci szybkiego Internetu w Polsce - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 10.01.2014 r.)..Według gazety, przyjęty  ostatnio przez Radę Ministrów dokument:  Narodowy Plan Szerokopasmowy, wbrew wcześniejszym wątpliwościom przedstawicieli rządu, "zawiera pozycję, zgodnie z którą otwarte fundusze emerytalne wydadzą 7–10 mld zł na budowę sieci szybkiego Internetu w Polsce". Dziennik zastanawia się, czy finansowanie przez otwarte fundusze emerytalne  projektów infrastrukturalnych będzie korzystne dla członków OFE. W opinii gazety, "parametrem kluczowym dla inwestycji OFE jest stopa zwrotu". A na zwrot kapitału zainwestowanego w sieć szerokopasmową czeka się 5-8 lat  - zauważa "Rz", powołując się na Krzysztofa Witonia, prezesa Hawe. Przy tym nadal  nie wiadomo jak będzie wyglądał mechanizm uwzględniający środki z OFE w budowie sieci internetu.

UOKiK ukarał Fundusz Hipoteczny DOM za nieuczciwą praktykę rynkową i niezgodne z prawem  postanowienie wzorców umownych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, iż  Fundusz Hipoteczny Dom błędnie informował o zasadach dotyczących wypłacanej renty hipotecznej –  informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 13.01.2014 r.). Według gazety, prezes UOKiK   nakazała  spółce zmianę praktyki oraz nałożyła karę w wysokości ponad 40 tys. zł.
Dziennik przypomina, iż   we wrześniu 2013 r.  UOKiK wszczął dwa postępowania: przeciwko spółce akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, która zajmuje się reklamą renty hipotecznej oraz  przeciwko współpracującej z nią spółce komandytowo – akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, z którą seniorzy zawierają umowy renty hipotecznej.  UOKiK uznał, iż Fundusz Hipoteczny  DOM - pisze "Rz" -  sugerował na stronie internetowej, że niezależnie od wypłacanej konsumentowi renty,  nowy właściciel mieszkania będzie regulował także czynsz za przejmowaną nieruchomość. Tymczasem "czynsz nie stanowi osobnego świadczenia a jest on opłacany z przyznanej seniorowi renty hipotecznej, co ostatecznie zmniejsza kwotę bezpośrednio wypłacaną klientom". Zdaniem prezes UOKiK,  "wprowadzanie w błąd jest uznawane za niezgodą z prawem nieuczciwą praktykę rynkową".  Ponadto,  kolejne postępowanie UOKiK  ustaliło, iż  we wzorcach umownych spółki komandytowo - akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, znalazło się niezgodne z prawem postanowienie. Według spółki, gdy jej klient chce aby ktoś u niego zamieszkał, w każdym przypadku musi uzyskać pisemną zgodę FH DOM.  Tymczasem zgodnie z prawem, "jako osoba mająca służebność mieszkania nie potrzebuje niczyjej zgody na wprowadzenie się małżonka, małoletniego dziecka oraz innej osoby, którą utrzymuje albo jest mu potrzebna przy prowadzeniu gospodarstwa domowego".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT