Najlepszym OFE dziesięciolecia - fundusz emerytalny ING

Od 1999 r. otwarty fundusz emerytalny ING okazał się najlepszym wyborem przyszłych emerytów. Następni na podium to  Commercial Union i Generali -wynika z I rankingu OFE "Gazety Prawnej"(N z  09.01.2009 r.). W opinii dziennika, osiągane wyniki i niskie prowizje mogą obecnie zachęcać przyszłych emerytów do wyboru OFE Allianz.
W rankingu  świadomie nie wzięto pod uwagę ważnych danych, którymi powinny się kierować osoby wybierające OFE - pisze dziennik. Jest to m.in. dostępność danego funduszu (czy na przykład posiada infolinię), doświadczenie jego akcjonariuszy w zarządzaniu pieniędzmi, łatwość sprawdzania stanu swojego konta emerytalnego (na przykład możliwość robienia tego przez internet) czy korygowania danych osobowych. Założono,  że standard obsługi klientów OFE jest na dosyć zbliżonym poziomie i trudno byłoby wskazywać lidera pod tym względem. Natomiast  szczególną uwagę zwrócono na to, ile kosztuje oszczędzanie w OFE. Jest to ważny parametr, bo im droższy fundusz, tym mniej pieniędzy pozostaje na rachunku klienta OFE.

Na koniec 2008 r. OFE miały 13,82 mln klientów

 Liczba uczestników OFE na koniec grudnia 2008 r. wyniosła 13,82 mln osób. Fundusze emerytalne w  całym 2008 r.. pozyskały 689,7 tys. osób, co oznacza wzrost o 5,3 proc. Dla porównania w 2007 r. ten wzrost wyniósł 6,3 proc. - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.01.2008 r.) za  Analizy Online. W grudniu 2008 r. liczba uczestników OFE) powiększyła się o blisko 25,4 tys. osób, co w  porównaniu z listopadem ub.r. oznacza  przyrost o prawie 0,2 proc. Tymczasem, zdaniem analityków, grudzień był miesiącem, w którym nie odbywały się transfery członków do funduszy. OFE mogły pozyskiwać nowych klientów tylko poprzez podpisywanie nowych umów. Spośród 14 funduszy aż 13 zanotowało wzrost liczby nowych członków (w listopadzie - tylko osiem).Największą dynamiką wzrostu liczby nowych członków w grudniu ub. r. osiągnął  Nordea OFE (o 0,5 proc.), czyli  15 proc. udział w rynku nowych umów.
W grudniu niechlubnie na tle konkurencji wypadł OFE Polsat, który jako jedyny odnotował ujemną zmianę liczby uczestników (o 0,1 proc.). Najwięcej nowych członków, ponad 4,7 tys., pozyskał zaś ING OFE.. Drugą i trzecią pozycję pod tym względem zajęły Commercial Union OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień", które wybrało odpowiednio 4,3 tys. i 3,9 tys. osób.
W ciągu roku największy wzrost liczby członków odnotował AEGON OFE (119,4 proc.), który zawdzięcza ten wynik przejęciu funduszu OFE Skarbiec-Emerytura. Warto zaznaczyć, że lider 2008 r. pod względem dynamiki liczby członków rok wcześniej jako jedyny spośród wszystkich OFE zanotował spadek liczby uczestników (o 5,4 proc.).
W 2008 r. dwa funduszy zanotowały spadek liczby członków: Bankowy OFE (2,1 proc.) i OFE WARTA (0,1 proc.).

OFE kupiły akcje za 9 mld zł

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 07.01.2009 r.), otwarte fundusze emerytalne  w 2008 r. na kupno akcji wydały około 9 mld zł. Równocześnie  o ponad 18 mld zł spadła wartość  portfela akcji OFE. Wyniosła ona na koniec 2008 r. ponad 29 mld zł -   wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.  
Wyliczenia KNF wskazują - pisze dziennik -  że OFE najwięcej akcji kupowały w ostatnich miesiącach 2008 r. oraz w styczniu 2009 r. I tak, w ciągu ostatnich czterech miesięcy OFE kupiły papiery udziałowe za ponad 5 mld zł. Gazeta donosi, że w  ub.r. OFE odnotowały równocześnie bardzo duży spadek akcji w portfelach.  Osiągnął on poziom identyczny do tego z roku 1999 roku. Ostatecznie te fundusze, które miały w portfelu najmniej akcji, odnotowały najmniejsze straty. Te z kolei, które miały największą liczbę akcji, miały gorsze wyniki z inwestycji. Były to np. OFE Polsat, PZU Złota Jesień, Warta, CU i ING.
Adam Kurowski, zarządzający Axa OFE powiedział "Rzeczpospolitej",  że udział akcji w portfelach OFE zacznie ponownie wzrastać w chwili, kiedy rynek akcji zacznie rosnąć.

Reforma emerytalna nadal przed metą

Rozpoczętej dziesięć lat temu reformie emerytalnej wciąż daleko do mety. Nierozstrzygniętych jest wiele kwestii - np. sprawa KRUS, systemu służb mundurowych, sposobu przyznawania rent czy klęska tzw. III filara. Na horyzoncie gromadzą się też kolejne czarne chmury - np. specjalne emerytury dla nauczycieli, które spowodują lawinę kolejnych roszczeń - ostrzega „Gazeta Prawna” (Nr z 09.01.2009 r.). W dniu  1 stycznia br., dokładnie w dziesiątą rocznicę wdrożenia nowego systemu emerytalnego, weszła w końcu w życie ustawa o emeryturach pomostowych. Udało się też, mniej lub bardziej szczęśliwie, rozstrzygnąć, jak będą wypłacane emerytury za środki gromadzone w II filarze. ZUS policzył też większości ubezpieczonych kapitał początkowy. Ale wciąż istnieje jednak   konieczność edukacji ubezpieczonych - podkreśla dziennik.

OFE  Polsat dopłaci do kont ?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  co pół roku publikuje zestawienia półrocznych stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych.  I jeśli któryś z OFE nie wypracował określonej w prawie minimalnej stopy zwrotu, powszechne towarzystwo emerytalne  zarządzające danym funduszem  musi dopłacić jego klientom różnicę - przypomina "Rzeczpospolita"(Nr z 08.01.2008 r.).  Najbliższa taka publikacja KNF   pojawi się na początku kwietnia 2009 r. Wówczas  okaże się, czy OFE Polsat będzie musiał dopłacać do kont swoich klientów - pisze dziennik. Z szacunków  "Rzeczpospolitej"  zaś wynika, że PTE Polsat będzie musiało dopłacić do kont klientów nawet blisko  9 mln zł.

Zmiany w podatkach od emerytur

W br. weszła  w życie zmiana w katalogu przychodów,  określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych, a związana  z uregulowaniem wypłat emerytur kapitałowych - informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 08.01.2009 r.).  Pierwszą zmianą jest nowe brzmienie art. 12 ust. 7 ustawy o PIT, zgodnie z którym łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych obejmuje również kwoty emerytur kapitałowych. Dzieje się tak,  ponieważ w ustawie nie przewidziano odrębnych zasad opodatkowania tych świadczeń - twierdzi dziennik. Z kolei zmiana  w art. 30 a, nakłada obowiązek pobrania 19 proc. zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT