Najlepszym Amplico OFE

Wartość jednostek rozrachunkowych  OFE  spadła w maju  2010 r. o 1,3 proc. Funduszom emerytalnym  nie pomógł nawet udany debiut PZU, na którym udało im się zarobić. – Gdyby nie wejście PZU na giełdę, spadek byłby jeszcze większy o ok. 0,1 pkt proc. – powiedział "Parkietowi"(Nr z 02.06.2010 r.)  Tomasz Rak, zarządzający częścią akcyjną w funduszu PKO BP Bankowy. Według dziennika, najlepiej wypadły w  maju br. fundusze Amplico i Polsat; wartość jednostek w ich przypadku spadła odpowiednio o 1 i 1,03 proc. Natomiast najsłabiej zachowały się największe fundusze emerytalne. "Stopa zwrotu ING wyniosła 1,7 proc. na minusie. Niewiele lepiej poradziły sobie PZU Złota Jesień (spadek o 1,63 proc.) czy Pekao" - podaje gazeta.
Od początku roku OFE zarobiły przeciętnie 4,2 proc. Najwięcej Amplico (4,6 proc.), Nordea (4,5 proc.), Polsat (4,5 proc.), ING (4,43 proc.) i Warta (4,4 proc.). Amplico osiągnął też najwyższą stopę zwrotu od początku br.  Najsłabszym okazał się  natomiast  Aegon (3,5 proc.), Generali (3,9 proc.) oraz Allianz (3,99 proc.).
W maju br. OFE  otrzymały z ZUS prawie 1,9 mld zł.. Ich aktywa na koniec minionego miesiąca wyniosły około 193 mld zł (spadek  o około 3 mld zł).
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że od początku roku do 28 maja fundusze emerytalne zarobiły 7,4 mld zł.

PIU: konieczne oszczędzanie na emeryturę w III filarze

Propozycja ministrów finansów i pracy, która prowadzi do przeniesienia części składki OFE do ZUS, spowoduje, że emerytury będą jeszcze niższe i  będą  stanowiły jedną trzecią obecnych zarobków przyszłych emerytów – twierdzi Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Według PIU - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 02.06.2010 r.) -  konstrukcja obecnego systemu emerytalnego w naszym kraju powoduje, że 60-letnia kobieta w Polsce, wg danych OECD z 2009 r. , po przejściu na emeryturę otrzyma przeciętnie 44,5 proc., a mężczyzna 61,2 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia. h stopa zastąpienia, a więc  poniżej średniej w Europie. Ponadto kobiety otrzymują niższą emeryturę niż mężczyźni, nawet w przypadku gdy ich zarobki i liczba lat pracy są takie same - podkreśla "GU". Według analizy OECD we wszystkich badanych krajach, oprócz Polski, stopa zastąpienia dla kobiet i dla mężczyzn jest taka sama. Dla przykładu stopy zastąpienia dla kobiet i dla mężczyzn wynoszą: w Austrii 80,1 proc., Danii 80, 3 proc., Norwegii 59 proc., Słowacji 56 proc., Czechach 49,7 proc., etc. Jak przypomina "GU",  uzyskanie wyższej emerytury miało zapewnić Polakom dobrowolne oszczędzanie w III filarze. Tymczasem  jedynie nieco ponad 800 tys. Polaków posiada indywidualne konta emerytalne w III filarze (Komisji Nadzoru Finansowego).. Z czego tylko co trzeci posiadacz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) dokonał wpłaty na swoje konto w 2009 roku. Dla porównania na Węgrzech na większą emeryturę odkłada 1/3 pracowników.
W opinii samorządu ubezpieczycieli systematyczne oszczędzanie jest podstawowym rozwiązaniem, które uchroni przed niską emeryturą.  Zdaniem ekspertów Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM do oszczędzania w III filarze Polaków może zachęcić ulga podatkowa. Komitet złożył projekt ustawy o uldze podatkowej w III filarze jeszcze w kwietniu 2009 roku.   Zgodnie z nim, osoby decydujące się na oszczędzanie w IKE, będą mogły korzystać z ulgi w podatku dochodowym. Rocznie od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć do 4 800 zł. Pozwoli to na pomniejszenie podatku, który co roku płaci się fiskusowi. Jeśli Sejm przyjmie projekt, ulga podatkowa powinna zacząć obowiązywać od 2011 roku.

Lista w internecie zamiast list z ZUS

Od  stycznia 2010 r. 267,6 tys. osób  nie wybrało OFE, choć mają taki obowiązek.  ZUS  zmuszony przez ustawodawcę każdego roku wysyła  do takich osób ponad pół miliona poleconych listów (losowania są dwa razy w roku). Koszt takiej operacji – 1 – 2 mln zł. Od początku reformy wydaliśmy na ten cel około 20 mln zł - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.06.2010 r.).Według gazety, zakład nie ma własnych pieniędzy, ale działa z tzw. odpisu na finansowanie swojej działalności. To nic innego, jak określony procent ze składek, które do niego wpłacamy. W tym roku odpis wyniesie ponad 3,4 mld zł. Dziennik zauważa, że "dla OFE i ich akwizytorów dotarcie do listy tych, którzy nie wybrali II filaru, to łakomy kąsek -każda podpisana umowa to prowizja dla agenta i korzyść dla funduszu". W opinii "DGP", lista osób, które nie wybrały OFE, powinna być opublikowana w internecie.

Ważny  obliczony kapitał początkowy

Wysokość naszej emerytury będzie uzależniona od tego, ile udało nam się zgromadzić na koncie emerytalnym. Problem jednak w tym, jak oszacować kapitał, który trafił do ZUS, zanim powstały indywidualne konta emerytalne. Na  wysokość kapitału początkowego  mają wpływ wiek i staż, jaki osiągnął ubezpieczony przed 1999 r. oraz zarobki z wybranego okresu sprzed reformy emerytalnej - informuje "Polska"(Nr z 04.06.2010 r.). Jak przypomina dziennik, podstawa wymiaru kapitału początkowego ma być ustalona z uwzględnieniem wynagrodzeń:  z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z 19 lat - z okresu od 1 stycznia 1980_r. do 31 grudnia 1998 r. lub  z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed 1999 r.
Aby policzyć kapitał społeczny, trzeba najpierw dotrzeć do dokumentów, które pokazują wysokość zarobków za wymienione wyżej lata.  . W tym celu należy zwrócić się do archiwów przechowujących dokumentację zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy, można je znaleźć na stronach internetowych www.zus.pl lub www.milanowek.ap.gov.pl. Można też pytać o nie w każdej jednostce ZUS lub w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (ul. Stefana Okrzei 1, tel 22 7247605).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT