Najmniej zarobili klienci funduszu emerytalnego Polsat

Kiedy fundusz emerytalny nie osiągnie wymaganej minimalnej stopy zwrotu wyznaczanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, różnicę w wynikach OFE musi dopłacić klientom z własnej kieszeni. "Gazeta Wyborcza" (Nr z 18.07.2012 r.) przypomina, że KNF wylicza minimalną  stopę  zwrotu podsumowując trzyletnie wyniki inwestycyjne funduszu emerytalnego. Nadzór podaje ją dwa razy w roku - na koniec marca i września - pisze "GPW". I tak, według "Wyborczej", żaden fundusz nie musiał dopłacać swoim klientom w marcu br. i żaden też nie jest zagrożony dopłatą we wrześniu. Jednak problem może pojawić się za to po marcu 2013 r.  Z szacunków na koniec czerwca br. wynika, że dopłatą zagrożony może być OFE Polsat.   A "jeżeli tak się stanie, Komisja Nadzoru Finansowego może nie pozwolić na sprzedaż funduszu" - twierdzi dziennik.
I tak, trzyletnia średnia stopa zwrotu dla wszystkich funduszy wyniesie w marcu 2013 r. około  6,77 proc., a wymagane minimum - 2,77 proc. - podaje "GW". A "jeżeli tak się stanie, Komisja Nadzoru Finansowego może nie pozwolić na sprzedaż funduszu" - twierdzi dziennik..
Najlepszy wynik osiągnie Nordea (wzrost  8,35 proc.), następnie Allianz (7,91 proc.). Na trzecim miejscu znajdzie się ING z wynikiem  7,60 proc. Natomiast Polsatowi "ma zabraknąć ponad 1 pkt proc., przez co może zakończyć trzyletni okres z wynikiem 1,56 proc." - prognozuje "Wyborcza". W opinii gazety, najsłabszy wynik Polsatu na koniec roku to "wina dużego zaangażowania w akcje, zwłaszcza małych i średnich spółek, których inne fundusze nie wybierają tak chętnie. Za to Polsat przeznacza dużo mniej środków niż pozostałe OFE na zakupy akcji dużych spółek, głównie z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego".

Za opóźnienie w opłatach składek na ZUS, konieczny nowy wniosek o kontynuowanie ubezpieczenia

Kiedy ZUS wykreślił przedsiębiorcę z  systemu ubezpieczeń za spóźnienie w opłaceniu składek, aby ponownie mieć prawo do świadczeń potrzeba  złożyć do ZUS wniosek o umożliwienie kontynuowania ubezpieczenia. Zakład przeważnie  rozpatruje je pozytywnie - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.07.2012 r.).  ZUS rozpatrzył w 2011 r. 134 905 takich wniosków o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe(pozytywnie 119 054, a negatywnie 15 851) oraz  3118 wniosków o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pozytywnie – 2841, negatywnie – 277).
Jak wyjaśnia gazeta, "dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka zostanie opłacona po terminie lub w niepełnej wysokości" zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przy tym, ustawa nie określa, jakie opóźnienie w opłacaniu składki skutkuje ustaniem tych ubezpieczeń.
Tymczasem - podkreśla dziennik - "Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że zainteresowany traci ubezpieczenie – nie może więc np. skorzystać z zasiłku chorobowego".
Jak twierdzi w dzienniku Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, "rozpatrzenie wniosku poprzedza zawsze wnikliwa analiza okoliczności konkretnej sprawy, w tym uzasadnienia wniosku przekazanego przez ubezpieczonego". ZUS  bierze pod uwagę np. to, czy w przypadku ubezpieczonego wystąpiło zdarzenie losowe uniemożliwiające dokonanie wpłaty składki w terminie albo powodujące uzasadnione trudności w dokonaniu takiej wpłaty. "ZUS sprawdza też, czy strona dokonała wpłaty składki po terminie lub w zaniżonej wysokości z winy instytucji finansowej przekazującej składki do ZUS (np. poczta, banki). Urzędnicy biorą pod uwagę również i to, czy nastąpiło nieznaczne, występujące incydentalnie przekroczenie terminu opłacania składki, i wysokość kwoty niedopłaty" - informuje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT